Kampanja „STOP ozljedama na radu“

Zavod za unapređivanje zaštite na radu pripremio je nacionalnu kampanju „STOP ozljedama na radu“ 2016.-2018., čijom se organiziranom, širokom i dosljednom provedbom želi ostvariti značajno smanjenje broja ozljeda na radu u Republici Hrvatskoj i unaprijediti područje zaštite na radu, polazeći od opredjeljenja da su život, zdravlje i očuvanje radne sposobnosti radnika vrednote od posebnog društvenog interesa. Utvrđivanje stvarnog stanja u području zaštite na radu te donošenje akcijskog plana mjera, s konkretnim nositeljima i rokovima na razini svake tvrtke i ustanove otvara prostor za mjerljive pozitivne učinke. Za postizanje takvog rezultata potrebno je formiranje zajedničkog tima, aktivno sudjelovanje i suradnja svih ključnih dionika u okviru svake radne sredine, uz određene natjecateljske kriterije, stimulativne mjere i dodjelu pojedinačnih i kolektivnih priznanja unutar pojedine tvrtke ili ustanove.

Da bismo to postigli ključno je da svi dionici od uprava, rukovoditelja do svakog pojedinog radnika praktično prihvate da je zaštita na radu sastavni dio poslovnog planiranja, organizacije i izvođenja procesa rada, odnosno obvezni dio radne kulture. Za djelatno uključivanje u kampanju pripremljeni su interaktivni vodiči kampanje i praktični primjeri koje pogledajte na stranicama weba ZUZNR.

Vodič Europske komisije „Zdravlje i sigurnost na radu svačija su stvar – praktične smjernice za poslodavce“
 
Izvor: http://zuznr.hr

vrh stranice