Izrada Pravilnika o mjerilima za pružanje socijalnih usluga

24.02.2022.

Sukladno traženju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, HUP u predmetnu Radnu skupinu za izradu Pravilnika o mjerilima za pružanje socijalnih usluga imenuje g. Pavu Ćorluka, a za zamjenu člana gđu Marijanu Filipić. 
vrh stranice