Izrada elaborata novih studijskih programa na Geodetskom fakultetu

20.01.2014.

Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu je pokrenuo izradu elaborata studijskih programa preddiplomskog i diplomskog studija Geodezije i geoinformatike.
Pozivamo sve zainteresirane da se uključe i konstruktivnim prilozima pridonesu kvaliteti budućeg obrazovanja na Geodetskom fakultetu.
vrh stranice