Informacija poslodavcima o provođenju ovrhe na plaći/ računu, sukladno dopuni Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima

27.04.2020.

Obzirom da je dana 18. travnja 2020godine stupila na snagu dopuna Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima kojom je propisan zastoj provođenja ovrhe na novčanim sredstvima po računu fizičkih osoba, radi čestih upita dostavljamo informaciju o daljnjim obvezama poslodavca:

1. Ako poslodavac postupa po obavijesti FINA-e (G1 i G2), odnosno provodi tzv. ovrhu po računu, tada poslodavac isplaćuje plaću na način:

  • ukoliko je neto plaća radnika manja od prosječne plaće (6.434,00 kn), onda  ¼  neto plaće poslodavac uplaćuje na radnikov redovni račun  a ¾ na radnikov zaštićeni račun
  • ukoliko je neto plaća radnika veća od prosječne plaće (6.434,00 kn), onda je zaštićen iznos od 4.289,33 kn i taj iznos poslodavac uplaćuje na radnikov zaštićeni račun a sav ostatak iznad 4.289,33 kn toga uplaćuje na radnikov redovni račun

 

2. Ako poslodavac postupa po  zaprimljenom Rješenju o ovrsi tj. izravnom zahtjevu ovrhovoditelja (ovrha na plaći) – poslodavac je i dalje u obvezi dio neto plaće radnika uplaćivati na zaštićeni račun,  a dio plaće izravno ovrhovoditelju.

 

Ovrha se neće odgoditi, te će se ista i dalje provoditi od strane FINE u sljedećim situacijama:

 

  • radi namirenja tražbine zakonskog uzdržavanja djeteta (alimentacije),
  • radi namirenja ostalih  budućih obroka po dospijeću,
  • tražbine po osnovi dospjele, a neisplaćene plaće, naknade plaće ili otpremnine,
  • mjere osiguranja iz kaznenog postupka,
  • slučaj ovrhe po računu specifične namjene.

 

Odgoda ovrhe na novčanim sredstvima po računu trajat će do 18. srpnja 2020. godine, s mogućnošću produljenja na naredna tri mjeseca. Trenutno se čeka daljnja uputa FINA-e u koja će jasnije objasniti na koji će način  radnici moći raspolagati sredstvima koja su uplaćena na njihov redovan račun.

 

vrh stranice
vrh stranice