Info za članove HUP-a: Isplate potpore HZZ-a za travanj i svibanj

15.05.2020.

Temeljem mnogobrojnih vaših upita, te različitih tumačenja oko primjena potpore od 4.000,00 kn za travanj i svibanj, ovim putem vas obavještavamo da je konačno Ministarstvo rada i mirovinskog sustava dalo službeno mišljenje iz kojeg u nastavku navodimo najbitnije.

U mišljenju je navedeno da poslodavac svom radniku treba isplatiti plaću kakva je utvrđena na temelju ugovora o radu, pravilnika o radu ili kolektivnog ugovora neovisno o činjenici je li poslodavac ostvario Potporu za očuvanje radnih mjesta. Prema tome, visina plaće radnika može biti utvrđena i u visini minimalne plaće.

 

Potpora je namijenjena za očuvanje radnih mjesta koje poslodavac, osim dijela za plaću, može koristiti i za druge poslovne aktivnosti vezane za očuvanje radnih mjesta. Prema tome, svrha potpore je očuvanje radnih mjesta, a radnik pravo na visinu plaće stječe na temelju ugovora o radu i drugih izvora prava.

 

Kako proizlazi iz mišljenja da korištenje potpore za očuvanje radnih mjesta ne zahtijeva obveznu izmjenu ugovora o radu na način da visina plaće bude kao i visina potpore.

 

Također, napominjemo da ni u ugovoru koji sklapate sa HZZ-om ne proizlazi drugačije.

 

vrh stranice