INA: OD 2016. PROVODIMO KLJUČNE CILJEVE I PROGRAME ODRŽIVOG RAZVOJA DO 2020.

06.05.2019.

INA Grupa, kao vodeća naftna kompanija u Hrvatskoj i sa snažnim položajem u regiji, ima ključnu ulogu u životu zajednica i gospodarstva. Svojim proizvodima može pridonijeti učinkovitom prometu, prijevozu roba, proizvodnji energije itd. Međutim, naftno poslovanje ima visok rizik u pogledu sigurnosti te, izravno i neizravno, velike utjecaje na okoliš. Kao posljedica toga, ne samo sve rigoroznije nacionalno i međunarodno pravno okruženje, već i očekivanja dionika i aspekti ulagača utječu na odgovarajuće upravljanje navedenim rizicima. Upravo zato su društva INA Grupe posvećena doprinosu održivom razvoju, što znači trajnu opredijeljenost uravnoteženoj integraciji ekonomskih, okolišnih i društvenih čimbenika u svakodnevno poslovanje kako bi se povećala dugoročna vrijednost za dionike, kao i prepoznavanje, sprječavanje i izbjegavanje potencijalnih negativnih utjecaja radi očuvanja „dozvole društva za rad“.
Primjena održivog razvoja u poslovnom sektoru 'korporativna održivost' zahtijeva uspostavu procesa za proaktivno upravljanje rizicima i novim poslovnim mogućnostima kao rezultat dijaloga s dionicima, a koji se odnosi na dugoročna ekonomska, okolišna i društvena pitanja s potencijalnim značajnim utjecajem na održivost društava INA Grupe. U tom smislu INA Grupa je 2016. godine implementirala Ključne ciljeve i programe održivog razvoja do 2020. godine. Definirani programi i aktivnosti u izravnoj su korelaciji s Globalnim ciljevima održivog razvoja, a provedbom zadanih programa i akcija INA Grupa izravno doprinosi ostvarenju 13 od 17 Globalnih ciljeva održivog razvoja. Kroz šest ključnih područja i 24 programa unutar njih, razvijaju se godišnji akcijski planovi te se njihova realizacija prati tromjesečno (najmanja zadana realizacija 85%). Realizacija objedinjenog akcijskog plana održivog razvoja, zaštite zdravlja, sigurnosti i okoliša postavljena je i kao divizijski cilj kompanije. Aktivnosti i projekti povezani s održivim razvojem sastavni su dio poslovnog plana društava INA Grupe. Tako su primjerice u 2018. godini provedene ukupno 62 akcije održivog razvoja na razini INA Grupe, s ukupnom realizacijom od 98%.

Posebno smo ponosni na činjenicu da je Inin projekt Zeleni pojas, javni natječaj za sufinanciranje ekoloških projekata, uvršten u globalno izvješće Međunarodne trgovinske komore o ciljevima održivog razvoja koje je pripremljeno za Politički forum visoke razine UN-a na visokoj razini održanom u srpnju 2018. godine, kao projekt koji izravno pridonosi ostvarenju Globalnog cilja održivog razvoja br. 15 (Život na kopnu). Također, ponosni smo i na naš INA Klub volontera čiji broj članova, kao i broj odrađenih akcija, raste iz godine u godinu. U svemu što radimo ljudi su nam uvijek na prvom mjestu. Oni su naša najveća vrijednost i ključni element odgovoran za rezultate tvrtke. Kao potpisnici Povelje o raznolikosti koja nas obvezuje da u svoja radna i poslovna okruženja uvedemo pravila raznolikosti i borbe protiv diskriminacije razvili smo Strategiju upravljanja raznolikošću i uključivanjem te je u 2018. godini izdan operativni dokument Upravljanje raznolikošću, prihvaćanjem razlika i nediskriminacijom u društvima INA Grupe, proveden je niz radionica u području podizanja svijesti o raznolikosti i uspješnoj komunikaciji s različitim ljudima (komunikacijske radionice, radionice s DISC metodologijom s ambasadorima uključenosti itd.). Osim toga, održana je druga po redu konferencija #svismoOK o raznolikosti i uključivanju za interne goste i vanjsku publiku iz drugih uspješnih hrvatskih tvrtki koje podržavaju temu raznolikosti i uključenosti. Cilj konferencije bio je približiti temu raznolikosti što je moguće većem broju zaposlenika, podići svijest o važnosti te teme, uz poticanje zaposlenika na sudjelovanje na konferenciji i različitim radionicama s ciljem podizanja svijesti o raznolikosti i poštovanju svojih kolega te upoznavanja zaposlenika s korporativnim vrijednostima Ine. 

INA Grupa je članica UN Global Compacta, najveće svjetske inicijative za održivi razvoj i korporativnu održivost. Istraživanje koje je UN Global Compact proveo u ljeto 2018, pokazalo je da je 80 posto tvrtki članica aktivno uključeno u postizanje ciljeva održivog razvoja poštujući Deset načela UN Global Compacta. Među tim tvrtkama, u gotovo 70 posto slučajeva, najviši menadžment je direktno uključen u donošenju strategija održivosti što ukazuje na to da ciljevi održivog razvoja zahtijevaju strateški poslovni plan, dugoročnu viziju i inovacije kako bi tvrtke mogle pretvoriti globalne izazove u nove poslovne mogućnosti.
vrh stranice
vrh stranice