IE računi

12.02.2021.

Članica HUP-a,  tvrtka IE računi d.o.o. iz Splita je od  MINGO certificirani informacijski posrednik.

Što je to informacijski posrednik? 

Informacijski posrednik je pravna osoba koja, u skladu s europskom normom, pruža usluge zaprimanja i slanja elektroničkih računa i pratećih isprava, odnosno koja obavlja elektroničku razmjenu računa između izdavatelja e-računa i primatelja, a koja može obavljati i usluge upravljanja cjelokupnim poslovnim procesom izdavanja, zaprimanja, slanja i arhiviranja e-računa.

IE računi d.o.o. pruža svim poslovnim subjektima (tvrtke, obrti) potpuno sigurnu i sa zakonom usklađenu razmjenu i arhivu e-računa i ostalih e-dokumenata po najpovoljnijim uvjetima na tržištu. (1kn/poslani račun, besplatno zaprimanje, automatska arhiva 11 godina uključena u jediničnu cijenu, bez pretplate, bez mjesečne naknade, bez minimalnih mjesečnih paketa).

Od 1.7.2019 elektroničko fakturiranje u B2G procesu je obavezno, a servisi IE računi osim slanja e-računa prema državi (B2G proces) omogućuje Vam i da e-račune potpuno sigurno i sa zakonom usklađeno razmjenjujete i sa svim Vašim kupcima i dobavljačima (B2B proces).

Registrirajte Vaš poslovni subjekt na https://ie-racuni.com/ (registracija korisničkog pretinca je potpuno i zauvijek besplatna) i digitalizirajte razmjenu i arhivu vaših računa preko servisa IE računi i uživajte u svim pogodnostima i uštedama koje donosi uvođenje elektroničkog fakturiranja u Vaše svakodnevno poslovanje. 

Više na možete pronaći na službenim stranicama IE računi

Ukoliko ste zainteresirani za njihove usluge, možete ostvariti kontakt na:
Mario Braovac dipl.oec., direktor
IE računi d.o.o.
Mažuranićevo šetalište 11, 21000 Split
M: 099/7374550
E: mario@ie-racuni.com

vrh stranice
vrh stranice