HUPova nominacija predstavnika za UN prihvaćena

03.06.2015.

NA PREPORUKU HUPa DIREKTOR ZAVODA ZA FOTOGRAMETRIJU IZABRAN ZA  ČLANA SAVJETODAVNE RADNE SKUPINE ZA TRŽIŠTE NEKRETNINA PRI UNu

Nakon provedenog izbornog procesa, direktor Zavoda za fotogrametriju, gospodin Damir Pahić, izabran je u članstvo Real Estate Market (REM) Advisory Group (Savjetodavnu radnu grupu za tržište nekretnina) pri Ujedinjenim narodima, Ekonomskoj komisiji za Europu, Komiteta za stanovanje i upravljanje zemljištem (eng. Committee on Housing and Land Management).

Riječ je o savjetodavnoj radnoj grupi u koju se biraju i predstavnici privatnog sektora, a nominaciju je predložila Hrvatska udruga poslodavaca (HUP) - Udruga poslodavaca geodetske i geoinformatičke struke.

Sa zadovoljstvom objavljujemo da je UN prihvatio našu nominaciju.
vrh stranice
vrh stranice