HUP-UPHR upozorava na manjak sredstava za razminiranje

27.11.2012.

Predsjedniku Hrvatskog sabora i Klubovima zastupnika HUP- Udruga poslodavaca humanitarnog razminiranja obratila se s zamolbom da svojim utjecajem upozore na važnost osiguranja većih sredstava iz Državnog proračuna za razminiranje a u cilju bržeg stavljanja u funkciju svih raspoloživih resursa Republike Hrvatske.
Članovi HUP- Udruge poslodavaca humanitarnog razminiranja u čijem je članstvu 90 % tvrtki registriranih za razminiranje u RH, kontinuirano upozoravaju hrvatsku javnost i sve relevantne čimbenike na zabrinjavajuće stanje u domeni humanitarnog razminiranja.
Uzrok za takvo stanje prvenstveno treba tražiti u nedostatku financijskih sredstava iz državnog proračuna namijenjenih razminiranju kao i u nedostatku dijaloga između učesnika na poslovima razminiranja . Nacionalni program protuminskog djelovanja RH 2009-2019, planira za svaku godinu određeni financijski iznos potreban za ispunjenje istog, sigurni smo da iznos koji je planiran proračunom za poslove razminiranja nije dovoljan za ispunjenje Nacionalnog programa i sigurni smo da će poslovi razminiranja u 2013. godine stati u lipnju ili srpnju 2013. godine zbog nedostatka financijskih sredstava .
Veliki dio hrvatskog teritorija još je uvijek pod minama čime su svakodnevno ugroženi ljudski životi, blokirani su gospodarski resursi stoga smatramo da je nužno osigurati dovoljno sredstava za kontinuirano obavljanje razminiranja Hrvatske.
vrh stranice