HUP Udruga novinskih izdavača pridružila se europskim udruženjima izdavača EMMA, ENPA i NME

16.01.2020.

Uoči hrvatskog predsjedanja Vijećem EU ojačane su veze hrvatskog i europskih udruženja novinskih izdavača. HUP Udruga Novinskih izdavača učlanila se u European Newspaper Publisher Association (ENPA) i European Magazine Media Association (EMMA) te pridružila News Media Europe (NME) kao pridružena članica. Udruga novinskih izdavača HUP-a kao vodeća i jedina reprezentativna udruga izdavača u Republici Hrvatskoj pridružila se navedenim udrugama koje predstavljaju većinu europskih izdavača i reprezentativne su u zastupanju interesa izdavačke industrije pri europskim institucijama te aktivno lobiraju i pokreću rasprave o medijskim politikama u Europskoj uniji.

ENPA je najveće europsko udruženje novinskih izdavača koje zastupa interese 17 nacionalnih udruga u 14 europskih zemalja i  glavni je partner institucija EU za politike i reguliranje izdavačke industrije. EMMA predstavlja širok spektar tiskanih i digitalnih izdanja koje publicira europski medijski sektor u više od 50 000 naslova.

NME predstavlja progresivnu industriju vijesti u Europi - preko 2500 europskih vijesti u tisku ili na mreži, kao i na radiju i televiziji te uključuje članove iz 12 europskih država te 4 pridružene članice. NME je posvećen održavanju i promicanju slobode tiska, podupiranju i unapređivanju slobode objavljivanja i zagovaranju vijesti koje su jedan od najvažnijih dijelova kreativne industrije u Europi.

Članstvo u strukovnim europskim udruženjima donosi dodatnu lobističku polugu kroz jače interesno povezivanje izdavača, a HUP-UNI će time dobiti i izravnu uključenost i informiranost o svim EU temama od interesa izdavača te snažnu logističku potporu. Posebnu važnost ovome povezivanju daje aktualno predsjedanja Hrvatske Vijećem EU u kojem će razdoblju za novinske izdavače biti posebno važne teme:

·         Uredba o e-privatnosti

·         Oporezivanje i stope PDV-a na novine

Prošle je godine donesena Direktiva o autorskom pravu na jedinstvenom digitalnom tržištu, koje ja potakla najviše rasprave u povijesti pravne zaštite intelektualnog vlasništva i bila od iznimnog značaja za industriju medija i novinskih izdavača. Zajednički nastup i podrška nacionalnih udruga kroz europska udruženja novinskih izdavača bila je pritom od presudne važnosti i ostaje naša zajednička težnja i zadatak i tijekom reguliranja e-privatnosti.

HUP Udrugu novinskih izdavača pregovori na razini EU-a u vezi sa predloženom Uredbom o e-privatnosti od iznimne su važnosti. Očekuje se i lobirati će se za zakonodavni okvir koji će težiti postizanju ravnopravnih tržišnih uvjeta za industriju novinskog izdavaštva i svih dionika na globalnoj razini te podržati jedinstveno digitalno tržište u Europi. Važno je stoga omogućiti revidiranje odredbi Uredbe o e-privatnosti koje su dvojbene, te ih je potrebno dodatno razjasniti i pristupiti korekciji kako u konačnici Uredba ne bi bila prerestriktivna. Dodatnu zabrinutost predstavlja nedostatak jasne distinkcije u primjeni Uredbe o e-privatnosti i GDPR-a, te je potrebno točno odrediti zahtjeve koje obveznici Uredbe moraju ispuniti, posebno s obzirom na predviđene visoke kazne za prekršitelje.

vrh stranice