HUP: TREBA SPASITI GOSPODARSTVO, TREBAMO HITNE OTPISE!

23.03.2020.

Hrvatska udruga poslodavaca je u proteklom razdoblju  intenzivno od svojih članica prikupljala zahtjeve za nužnim mjerama i prijedloge koje Vlada RH i izvršna vlast treba poduzeti u ovoj izvanrednoj situaciji, a kako bi omogućila podršku svim pogođenim tvrtkama, odnosno, sektorima u premošćivanju ove izrazito teške situacije u kojoj se nalazi hrvatsko gospodarstvo.

U namjeri da budemo maksimalno učinkoviti, s Vladom RH smo tijekom cijelog proteklog mjeseca pregovarali o horizontalnim – prioritetnim-  mjerama ključnim za gospodarstvo dok smo sve zaprimljene sektorske mjere i prijedloge obrađivali kroz granska udruženja HUP-a, te na dnevnoj bazi, cijeli protekli tjedan slali prijedloge resornim ministarstvima, najviše Ministarstvu  gospodarstva, poduzetništva i obrta. 

U cilju cjelovitog pregleda svih informacija te zahtjeva i prijedloga o kojima je HUP proteklih tjedana pregovarao s Vladom, informirao ministarstva i jedinice lokalne samouprave,  u nastavku je dio popisa horizontalnih – prioritetnih- zahtjeva koje je HUP tražio od Vlade kao i pregled najvećeg dijela zahtjeva i prijedloga članica HUP-a prema svim tijelima, sortirano po datumima kada su službeno urudžbirani.

IZJAVA: Davor Majetić glavni direktor HUP-a: „U svim pregovorima želimo postići tri glavna cilja: 1) Za vrijeme trajanja ograničenja kretanja radi koronavirusne bolesti, treba svakom poslodavcu koji je time pogođen osigurati što veći bespovratni grant za plaće i poslovanje. Isto tako cilj je pregovaranja da Vlast na svim razinama ne šalje nikakve račune, otpisuje sve obaveze, poslodavcima za vrijeme spomenutog vremena (parafiskalni nameti, koncesije, komunalne obaveze, članarine..) 2.) Za sve ono što se ne uspije otpisati, treba se odgoditi, uključujući i sve obveze nastale u prethodnom vremenu, a reprogramirati sve s počekom od minimalno tri mjeseca (koliko očekujemo da će karantena trajati) do 15, 24 mjeseca. 3.) Osigurati svim poslodavcima pristup likvidnim sredstvima preko EU fondova, HAMG BICRO, HBOR-a i komercijalnih banaka za trenutno, a naročito za vrijeme nakon karantene. Trebamo spasiti gospodarstvo, trebamo hitne otpise!.“

PRIORITETNE MJERE ZA POMOĆ GOSPODARSTVU - svakodnevni pregovori s Vladom RH, resornim ministarstvima i jedinicama lokalne samouprave (JLS)

1. 3. ožujka predložili smo Vladi mjeru za očuvanje radnih mjesta kojom bi se isplaćivala potpora za skraćivanje radnog vremena kao razmjerni dio iznosa plaće za broj radnih sati za koje je radnik ne radi,

2. Za vrijeme poslovne neaktivnosti poslodavci ne mogu plaćati doprinose i poreze s odgodom, država mora otpisati sva davanja.

3. Nužna je obustava plaćanja svih obveznih članarina i naknada za vrijeme trajanja poslovne neaktivnosti i suzbijanja korona virusa

4.Otpis plaćanja prema JLS-ima: doprinosa, naknada i parafiskalnih nameta: spomeničke rente, komunalne naknade, vodne naknade, naknade za korištenje ljetne terase, takse na tvrtku, i druge obvezne namete 

5.     Ukidanje svih ostalih poreza i naknada za koncesije (ne odgoda!), za vrijeme trajanja krize.

6.     Smanjenje stope poreza na dobit i odgoda plaćanja predujma poreza na dobit

7.     Ukidanje obveze obračuna plaće/propisane godišnje osnovice za direktore

8.     Uvesti obvezu plaćanja PDV-a po naplaćenoj realizaciji, i to počevši s razdobljem od 01.03. 2020. za isporuke koje su uslijedile nakon 01.03.2020.godine

9. Obustava ovrhe za porezna davanja za vrijeme izvanrednog stanja, odnosno povlačenje ovrha za prisilnu naplatu poreza koje su aktivirane nakon 01. ožujka 2020.g

10. Reprogramiranje i refinanciranje kredita

11. Osiguravanje međunarodnog protoka roba

12. Proglašenje više sile

13. Odgoda rokova predavanja izvještaja, obrazaca i završnih računa uslijed poteškoća uzrokovanih pandemijom

HUP je u početnoj fazi pregovarao u tri smjera:

-          prvi su grantovi, bespovratna sredstva za plaće  uz oslobođenje od doprinosa za sve koji su u problemima, naročito za radnike koji već danas nemaju što ili ne mogu raditi. Uz ta bespovratna sredstva trebaju ići otpisi ili neplaćanje različitih parafiskalnih nameta i oko toga će se kontinuirano pregovarati, tražimo povećanje de minimis potpora sa 200.000 na 500.000 eura za postojeće mjere APZa.

-          drugi dio je likvidnost: stand still dogovor (moratorij od tri mjeseca za plaćanje kreditnih rata za fizičke i pravne osobe), reprogramiranje i refinanciranje postojećih kredita, odgoda plaćanja dugova za PDV, porez na dohodak, dostupnost (vjerojatno uz garancije HAMAG i HBOR-a) kredita za obrtna sredstva i hladni pogon s počekom od 12+ mjeseci

-          treći dio je redefiniranje svih uvjeta oko poticajnih mjera, oko kriterija koje poslodavac mora ispunjavati, odgoda rokova za EU projekte i ubrzanje isplata sredstava poduzetnicima.

HUP se očitovao Ministarstvu rada i mirovinskog sustava i HZZ-a vezano uz mjeru za očuvanje radnih mjesta:

Primjedbe HUP-a na predloženo  (uz već naglašeno da odgoda plaćanja doprinosa i poreza nije rješenje već otpis) bile su sljedeće:

-        Ciljane skupine poslodavaca: svi sektori i poslodavci ugroženi koronavirusnom bolesti su prihvatljivi korisnici te nema potrebe za isticanjem pojedinih sektora, a samozaposlene osobe trebaju isto biti prihvatljiva skupina

-        Postotak pada zaposlenosti kod poslodavca prema njegovoj veličini ne bi trebalo primijeniti jer je potpora usmjerena na očuvanje radnih mjesta, odnosno isplaćuje se za radnika pa bi to pravo trebao imati svaki radnik kojem je ugroženo radno mjesto, bez obzira kod koje veličine poduzetnika radio. Smatramo kako se postavljanjem tih pragova radnike stavlja u nejednak položaj.

-        Za prihvatljive sektore predložili smo dvije kategorije: 1) sektori/djelatnosti koje ne rade temeljem odluke Stožera te 2) svi drugi sektori koji su pogođeni epidemijom. Predložili smo da sektori koji ne rade zbog odluke Stožera ne moraju ništa dokazivati, samo dostaviti zahtjev. Smatramo da bi se na taj način smanjila administracija i ubrzao postupak te da poslodavac nikako ne bi trebao dostavljati presliku odluke Stožera temeljem koje mu je zabranjen rad.

I ovaj tjedan, kao i u tjednima koji dolaze, HUP kao socijalni partner i predstavnik poslodavaca u pregovorima  s Vladom RH još intenzivnije će inzistirati o ukidanju svih troškova i naknada koji nemaju uporišta obzirom na poslovnu neaktivnost, obustave prometa i prijevoza radnika, opterećenja na likvidnost tvrtki (u kreditnom i svakom drugom smislu).

####

PREGLED ZAPRIMLJENIH ZAHTJEVA ČLANSTVA HUP-a PO DANIMA

Prijedlozi mjera za suzbijanje posljedica na gospodarstvo, poslani 16. 03.2020

PDV, PLAĆE, POREZI I DOPRINOSI

-          Omogućiti poslodavcima da isplaćuju samo neto plaću radnicima

-          Privremeno odgoditi plaćanje PDV-a, svih doprinosa i poreza na plaće te iz plaće, na rok od 6 do 12 mjeseci

-          Uvesti mogućnost obročnog plaćanja doprinosa, poreza i PDV-a, bez blokiranja žiro računa i uz oslobađanje plaćanja kamata po obročnim otplatama

-          Privremeno obustaviti obvezu prijave neisplate plaće Fini radi prisilne naplate

-          Smanjenje stopa poreza na dohodak i doprinosa te prireza na plaće ili refundacija 50% doprinosa ili obračun doprinosa za radnike na minimalnu osnovicu uz obračun plaće prema ugovoru radi zadržavanja radnih mjesta

-          Uvesti mjeru mirovanja radnog odnosa /uz mogućnost isplate samo neto plaće

-          Odgoda plaćanja trošarina te primjene najavljenog povećanja trošarina na alkoholna i bezalkoholna pića te duhan

-          Odgoda  plaćanja predujma poreza na dobit na rok od 12 mjeseci

-          Smanjenje stope poreza na dobit

-          Neoporezivanje reinvestirane dobiti po pojednostavljenom principu temeljem odluke o upotrebi dobiti.

-          Ukidanje poreza na kapitalnu dobit.

-          Smanjena stopa PDV-a na usluge u turizmu (smještaj, hrana i piće) na rok od 6 mjeseci počevši od 01.04.2020. u svrhu oporavka. Alternativno, za ovu turističku sezonu smanjiti opću stopu PDV-a u razdoblju srpanj, kolovoz i rujan kako bi iz toga mogli nadoknaditi gubitke iz prethodnih razdoblja ove godine

-          Produženje roka za plaćanje PDV-a na minimalno 90 dana, odnosno uvesti obvezu plaćanja PDV-a po naplaćenoj realizaciji, i to počevši s razdobljem od 01.03. 2020. za isporuke koje su uslijedile nakon 01.03.2020.godine

-          Privremena zabrana blokada žiro računa zbog nepodmirenja javnih obveza.

-          izmjena Zakona o minimalnoj plaći na način da se smanjenje bruto osnovice za obračun doprinosa na bruto plaću vrati na 50%.

-          Ukidanje obveze obračuna plaće/propisane godišnje osnovice za direktore.

RADNO-PRAVNO

-          Privremeno stavljanje izvan snage pojedinih odredbi iz Zakona o radu, a vezano za obvezu isplate otpremnine i otkaznog roka, ali istovremeno dozvoliti primanje naknade za nezaposlene svim radnicima bez obzira na uobičajene uvjete

-          Promjena ugovora o radu na nepuno radno vrijeme

-          Ukidanje obveze isplate raznih naknada i dodataka prema kolektivnim ugovorima i pravilnicima o radu (dodatak na staž, jubilarne nagrade, solidarne pomoći i sl.)

-          Definirati zbrinjavanje viška radnika zbog smanjenja prometa i zabrane rada te omogućiti način prekida radnog odnosa bez gubitka prava na potpore i mjere koje se koriste za radnike (npr. zapošljavanje mladih do 30 godine, koje se može koristiti samo kod prvog zapošljavanja, i sl.)

-          Potrebno je donijeti mišljenje da se rad izvan redovnog fonda radnog vremena naložen radi nadoknade proizvodnje i rokova isporuke ne smatra prekovremenim radom tijekom izvanredne situacije.

-          Odobriti korištenje godišnjih odmora u većoj mjeri od zakonske.

-          Odobriti da poslodavac može svojom odlukom uputiti radnika na neplaćeni dopust u ukoliko nema mogućnosti sufinanciranja plaća putem mjere za očuvanje radnih mjesta

RAD U SKRAĆENOM RADNOM VREMENU

-          Rad u skraćenom radnom vremenu- potpora za skraćivanje radnog vremena kao razmjerni dio iznosa plaće za broj radnih sati za koje je skraćeno radno vrijeme. Potporom bi se trebalo subvencionirati plaće radnicima u visini od 80%. U standardnoj Evidencijskoj listi rada uvesti kolonu „Spriječenost uzrokovana Covid-19 virusom“ i voditi evidenciju za svakog radnika koji nije mogao raditi poimenice. Putem obrasca R1 koji je u primjeni za naknadu plaće s osnova bolovanja na teret HZZO-a mogao bi se vršiti obračun i zahtjev za povrat isplaćene naknade plaće radniku s osnove „Spriječenosti uzrokovana Covid-19 virusom“  od strane poslodavca.

-          Alternativno, za radnika koji zbog smanjenog obujma posla ne radi, odnosno radi u skraćenom radnom vremenu, državnom potporom bi se sufinanciralo 60% iznosa, dok bi poslodavac financirao 20% iznosa, dakle radnik koji zbog situacije s COVID-19 ne radi, dobio bi 80% plaće.

-          Mjeru primijeniti i na zaposlenike koji radi djece moraju ostati kod kuće, a ne mogu raditi od kuće. 

LIKVIDNOST

-          Krediti za održavanje likvidnosti, bez kamata, s počekom otplate od šest mjeseci za isplatu plaća, plaćanje dobavljača, održavanje proizvodnje, isporuke i dr. uz odobrenje dozvoljenog minusa po poslovnom računu po brzom postupku

-          Subvencija za kamate kod kreditnih institucija i leasing društava.

-          Moratorij na leasing rate i rate kredita  (najmanje 6 mjeseci – barem glavnice) ili hitni reprogram, odnosno produljenje otplate kredita

-          Uvođenje državnih jamstava na kredite za likvidnost, gdje bi država preuzela 85% rizika, a banka 15% rizika. Uz subvencioniranje kamate i dodatno ublažavanje HNB-ovih zahtjeva prema bankama.

-          Sufinanciranje ili plaćanje interkalarnih kamata na poduzetničke kredite za investicije

-          Državne tvrtke: HEP Opskrba, HEP distribucija bi trebale privremeno stopirati naplatu računa.

-          Formiranje posebne kreditne linije unutar HBOR-a s fondom od 300 mil. kn namijenjene financiranju kratkoročne likvidnosti drvne industrije (od 1 do 6 mjeseci), uz subvencioniranu kamatu

-          Oslobađanje rezervi poslovnih banaka uz angažman HBOR-a koji bi plasirali povoljne kredite (do max.2% kamate uz poček otplate)  za obrtna sredstva uz jamstvo državne agencije Hamag koje bi mogli povući svi sektori i djelatnosti, odnosno beskamatni krediti za zadržavanje zaposlenosti za sve sektore i ulaganja u dugotrajnu imovinu.

-          Osnovati fond iz kojeg bi se proizvođačima isplatila financijska pomoć barem za dio gubitaka uzrokovanih koronavirusom

-          Osnovati fond za pokrivanje odštetnih zahtjeva gostiju radi povrata uplaćenih avansa za rezervacije koje se sad masovno storniraju,  charter tvrtke su u mogućnosti gostima koji žele stornirati rezervaciju ponuditi alternativni termin da gosti iskoriste svoju uplatu, ali povrat akontacija jednostavno nije izvediv. Fond treba napraviti i na razini RH kao i na razini EU.

-          Pojednostavniti proceduru realizacije kredita kod poslovnih banaka temeljem čl.42 Zakona o izvršavanju Državnog proračuna RH za 2020. te ishođenje Suglasnosti Vlade za pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu RH pri sklapanju ugovora o kreditu ili zajmu.

-          Žurno povlačenje i pravilna raspodjela sredstava iz fondova EU namijenjenih saniranju posljedica Korona virusa

-          Izraditi anekse ugovora s poduzetnicima koji su dobili sredstva iz fondova EU, a temeljem kojih imaju obavezu ostvarivanja određenog prihoda i povećanja broja zaposlenih. Zbog izvanredne situacije, poduzeća neće biti u stanju ispuniti preuzete obveze te treba odustati od neprovedivih odredbi ili prolongirati rokove za ispunjenje te osloboditi poduzetnika od plaćanja penala za neispunjenje. Ukoliko se ne provede odgoda roka za realizaciju projekata, upitno je hoće li biti odrađeni do kraja i morat ćemo se prekinuti. To bi posljedično značilo da bi morali vratiti već dobivena sredstva preko ZNSa i predujmova što bi opet bio veliki udar na likvidnost.

-          Javne infrastrukturne radove koji su u izvođenju plaćati odmah nakon ovjerenih situacija, ne čekati ugovorne valute od 60 dana te svim državnim i javnim poduzećima poslati naputak da račune realnog sektora plate i prije roka za plaćanje ako za to imaju novaca.

-          Prolongacija rokova plaćanja energenata, vode i ostalih režija

-          Smanjenje cijene električne za poslovni sektor te noćne tarife od strane HEP-a / HERE

-          Produženje rokova plaćanja drvne sirovine kod Hrvatskih šuma na 120 dana. Smanjenje cijena višemetarskog drva za 15% u veleprodaji

-          Javna nabava i radovi: Javnim naručiteljima treba dati naputak da se zbog koronavirusa izradi vremenski aneks za slučajeve u kojima Izvršitelj nije odgovoran za kašnjenje i to bez plaćanja penala, raskidanja ugovora i aktiviranja garancije. U skladu s općim uvjetima FIDIC-a predlažemo da se izradi i financijski aneks, a ne samo vremenski i to, bez umanjenja potraživanog iznosa zbog ranijeg plaćanja.

NAKNADE, DOPRINOSI I PARAFISKALNI NAMETI

-          Suspenzija plaćanja doprinosa, nameta JLS i parafiskalnih nameta - spomeničke rente, komunalne naknade, vodne naknade, naknade za korištenje ljetne terase, takse na tvrtku, i druge obvezne naknade koje nemaju temelja u trenutku poslovne neaktivnosti

-          Smanjenje turističke pristojbe za goste na čarter plovilima za 2020. godinu.

-          Privremena obustava naplate naknade za obnovljive izvore energije od strane HROTE, odnosno opskrbljivača električnom energijom prema poduzetnicima.

-          Smanjenje ili direktan povrat 30% naplaćene boravišne pristojbe

OSTALE MJERE

-          Proglasiti višu silu.

-          Državni inspektorat u kriznom vremenu treba pružiti podršku poslodavcima. Predlažemo privremeno  obustavljanje redovitih kontrola, a u slučaju da se vrše, apeliramo na razumijevanje glede izazova poslovanja u izvanrednom stanju te da se poslodavci upozoravaju, a ne kažnjavaju

-          Određivanje vremenskog perioda (davanje moratorija) vezanog za obavezan broj radnika koji moramo držati tijekom cijele godine uslijed dobivenih određenih poticaja u prošlosti.

-          Nastavak uvoza radne snage uz pojačanu zdravstvenu kontrolu.

-          Smanjenje/ukidanje uvoznih carinskih stopa i izvoznih (pogotovo za poticanje izvoza u BiH, Srbiju, Makedoniju)

-          Sve javne institucije usmjeriti na nabavu od domaćih dobavljača/proizvođača kako bi potakla domaću proizvodnju i održala zaposlenost.

OSTALE POTPORE

-          Jednokratna bespovratna pomoć od 50.000,00 kn po zaposleniku za ožujak, travanj i svibanj 2020.

-          Sukladno podacima o broju putnika iz TU14 za 2019  isplatiti od 5,00 eur do cca 10,00 eur po putniku kao nepovratnu pomoć.

-          Stalni sezonci: U slučaju odgode zapošljavanja ne smanjivati razliku u placi

-          Ubrzani postupak i olakšanje prijave za mjeru Stalni sezonac, smanjenje odredbe o dužini rada kod poslodavca sa 6 na 1 mjesec iz razloga što su određeni sezonci već zaposleni zbog planiranog većeg obima posla za vrijeme Uskrsa i kongresne sezone

-          Besplatne maske za lice, rukavice, sredstva za dezinfekciju ruku i površina te sufinanciranje svih troškova vezanih uz dezinfekciju prostora, pacijenata i osoblja.

-          MDOMSP treba osigurati sredstva za plaćanje pomoći u kući puno za prazno, odnosno da plati sve usluge kao da su bile odrađene u 80 % iznosu kako bi mogli platiti plaće djelatnicima

-          subvencije u plaćanju najma poslovnih prostora i skladišta u 50 % iznosu

-          sufinanciranje troškova mjera za prevenciju

-          sufinanciranje transporta

-          Pokretanje državnih investicija u svrhu mobilizacije gospodarske aktivnosti

-          Subvencija promotivnih aktivnosti

-          Bolji financijski Ugovor s HZZO-om u smislu povećanje cijena usluga kako će se smanjiti broj pacijenata.

-          suspenzija obveze programskog poslovanja radijskih nakladnika po važećim programskim osnovama

-          omogućiti prilagodbu politika ključnih dobavljača u slučaju poslovanja s radijskim nakladnicima

Prijedlozi mjera za suzbijanje posljedica na gospodarstvo, poslani 18.03. 2020.

PDV, CARINE, PLAĆE, POREZI I DOPRINOSI

-        Odgoditi primjenu Uredbe o posebnom porezu na  bezalkoholna pića (ponovljeni zahtjev, ranije poslano)

-        Odgoditi primjenu Uredbe o visini trošarine na alkoholna pića

-        Produljenje roka za korištenje poreznih olakšica na način da se gubici mogu koristiti još dvije godine obzirom da je procjena kako će trebati toliko da se sve vrati na razinu prije krize.

-        Naknadu za skraćeno radno vrijeme koja je neto minimalna plaća treba osloboditi plaćanja doprinosa jer dio poslodavaca uopće neće raditi te neće moći ostvariti prihode iz kojih bi podmirili doprinose.

STALNI SEZONAC

-        Uvođenje naknade za čekanje na posao u visini prosječne plaće RH odnosno 20-30 % više kao što je naknada za nezaposlenost.

-        Proširenje mjere stalni sezonac na sve koji su trebali biti zaposleni za period čekanja na zaposlenje od 1.4. nadalje na način da u mjeru mogu ući i svi oni kojima je istekao ugovor a ne samo oni koji su radili manje od godinu dana.

RADNO- PRAVNO:

-        Uvođenje više sile.

-        Uvođenje radne obaveze za maloprodaju, distributere  i logističare prehrambenih artikala

-        Omogućiti rad trgovina hranom i drogerijama  bez ograničenja u cilju osiguranja opskrbe stanovništva (uz ljekarne treba osigurati dostupnost prodavaonica hranom za kućne ljubimce, po uzoru na druge zemlje)

-        Ukidanje mjera vezanih uz radno vrijeme djelatnika (npr. maksimalan broj prekovremenih sati) radi nadoknade proizvodnje, rokova

-        Dozvoliti ustupanje radnika iz neprehrambenog dijela trgovina, jer upravo su i druge zemlje istaknule da tijekom širenja zaraze ne opada potražnja za osnovnim namirnicama tijekom trajanja svih faza epidemije.

NAKNADE i KONCESIJE

-        Smanjenje naknade za eksploataciju ugljikovodika dok god je cijena ispod 40USD /bbl, a slično bi trebalo odrediti i za plin.

-        Potpuno oslobađanje plaćanja naknade/koncesije za turističko zemljište za 2020. godinu

-        Potpuno oslobađanje plaćanja koncesije za pomorsko dobro za 2020. godinu

-        Umanjiti lučke pristojbe

-        Oslobađanja obveza za investicije na pomorskom dobru tijekom 2020. godine

-        Suspenzija obveza prema rješenjima o kategorizaciji ili rekategorizaciji na 12 mjeseci

OSTALE MJERE

-        Donijeti privremenu mjeru da Državni inspektorat ne sankcionira slučajeve ukoliko dođe do probijanja rokova za obvezne liječničke preglede radnika pri medicini rada.

-        Prilagoditi, promijeniti obveze vezano uz sanitarne preglede za higijenski minimum za djelatnike u prometu s hranom.

-        Produljiti važenje certifikata i potvrda o zdravstvenoj sposobnosti.

-        Proglašenje maloprodaje hranom i drugim asortimanom od iznimne važnosti (primjerice sapuni, deterdženti, higijenske potrepštine, dječja hrana i sl.), sistemski bitnom granom gospodarstva za vrijeme trajanja epidemije.

-        Uspostaviti mehanizam informiranja da svi trgovci budu trenutno obaviješteni o službenim odlukama lokalnih samouprava kako bi pravovremeno mogli uskladiti svoje poslovanje- trgovine sada dobivaju različite upute o ograničavanju radnog vremena te molimo da uređivanje bude jedinstveno na nacionalnoj razini.

-        Urediti da obvezu čuvanja djece radnika u trgovini, djelatnika u zdravstvu i policiji u školama i vrtićima kao radnu obavezu te koordinirati uspostavu javnog prijevoza za te radnike.

-        Molimo definiranje i javnu objavu uputa HZJZ u slučaju da je potvrđeno da je osoba zaražena koronavirusom bila u prodavaonici ili skladištu.

-        Osloboditi plaćanja zakupnina za prostore koji su u vlasništvu RH te jedinica lokalne samouprave i regionalne uprave, odnosno odgoditi plaćanje bez zateznih kamata.

-        Ukinuti obvezan uvjet kod natječaja za poticaje za EU fondove da EBITDA mora biti pozitivan.

-        Prihvat ambalažnog otpada kroz trgovine – privremeno obustaviti

-        Otkazi rezervacija- definirati propisom da se zbog izvanrednog stanja, umjesto otkaza i povrata sredstava (opći uvjeti) može ponuditi drugi termin ove ili slijedeće godine, kako to rade najveće agencije ( TUI ). U suprotnom, ako se trebaju vraćati avansi, niti jedna državna mjera ne može spasiti niti radna mjesta niti tvrtke- kako chartere tako ni hotele ili agencije s obzirom da su ti avansi već proslijeđeni marinama za vez ili dobavljačima opreme za opremanje brodova ili u plaće u pripremi sezone, a dobar dio i državi kroz doprinose na plaće i PDV.

OSTALE POTPORE

-        Za fazu oporavka treba razmotriti moguće programe sanacije i restrukturiranja poslovanja društava u poteškoćama.

-        Država, županija ili jedinice lokalne samouprave trebaju podmiriti troškove - puni iznos subvencije, za dane nedolaska djece korisnika u vrtić/jaslice, zbog uvođenja obveznog dežurstva.

Prijedlozi mjera za suzbijanje posljedica na gospodarstvo, poslani 19.03.2020.

RADNO- PRAVNO

-        Poticaj za neto plaće nije dovoljan, poslodavac ne može plaćati doprinose i poreze s odgodom, već država mora poslodavca osloboditi davanja.

-        Omogućiti neplaćeni dopust bez suglasnosti radnika.

NAKNADE i KONCESIJE

-        Ukidanje svih poreza i parafiskalnih nameta (ne odgoda), za vrijeme trajanja krize.

-        Ukidanje komunalne naknade, radi pomoći opstanku gospodarstva uslijed korona epidemije, da na snagu stupi odmah.

-        Po prestanku izvanredne situacije nastale uslijed korona epidemije, odnosno po prestanku epidemije te nakon ponovne uspostave poslovanja gospodarstva, predlažemo donijeti mjeru obračuna i naplate komunalne naknade u za 50% smanjenom iznosu kako bi se gospodarstvu omogućio opstanak i oporavak.

OSTALE MJERE

-        Žurno uspostaviti međudržavnu komunikaciju s BiH kako bi se osigurao nesmetani protok roba nužan za poslovanje naših članova.

-        Da se sirovine za hranu i hrana za životinje proglase strateškim proizvodima kako bi se nesmetano očuvalo zajedničko tržište, po uzoru na druge europske zemlje

-        Definirati nove uvjete ugovaranja s HZZO-om. S obzirom da nećemo zadovoljiti limite HZZO-a tijekom trajanja epidemije korona virusa zbog otkazivanja usluga, predlažemo da HZZO prizna izvršenu uslugu na godišnjoj bazi, a ne na mjesečnoj (fizikalna terapija u kući) ili tromjesečnoj (njega u kući).  Ugovorom nemamo definirano priznavanje troškova za nabavu sredstava za osobnu zaštitu koji su u ovoj situaciji neophodni, kao što su zaštitne maske, rukavice, pregače, alkohol, dezinficijensi za ruke i prostor te ostala medicinska oprema, predlažemo da HZZO prizna troškove nabave sredstava za osobnu zaštitu tijekom trajanja epidemije korona virusom

-        Priznavanje punog iznosa troškova korištenja osobnih automobila u poslovne svrhe i parkirnih karata u svrhu izbjegavanja javnog gradskog prijevoza tijekom trajanja epidemije korona virusom

-        Krizni stožer- koordinirati se sa zdravstvenom njegom u kući, što obavljaju privatne ustanove.  Toj rizičnoj skupini starije životne dobi je nužna pomoć i posjeti liječnika i treba ih držati što dalje od bolnica.

-        Odgoda rokova predavanja obrazaca poslodavaca i knjigovodstvenih ureda jer trenutno nisu svi u mogućnosti odraditi posao i nemaju da izrade izvještaje od kuće

-        Odgoda rokova predavanja obrazaca poslodavaca i knjigovodstvenih ureda jer trenutno nisu svi u mogućnosti odraditi posao i nemaju da izrade izvještaje od kuće

OSTALE POTPORE

-        osigurati skrb male djecom kojima su roditelji u izolaciji, zaraženi ili na drugi način ne ostvaruju skrb na djecu

-        Nadležne institucije trebaju osigurati nabavu energenata, hrane, lijekova, pelena, dezinficijensa za ruke i prostor za ustanove socijalne skrbi

MJERE ZA ODRŽAVANJE JAVNO LINIJSKOG PRIJEVOZA

-        Sufinanciranje javnog linijskog prijevoza održati u potpunosti na razini veljače 2020. Ovo uključuje isplatu svih subvencija po svim osnovama županija, općina i gradova na razini veljača 2020. Uključuje subvencije za učenike srednjih škola (prema popisu iz veljače 2020.), pomoć jedinica lokalne samouprave za obavljanje javnog prijevoza i subvencije za otoke.

-        Prijevoz OŠ nastavi financirati u istom iznosu sukladno ugovorima bez obzira na obim izvršenja (tj. bez obzira što se sada ne vozi).

-        Da se prijevoz MORH-a nastavi financirati u istom iznosu sukladno ugovorima bez obzira na obim izvršenja (tj. bez obzira što se ne vozi).

-        Obavezna implementacija ugovora o javnim uslugama od strane županija. Linije do 100 km od gradova koje pokriva javni prijevoz su strateški interes države i moramo ostati spremni kako bi sustav funkcionirao u tijeku i nakon krize. Radi se o 10.000 radnih mjesta koja su potrebna da država funkcionira, a vrlo su ranjive populacije (npr. branitelji), od Korčule do Vukovara.

Prijedlozi mjera za suzbijanje posljedica na gospodarstvo, poslani 20. 03. 2020

PDV, CARINE, PLAĆE, POREZI I DOPRINOSI

-        Porezna uprava treba obustaviti izdavanje ovrha

NAKNADE i KONCESIJE

-        Ukidanje naknade za zbrinjavanje voda

-        Ukinuti obračun i naplatu varijabilnog dijela – novčane naknade za otkopanu/pridobivenu količinu mineralne sirovine za 2020. godinu

-        Ukinuti obračun i naplatu naknada za pravo građenja i pravo služnosti u svrhu eksploatacije mineralnih sirovina na poljoprivrednom zemljištu, šumi i šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske za 2020. godinu.

OSTALE MJERE

-        Odgoditi rok predaje financijskih izvještaja za 2019.

OSTALE MJERE

-        Ministarstvo uprave bi trebalo definirati koji dijelovi javnog sektora su aktivni, dakle moraju raditi i za to primati punu plaću, a drugima treba plaćati samo minimalna primanja jer gospodarstvo i javna uprava moraju dijeliti istu sudbinu.

-        Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije mora odmah objediniti nalaze Ministarstva gospodarstva, HGK, Ministarstva uprave i Ministarstva financija i definirati kolika bespovratna sredstva Vlada RH treba tražiti od EU za preživljavanje hrvatskog gospodarstva

-        Omogućiti rad trgovina veleprodaje s građevnim materijalom, sanitarnom opremom, instalaterskim dijelovima i sustavima te sličnim asortimanom. Za trajanja posebne situacije epidemije niz gradilišta i dalje može raditi, što je iznimno važno za mnoge tvrtke u sektoru. Posebno je to bitno za očuvanje malih investicija, ali istovremeno i malih poduzetnika, izvođača u sektoru građevine, završnih radova i instalacija koji i dalje mogu obavljati nesmetano radove na gradilištima.

-        Za vrijeme trajanja posebnih mjera neophodno je osigurati dostupnost servisa i održavanja sustava grijanja, sanitarne i pitke vode do hitnih popravaka na objektima jer se u suprotnom ugrožava i sama sigurnost stanovnika. Austrija i Njemačka su omogućile rad navedenih trgovina, a njihov rad se može osigurati na način da kontakt ljudi bude minimalan.

 

NAPOMENA: sve navedeno je presjek prijedloga koje smo uputili resornim tijelima, no HUP je uz navedene, u različite resore i Stožer poslao još stotine upita i zamolbi za pojašnjenjem od članova, te su svi odgovori upućivani mailom i/ili objavljeni na web stranici. U najavi su i brojni drugi zahtjevi poput obustave prekršajnih odredbi iz područja radno pravnih odnosa, (npr. odnose na najavu korištenja godišnjih odmora, unaprijed određivanja rasporeda u preraspodjeli radnog vremena, vođenju evidencije radnog vremena i slično) i brojni drugi.

vrh stranice