HUP poslao Mariću detaljan dokument prijedloga porezne reforme: Tražimo snažnije rasterećenje gospodarstva i smanjenje ukupnog troška rada

14.09.2018.

HUP smatra kako treći krug porezne reforme mora prvenstveno poslužiti daljnjem rasterećenju gospodarstva i poduzetništva u Republici Hrvatskoj, čime bi se utjecalo na stvaranje uvjeta za veće plaće i zadržavanje radne snage. Držimo kako je ovaj paket zakonskih prijedloga porezne reforme korak u dobrom smjeru. Ipak, ističemo kako je, s obzirom na činjenice koje ukazuju na alarmantnu demografsku sliku u RH te nužnost bržeg gospodarskog rasta, potrebno napraviti jači iskorak u istom pravcu.

Svjesni kako porezna reforma nije jedini element demografske obnove, a ni gospodarskog rasta, mišljenja smo kako bi intenzivnije rasterećenje gospodarstva i snižavanje ukupnog troška rada čime bi se povećao prostor za podizanje neto plaća predstavljalo prvi značajniji korak. U tom pogledu, na početku ističemo nekoliko ključnih prijedloga za koje smatramo da idu u korist naprijed navedenih ciljeva:

 

  • smanjenje stope poreza na dobit na 12% za sve poduzetnike
  • smanjenje stope poreza na dohodak s 24% na 14%, a s 36% na 30%
  • proširenje neoporezivih primitaka koje se mogu isplatiti ili omogućiti radnicima (pravo na topli obrok, uplate za dodatno zdravstveno osiguranje, smještaj radnika)
  • povećanje iznosa već neoporezivih primitaka (prigodne nagrade te dnevnice)
  • povećanje praga s 3 milijuna kuna na 15 milijuna kuna za plaćanje PDV-a po naplaćenoj fakturi
  • odustajanje od povećanje koeficijenta pri utvrđivanju mjesečne osnovice za obračun doprinosa člana uprave trgovačkog društva ili izvršnog direktora trgovačkog društva ili upravitelja zadruge
  • primjena snižene stope PDV-a na dodatne kategorije (bezreceptni lijekovi, prerađevine od svježeg i smrznutog svježeg mesa, mliječni proizvodi, pčelinji proizvodi, ogrjevni proizvodi, novine i tiskovine, javni prijevoz putnika, prva isporuka građevina i renovacija stambenih prostora, luke nautičkog turizma, smještaj i ugostiteljske usluge)
  • porezne olakšice građanima za ulaganje u stambeni prostor i njegovo održavanje
  • dodatno povećanje porezno priznatog troška upotrebe sredstava za osobni prijevoz na 70%

 

U pogledu izmjena Zakona o porezu na dohodak svakako je za pozdraviti predloženo povećanje iznosa porezne osnovice za primjenu godišnje porezne stope od 24%, kao i povećanje visine mjesečne porezne osnovice kod predujma poreza na dohodak. Smatramo kako će isto doprinijeti povećanju plaća radnika, pogotovo visokoobrazovanih, što će predstavljati dodatni poticaj za zadržavanjem radnika u Republici Hrvatskoj.  

 

HUP smatra kako su potrebne i opsežnije mjere za porezno rasterećenje ukupnog troška plaća zaposlenih. U tom pogledu predložili smo ministru Mariću proširenje porezne osnovice porezno priznatih troškova: od priznanja troškova prehrane kao neoporezivog primitka do povećanja neoporezivog iznosa za: regres, božićnice, troškove obrazovanja, stipendije, smještaj radnika i troškova reprezentacije. S ciljem većeg rastrećenja ukupnog troška plaća, HUP je ministru sugerirao i ukidanje stope doprinosa za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti i doprinosa za zaštitu zdravlja na radu te administrativno rasterećenje uplate doprinosa smanjenjem broja uplatnica.

 

„Jedino prihvaćanjem ovih dodatnih mjera za porezno rasterećenje ukupnog troška plaća zaposlenih možemo predložene izmjene nazvati poreznom reformom koja će istinski rasteretiti poduzetnike, a ne samo pojedinačnim mjerama.“ – istaknuo je Davor Majetić, glavni direktor HUP-a.

Što se tiče spornog prijedloga povećanja koeficijenata za obračun doprinosa za članove uprave i izvršne direktore trgovačkih društava, HUP-ov stav je kako treba odustati od takvog prijedloga zbog posljedica na najbrojniju i najranjiviju skupinu poduzetnika te omogućiti mikro i malim poduzetnicima samostalno određivanje vlastite plaće. U velikoj većini slučajeva, mikro i mali poduzetnici nemaju osiguran izvor prihoda kada počnu sa svojim poslovanjem. Dapače, mnogi nemaju prihode pola godine i dulje, a još više vremena prođe prije nego što se poduzetnici osiguraju povrat uloženih sredstava. Stoga, ovakvo povećanje predstavlja značajno opterećenje za mikro i male poduzetnike koji su u najranjivijoj fazi svog poslovanja. Za novonastale mikro i male poduzetnike najvažnije je da im je mjesečni trošak poslovanja što niži, a ako želimo poticati poslovno okruženje potrebno je izbjegavati postavljanje administrativnih i fiskalnih uvjeta do tri godine starosti poduzeća.

Po pitanju Zakona o trošarinama, Hrvatska udruga poslodavaca pozdravlja činjenicu što je Ministarstvo financija prepoznalo potencijal za povećanje konkurentnosti domaćih prijevoznika te stimulaciju zakonite nabave pogonskog goriva najavljujući uvođenje instituta povrata trošarine za dizelsko gorivo.

vrh stranice