HUP- ova nominacija predstavnika za UN prihvaćena

03.06.2015.

NA PREPORUKU HUP-a DIREKTOR ZAVODA ZA FOTOGRAMETRIJU IZABRAN ZA ČLANA SAVJETODAVNE RADNE SKUPINE ZA TRŽIŠTE NEKRETNINA PRI UN-u

Nakon provedenog izbornog procesa, direktor Zavoda za fotogrametriju i član izvršnog odbora HUP UGGSa, gospodin Damir Pahić, izabran je u članstvo Real Estate Market (REM) Advisory Group (Savjetodavnu radnu grupu za tržište nekretnina) pri Ujedinjenim narodima, Ekonomskoj komisiji za Europu, Komiteta za stanovanje i upravljanje zemljištem (eng. Committee on Housing and Land Management).

Riječ je o savjetodavnoj radnoj grupi u koju se biraju i predstavnici privatnog sektora, a nominaciju je predložila Hrvatska udruga poslodavaca (HUP) - Udruga poslodavaca geodetske i geoinformatičke struke.

Sa zadovoljstvom objavljujemo da je UN prihvatio našu nominaciju.
vrh stranice
vrh stranice