HUP o politici rodne jednakosti na HR danima

24.03.2016.

U Rovinju je održana četvrta po redu HR konferencija - HR days, na kojoj je jedna od predavačica bila Nataša Novaković, savjetnica glavnog direktora za tržište rada i razvoj ljudskih potencijala. Prezentacijom "Politika rodne jednakosti : gdje su sve te žene?” predstavila je globalne trendove u zapošljavanju žena, poglavito na upravljačkim pozicijama te je predstavila rezultate istraživanja provedenog krajem prošle godine u Hrvatskoj, a koje se odnosi na zastupljenost žena na upravljačkim funkcijama trgovačkih društava u RH (obuhvaćeno 1000 najvećih trgovačkih društava prema kriteriju pri oda iz GFI za 2014. Godinu).
Prema navedneom istraživanju žene su 22 % članice Uprave te 26 % članice Nadzornih odbora.
Izložila je glavne zapreke većoj afirmaciji žena na upravljačkim pozicijama, kao što je teško spajanje poslovnog i privatnog života, nedostatak fleksibilnih aranžmana te nedostatak infrastrukture. Na kraju se osvrnula na ulogu vodećih pozicija u kompanijama te voditeljiima ljudksih potencijala, koji mogu puno pomoći u afirmaciji žena i politikama koje su rodno osviještene.

Sve rezentacije sa ove doista zanimljive konferencije možete vidjeti ovdje:

http://www.hrdays.net/prezentacije-2016/
vrh stranice
vrh stranice