HUP-Koordinacija socijalne skrbi upozorava na stanje u djelatnosti

15.10.2018.

Hrvatska udruga poslodavaca u ime članova Koordinacije socijalne skrbi već duži niz godina upozorava na neodrživo stanje u domovima socijalne skrbi privatnih osnivača te na potrebu žurnog rješavanja problematike što je u interesu korisnika. 

Članovi HUP-Koordinacije socijalne skrbi osnivači su domova i za djecu i odrasle osobe s najtežim oblicima tjelesnih oštećenja, poremećaja u ponašanju, mentalno oštećenih ili pak starih i nemoćnih za koje osiguravaju stanovanje, prehranu, pomoć i njegu, zdravstvenu i socijalnu skrb te odmor i rekreaciju poštujući sve pravilnike koje donosi Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

U privatne domove smješteno je više  od 5000 korisnika u kojima je zaposleno više od  2000 zaposlenih. Radi se o značajnoj snazi privatnih ustanova koje mogu kvalitetno pridonijeti dobrobiti cjelokupnog sustava, a čije cijene nisu pratile povećanje troškove života zadnjih deset godina. Stoga je upućena zamolba za sastanak predsjedniku Vlade RH kako bi se ova problematika žurno riješila.

 

vrh stranice
vrh stranice