HUP i Carinska uprava u borbi protiv sive ekonomije

25.02.2015.

Novim Zakonom o carinskoj službi od 1.siječnja 2014 godine Carinska uprava proširila je svoj djelokrug rada pa su joj definirane i nove ovlasti, a to je povezano s prethodnom odlukom o gašenju Državnog inspektorata u obliku kako je ranije postojao. Stoga je dio poslova Državnog inspektorata preuzela Carinska uprava, naročito u borbi protiv sive ekonomije.
Prema novom Zakonu o carinskoj službi poslovi carinske službe su nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje obavljanje trgovine i obavljanje usluga, nadzor nad provedbom propisa o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti te otkrivanje i sprječavanje svih oblika nedozvoljene i protuzakonite trgovine, nadzor nad unosom, iznosom, prekograničnim prometom te drugim kretanjem i gospodarenjem otpadom i nadzor nad slatkovodnim i morskim ribarstvom.

Vezano uz nove ovlasti Carinske uprave, ali i pojave da određeni dio poduzetnika obavlja djelatnost čuvanja kamp kućica i plovila, iako se za to nije registrirao, predstavnici HUP-a i Carinske uprave održali su zajednički sastanak čiji je cilj upozoriti poduzetnike o potrebi usklađenja poslovanja sa zakonom.

Zato je Carinska uprava objavila informativni letak kojim informira vlasnike ali i javnost o zakonskim obvezama vezano uz djelatnost čuvanja kamp kućica i plovila, navodi kako se može pečatiti ovako zatečeni poslovni prostor kao i oduzeti roba, a naposljetku slijedi kazna ako se zanemare sva upozorenja.

Predstavnici HUP-a, a to su Udruga nautičkog sektora, Udruga malih i srednjih poduzetnika,
Udruga ugostiteljstva i turizma te HGK – Sektor za turizam, pozdravili su napore Carinske uprave u borbi protiv sive ekonomije, naročito ovakvo preventivno djelovanje, putem informiranja javnosti, a tek potom represivnim djelovanjem.

Sadržaj letka, kao i statusa kamp kućica i plovila te opis novog djelokruga rada Carinske uprave kao i upute pogledajte u pripadajućim dokumentima.

1. PREZENTACIJA USTROJ I POSLOVI - NEREGISTRIRANA DJELATNOST
2. LETAK - status kamp kućice i plovila 
3. LETAK Kamp kućice i plovila 27 01 15
vrh stranice
vrh stranice