Hrvatska udruga poslodavaca uključena u obilježavanje Europskog tjedna za sigurnost i zdravlje na radu

20.10.2020.

Europski tjedan za sigurnost i zdravlje na radu koji se održava od 19.-23. listopada 2020. vrhunac je svake kampanje za zdrava mjesta rada. U tom razdoblju održavaju se stotine događaja za podizanje svijesti diljem EU-a i šire, te se potiče njihova medijska pokrivenost, a ujedno to je savršena prilika za uključivanje u kampanju. Kampanje za zdrava mjesta rada ključan su dio napora za povećanje osviještenosti o sigurnosti i zdravlju na radu diljem Europe. Njihova je poruka jasna: „Zaštita na radu važna je svima. Dobra je za vas. Dobra je za posao.”

Hrvatska udruga poslodavaca se uključila u obilježavanje Europskog tjedna za sigurnost i zdravlje na radu na način da su HUP Koordinacija zaštite na radu i Hrvatsko društvo za medicinu rada zajedno pripremili preporuke pod nazivom „Preporuke za poslodavce kod povratka radnika na posao u razdoblju popuštanja mjera zaštite tijekom epidemije Covid – 19“.

Preporuke su izrađene temeljem smjernica Europske agencije za zaštitu na radu (EU OSHA), Međunarodne organizacije rada (ILO), Stožera civilne zaštite RH, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i stručnjaka zaštite na radu, te su pripremljene kao smjernice koje ujedno predstavljaju i check listu za poslodavce uz dodatne upute. Dokument je izrađen vođen idejom interaktivnog učenja, ali i dobivanja određenih podataka u općem cilju istraživanja ocjenjivanja nivoa usvojenih mjera za sprečavanje širenja epidemije COVID-19. Preporuke su izrađene uz pomoć specijalizanata medicine rada.
Uz navedene smjernice izradili smo i  Upitnik - Anketu za istraživanje provedbe mjera zaštite od COVID – 19 te ga uputili članovima HUP-a. Sudjelovanje u istraživanju je dobrovoljno i anonimno.

„Preporuke za poslodavce kod povratka radnika na posao u razdoblju popuštanja mjera zaštite tijekom epidemije Covid – 19“ 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ym1J7H5ShkKXGk7dFFJ_xeAcA1fGZHVOrgePrkVZcr1UNlEwWFFIWFZGVDBNTjQ3UFBDWlZBMEZNVi4u 

Prema sadašnjim saznanjima i epidemiološkoj situaciji, došlo je do novog vala širenja pandemije, na što upozoravaju sve relevantne zdravstvene institucije. Nužno je stoga sagledati mogućnost prilagodbe gospodarstva potrebnim epidemiološkim mjerama. Kako se radi o novim mjerama zaštite od epidemije, Preporuke su sistematizirane kao smjernice, koje su ujedno lista provjere (tzv. check lista) za poslodavce kao pomoć u razmatranju pripremljenosti za sprječavanje širenja epidemije, uz dodatne upute. Podaci koji se Preporukama anonimno prikupljaju daju i mogućnost analize pripremljenosti gospodarstva za usvajanje potrebnih mjera, te mogu ostvariti dva cilja: 

- bolje planiranje ostvarivih i realnih mjera za daljnju borbu s epidemijom COVID-19 na nivou Republike Hrvatske i 
- bolju pripremljenost gospodarstva za ostvarenje svoje primarne proizvodne funkcije.
 
  

vrh stranice