Hanfa za leasing i faktoring društva te osiguravajuća društva produžila mogućnost za odgodu plaćanja i izuzeće od prisilne naplate

14.01.2021.

Zbog posljednjih potresa i proglašenja katastrofe uzrokovane potresom za područje Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije, ali i daljnjih negativnih utjecaja pandemije korona virusa na gospodarstvo i financijski sektor, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) produžila je svoje dosadašnje preporuke financijskom sektoru koji su pod njenim nadzorom do 30. lipnja 2021. godine.
Preporuke su namijenjene leasing društvima, faktoring društvima te društvima za osiguranje, a mogu se primijeniti na sve korisnike usluga koji su u financijskim poteškoćama zbog trenutnih izvanrednih okolnosti, a posebno korisnicima s potresom pogođenih područja.
Hanfa tako u svojim preporukama ističe da će podržati namjere leasing društava prema primatelja leasinga, a koje uključuju moratorije, ugovaranje posebnih programa otplate obveza uz ne naplaćivanje glavnice i ne naplaćivanje redovne kamate te kod operativnog leasinga ne naplaćivanje naknade ili ne provođenje postupaka prisilne naplate duga bez obzira na datum nastupanja financijskih poteškoća. Leasing društva u 2020. odobrila su 81 posto ukupno zatraženih reprograma leasing ugovora, a većina leasing društava u razdoblju odgode plaćanja nije pored glavnice naplaćivala niti redovnu kamatu po ugovorima o leasingu.
Faktoring društvima Hanfa omogućava donošenje odluka koje za korisnike s potresom pogođenih područja uključuju nenaplaćivanje zatezne kamate ili neprovođenje postupaka prisilne naplate duga bez obzira na datum nastupanja financijskih poteškoća, a društva za to do 30. lipnja 2021. neće biti obavezna formirati ispravak vrijednosti.
Društvima za osiguranje Hanfa omogućava da, gdje je to primjenjivo, omoguće ugovarateljima osiguranja s ugroženih područja izazvanih prirodnom katastrofom odgode rokove plaćanja premija, odgode mjere prisilne naplate te otplate obroka po zajmovima/predujmovima s osnove police životnih osiguranja do 180 dana, a svim potrošačima omogućavanje nastavka sklapanja ugovora na daljinu (on-line).
Za odgođena potraživanja korisnika navedenih usluga koji su se našli u financijskih poteškoćama, društva do 30. lipnja 2021. društva neće biti obavezna formirati ispravak vrijednosti po sklopljenim ugovorima.

vrh stranice