Godišnja konferencija AZTN-a: “Aktualnosti u radu AZTN-a

21.04.2023.

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) je u prostorima Hrvatske udruga poslodavaca održala godišnju konferenciju  pod nazivom “Aktualnosti u radu AZTN-a“. Konferencija se kroz dva panela bavila s obje nadležnosti AZTN-a – zaštitom tržišnog natjecanja (nagodbama u kartelima kao novim instrumentom) i suzbijanjem nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom (provedbena praksa od početka primjene propisa do danas).

 

Milka Kosanović, direktorica odnosa s članstvom Hrvatske udruge poslodavaca,  istaknula je izvrsnu suradnju AZTN-a i HUP-a. Stoga nam je iznimno drago što se ova važna konferencija održava u HUP-u - mjestu gdje kontinuirano otvaramo i diskutiramo o temama koje su važne poduzetnicima.                              

Pravila tržišnog natjecanja koja podržavaju zdravu tržišnu utakmicu, koja su korektivna, a ne blokiraju poslovne procese, svima su nam u interesu, poduzetnicima osobito. Smatramo da preventivno-instruktivni pristup optimalno vodi do potpune usklađenosti. Kako bi im olakšali snalaženje u ovome području, HUP daje maksimalnu podršku svojim članicama te zajedno s AZTN-om organizira niz edukacija i savjetovanja kako poduzetnika tako i profesionalnog HUP-ovog tima, što ćemo nadamo se činiti i dalje u cilju edukacije i informiranja poduzetnika o usklađenom postupanju.

Poduzetnici su ti koji stvaraju dodanu vrijednost, guraju ekonomiju naprijed, na tržište donose inovacije, stvaraju priliku za napredak zaposlenicima i u konačnici pune proračun, stoga je važno da osiguramo uvjete u kojima mogu sigurno i stabilno poslovati.

Uzvanicima su se pozdravnim govorima obratili: dr.sc. Mirta Kapural, predsjednica Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, dekan Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Žarko Tušek, predsjednik saborskog Odbora za gospodarstvo, Marijana Petir, predsjednica saborskog Odbora za poljoprivredu, Hrvoje Bujanović, državni tajnik Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i mr. sc. Marija Vučković, ministrica poljoprivrede.

Predsjednica Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja AZTN-a dr.sc. Mirta Kapural, istaknula je da prioritet AZTN-a ostaje otkrivanje, dokazivanje, sankcioniranje i suzbijanje najtežih povreda prava tržišnoga natjecanja, kao što su zabranjeni sporazumi između konkurenata koji nanose najveću štetu gospodarstvu. Napomenula je kako su nagodbe u predmetima zabranjenih sporazuma između poduzetnika koji su konkurentni, a protiv kojih AZTN već vodi pa postupak, novi značajni  instrument u provedbi prava tržišnoga natjecanja. Vezano uz suzbijanje nepoštenih trgovačkih praksi, rekla je da je od početka primjene zakona, od  2018. godine, AZTN pokrenuo 48 upravnih postupaka, od čega su do sada donesena 22 rješenja o utvrđenim nepoštenim trgovačkim praksama, u kojima su izrečene utvrđene kazne u iznosu od 1.000.663,61 eura.

 

 

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković naglasila je da bez pravog tržišnog natjecanja ne možemo očekivati rast i razvoj gospodarstva. Napomenula je kako nepoštene trgovačke prakse u lancu opskrbe najčešće nepovoljno utječu na malo i srednje poduzetništvo, proizvodnju hrane, a time i vitalnost ruralnih zajednica. I nepoštene trgovačke prakse i udaljavanje od tržišta putem zabranjenih sporazuma nužno vode slabljenju gospodarstva i gubitku zdravog tkiva malog i srednjeg poduzetništva bez kojeg nema ni jedne razvijene države, a to najčešće šteti proizvodnji i preradi, dok najmanje šteti trgovini. Dodala je da je trgovina potrebna, no i da između svih dionika treba postojati pravedan i fer tretman, a država treba štititi one koji teže dolaze do pravednog položaja.

Državni tajnik Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja Hrvoje Bujanović, istaknuo je izuzetno dobru suradnju Ministarstva i AZTN-a. Rekao je kako se uzajamna pomoć i suradnja između ova dva tijela odvija u zajedničkom sudjelovanju u programima edukacije, različitim radnim skupinama te u drugim područjima od zajedničkog interesa, kao što je digitalna agenda i digitalno tržište. Ministarstvo gospodarstva kao nositelj zakonskih prijedloga iz područja zaštite tržišnog natjecanja omogućuje da uz stručnu podršku AZTN-a novi propisi iz područja tržišnog natjecanja budu usvajani, a postojeći izmijenjeni u skladu s pravnom stečevinom EU.

Govoreći o nepoštenim trgovačkim praksama u lancu opskrbe hranom, predsjednica saborskog odbora za poljoprivredu Marijana Petir napomenula je da te prakse jako utječu na osjetljiv položaj proizvođača koji najčešće ostaju vezanih ruku u borbi s velikima, koji koriste svoju značajnu pregovaračku snagu te nedovoljno jasno napisane ugovorne obveze. Također je napomenula kako se resursi AZTN-a moraju hitno ojačati.

Predsjednik saborskog odbora za gospodarstvo, Žarko Tušek, napomenuo je kako je AZTN za svoj rad odgovoran Hrvatskom saboru i svake godine kroz iscrpno Godišnje izvješće izvještava sabor o svom radu. Pohvalio je suradnju ova dva tijela te istaknuo kako AZTN unatoč potkapacitiranošću uspijeva rješavati zahtjevne predmete u obje svoje nadležnosti.

Dekan Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Ivan Koprić zahvalio se AZTN-u na organiziranju ovakvih stručnih konferencija na kojima se aktualnosti o tržišnom natjecanju šire i na akademsku zajednicu, odvjetnike i sudstvo te izrazio želju za jačanje suradnje između ove dvije institucije.

Nakon pozdravnih govora, uslijedio je panel pod nazivom „Nagodbe u zabranjenim sporazumima – novi instrument ZZTN-a i odnos s pokajničkim programima“ koji je moderirao prof.dr.sc. Siniša Petrović s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a panelisti su bili Vesna Patrlj, dipl. iur., zamjenica Predsjednice Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, Linda Križić, direktorica pravnih poslova Heineken Hrvatska d.o.o. te Igor Mucalo, odvjetnik iz Odvjetničkog ureda Mucalo.

Riječ je o novom značajnom instrumentu u provedbi prava tržišnog natjecanja – nagodbama u predmetima zabranjenih sporazuma između poduzetnika koji su konkurenti (kartel) i protiv kojih AZTN vodi postupak. U određenom trenutku postupka oni mogu AZTN-u podnijeti pisani zahtjev za nagodbu čime u cijelosti priznaju povredu članka 8. ZZTN ili članka 101. Ugovora o funkcioniranju EU (zabranjeni sporazumi). Prednosti ovog instrumenta kojeg koristi Europska komisija i veći dio nacionalnih agencija država članica, su da stranke na temelju nagodbe mogu dobiti umanjenje novčane kazne, u rasponu od 10-20 posto, a za uzvrat daju izjavu da neće podnijeti tužbu protiv rješenja AZTN-a kojim se utvrđuje navedena povreda. Time se postupak pred AZTN-om brže završava, što doprinosi ekonomičnosti postupka i usmjeravanju resursa na druge ili nove predmete. Tijekom rasprave na panelu uočena je potreba detaljnijeg tumačenja odredbe ZZTN-a koja uređuje nagodbe o budućoj primjeni ovoga instrumenta od strane AZTN-a koje će biti objavljeno na mrežnim stranicama AZTN-a.


Drugi panel se bavio temom provedbe ZNTP-a od stupanja na snagu do danas, uz moderiranje Sandre Mikinac, dipl.iur., voditeljice Odjela za pravna pitanja utvrđivanja nepoštenih trgovačkih praksi iz AZTN-a te sudjelovanje panelista Miljenka Rakića, načelnika Sektora za biljnu proizvodnju i tržište iz Ministarstva poljoprivrede,  Milke Kosanović, dipl. iur., direktorice odnosa s članstvom iz Hrvatske udruge poslodavaca i Vlatke Vrkić, dipl.oec., voditeljice Odjela za ekonomska pitanja utvrđivanja nepoštenih trgovačkih praksi iz AZTN-a.
Predstavljeni su izazovi u donošenju i primjeni ovoga propisa, najčešće nepoštene trgovačke prakse, koje su bile češće u početku primjene ZNTP-a, a koje su sada nakon pet godina primjene, izmjene ZNTP-a, najčešća pitanja sa stajališta poduzetnika te primjeri iz prakse AZTN-a. Panelisti su istaknuli važnost balansa između zahtjeva proizvođača/trgovaca i dobavljača u provedbi ovog propisa te potrebu kontinuiranog davanja objašnjenja od strane AZTN-a i Ministarstva poljoprivrede adresatima zakona. Također se raspravljalo o mogućem proširenju nepoštenih trgovačkih praksi.

Brojni predstavnici domaće stručne javnosti, poduzetnika, akademske zajednice, odvjetnika i sudstva sudjelovali su na konferenciji i iskoristili ovu prigodu za razmjenu iskustava i stajališta.

 

vrh stranice