Europske zelene obveznice - EuGB

23.10.2023.

Vijeće EU je donijelo Uredbu o europskim zelenim obveznicama i neobveznim objavama za obveznice koje se stavljaju na tržište kao okolišno održive i za obveznice povezane s održivošću. Uredbom se utvrđuju jedinstveni zahtjevi za izdavatelje obveznica koji za svoje okolišno održive obveznice žele upotrebljavati oznaku „europska zelena obveznica” ili „EuGB”.

Okolišno održive obveznice jedan su od glavnih instrumenata za financiranje ulaganja povezanih sa zelenim tehnologijama, energetskom učinkovitošću i učinkovitošću resursa te održivom prometnom i istraživačkom infrastrukturom. Europske zelene obveznice uskladit će se s taksonomijom EU-a za održive djelatnosti i biti dostupne ulagateljima na globalnoj razini.

Novim standardom potaknut će se dosljednost i usporedivost na tržištu zelenih obveznica, od čega će koristi imati i izdavatelji zelenih obveznica i ulagatelji u njih. Izdavatelji će moći dokazati da financiraju legitimne zelene projekte usklađene s taksonomijom EU-a. Povjerenje ulagatelja u zelena ulaganja povećat će se zahvaljujući okviru kojim se smanjuju rizici koje predstavlja manipulativni zeleni marketing, čime će se u konačnici potaknuti tokovi kapitala u okolišno održive projekte.

Kako bi se općenito spriječio manipulativni zeleni marketing na tržištu zelenih obveznica, uredbom su predviđeni i određeni zahtjevi u pogledu dobrovoljnog otkrivanja informacija za druge okolišno održive obveznice i obveznice povezane s održivošću izdane u EU-u. Svi primici od europskih zelenih obveznica morat će se uložiti u gospodarske djelatnosti koje su usklađene s taksonomijom EU-a za održive djelatnosti, pod uvjetom da su predmetni sektori već obuhvaćeni tom taksonomijom.

Za sektore koji još nisu obuhvaćeni taksonomijom EU-a i za određene vrlo specifične djelatnosti postojat će fleksibilnost od 15 % u pogledu odstupanja usklađenosti s taksonomijom. Time će se osigurati upotrebljivost standarda za europske zelene obveznice od početka njihova postojanja.

vrh stranice