Europska komisija poduzela prve korake za pokretanje pregovora s Ujedinjenom Kraljevinom

03.02.2020.

Europska komisija danas (3. veljače 2020.) je Vijeću izdala preporuku za otvaranje pregovora o novom partnerstvu s Ujedinjenom Kraljevinom. Preporuka se temelji na postojećim smjernicama i zaključcima Europskog vijeća te na Političkoj izjavi koju su u listopadu 2019. dogovorili EU i Ujedinjena Kraljevina.

 

Sadržava sveobuhvatan prijedlog pregovaračkih smjernica, u kojima su utvrđeni opseg i uvjeti budućeg partnerstva koje je Europska unija predvidjela s Ujedinjenom Kraljevinom. Tim su smjernicama obuhvaćena sva bitna područja pregovora, uključujući trgovinsku i gospodarsku suradnju, policijsku i pravosudnu suradnju u kaznenim stvarima, vanjsku politiku, sigurnost i obranu, sudjelovanje u programima Unije te druga tematska područja suradnje. Poglavlje posvećeno upravljanju sadržava nacrt općeg okvira upravljanja za sva područja gospodarske i sigurnosne suradnje.

Kao pregovarač EU-a Komisija namjerava nastaviti blisko surađivati s Vijećem, pripremnim tijelima Vijeća i Europskim parlamentom, kao što je činila tijekom pregovora o Sporazumu o povlačenju.

Sljedeći koraci

Nakon što Vijeće donese nacrt pregovaračkih smjernica, Komisija će biti službeno ovlaštena da kao pregovarač Unije otvori pregovore.

Kontekst

Dana 31. siječnja 2020. Ujedinjena Kraljevina povukla se iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju (Euratom).

Pojedinosti o povlačenju utvrđene su u Sporazumu o povlačenju, koji je stupio na snagu 1. veljače 2020. U Sporazumu je predviđeno prijelazno razdoblje tijekom kojeg se pravo EU-a i dalje primjenjuje na Ujedinjenu Kraljevinu barem do 31. prosinca 2020., osim ako Zajednički odbor osnovan na temelju tog sporazuma donese do 1. srpnja 2020. odluku o jednokratnom produljenju prijelaznog razdoblja za jednu ili dvije godine.

U smjernicama od 23. ožujka 2018. Europsko vijeće ponovno je iskazalo odlučnost Unije da ubuduće bude u što bližem partnerstvu s Ujedinjenom Kraljevinom. Prema tim smjernicama takvo bi partnerstvo trebalo uključivati trgovinsku i gospodarsku suradnju i druga područja, posebno borbu protiv terorizma i međunarodnog kriminala te sigurnost, obranu i vanjsku politiku.

Okvir budućeg partnerstva Europske unije i Ujedinjene Kraljevine utvrđen je u Političkoj izjavi.

Preporuka koju je danas objavila Europska komisija prvi je korak u procesu pregovora jer se u njoj Vijeće poziva da Komisiju ovlasti za službeno otvaranje pregovora s Ujedinjenom Kraljevinom o novom partnerstvu.

Više informacija

vrh stranice
vrh stranice