Energetika TEN-E: javno savjetovanje o pregledu pravila EU o transeuropskoj energetskoj infrastrukturi

18.05.2020.

Komisija je danas (18. svibnja 2020.) pokrenula javno savjetovanje o pregledu pravila EU o transeuropskoj energetskoj infrastrukturi. Ovo će biti popraćeno ciljanijim savjetovanjem za dionike. Odgovori na ove ankete uključit će se u razmatranja Komisije o reviziji Uredbe (EU) br. 347/2013 o smjernicama za transeuropsku energetsku infrastrukturu - poznatu kao "TEN-E Uredba" - istaknuta kao važna inicijativa u sklopu europskog Zelenog sporazuma (Green Deal).

S ciljem da se energetska infrastruktura EU-a u potpunosti uskladi i potakne ambiciju EU-a o klimatskoj neutralnosti 2050. godine, Komisija je potvrdila namjeru da objavi zakonodavni prijedlog za prilagodbu uredbe TEN-E prije kraja 2020. godine.

 

  1. Kao važan dio Procesa javne rasprave (dostupne na svim jezicima EU-a) otvorene danas, usmjeren je na sakupljanje mišljenja i doprinosa o konceptima građana i širokog spektra dionika, u rasponu od nacionalnih, regionalnih i lokalnih vlasti do poduzeća, sindikata, organizacija civilnog društva, obrazovnih organizacija, potrošačkih skupina, istraživačkih i inovacijskih organizacija. Savjetovanje će biti otvoreno 8 tjedana.

 

  1. Paralelno s tim, više tehnički usmjereno  savjetovanje ima za cilj prikupiti doprinos dionika sa specijalističkim znanjem i koji su upoznati s različitim aspektima postojeće Uredbe. Ovo je također pokrenuto danas i trajat će 8 tjedana.  

 

  1. Kako bi osigurala šire i aktivnije savjetovanje, Komisija također organizira 4 webinara za dionike kako bi raspravljali o ključnim elementima tekućeg postupka revizije Uredbe TEN-E te omogućili doprinose i razmjenu sa zainteresiranim stranama. 

 

Komisija je prethodno objavila početnu procjenu učinka , sažimajući ključne elemente u postupku pregleda i pokrenula četverotjedno savjetovanje o povratnim informacijama o tom dokumentu.

 

Pozadina

Trenutačno na snazi Uredba TEN-E utvrđuje pravila za pravodoban razvoj i interoperabilnost prekograničnih energetskih infrastrukturnih mreža [TEN-E] kako bi se postigli ciljevi energetske politike EU-a. 

Njezin je ključni cilj pravovremena provedba projekata od zajedničkog interesa (poznatijih kao "PCI") koji povezuju energetska tržišta u Europi. Međusobno povezana energetska tržišta omogućavaju bolju integraciju obnovljivih izvora energije, bolju sigurnost opskrbe i veću konkurenciju unutar tržišta koja kontroliraju cijene. Uredba TEN-E utvrđuje kriterije za uspostavljanje PCI-ja neophodnih za primjenu prioritetnih koridora i područja u kategorijama električne energije, plina, nafte, pametnih mreža i mreža ugljičnog dioksida.

 

Javno savjetovanje: Transeuropska energetska infrastruktura - revizija smjernica

Rok: do 13. srpnja 2020. godine

vrh stranice
vrh stranice