Ekonomski pregled: ožujak 2021.

10.03.2021.

Ukupna gospodarska aktivnost u Hrvatskoj porasla je u četvrtom tromjesečju 2020. u odnosu na prethodno tromjesečje za 2,7%, iako je u odnosu na isto tromjesečje 2019. vidljiv pad BDP-a u iznosu od 7,1%.

Na razini cijele 2020. pad BDP-a iznosio je rekordnih 8,4% što je nešto bolje od posljednjih predviđanja Europske komisije, Svjetske banke ili Ekonomskog instituta, koja se kreću u rasponu -8,6% do -8,9%. Pritom je pad BDV-a iznosio 6,2%. Sve komponentne BDP-a na rashodnoj strani zabilježile su pad u odnosu na 2019., osim državne potrošnje. Ipak, treba naglasiti da je pad izvoza roba bio manji od 1%, a i pad investicija se zadržao na razini ispod 3%. S druge strane, osobna potrošnja, izvoz usluga (kao i uvoz) zabilježili su znatno dramatičniji pad. Na prihodnoj strani, u 2020. rast su ostvarile djelatnosti građevinarstva (+4,1%), informacija i komunikacija (+3,9%), poljoprivrede, šumarstva i ribarstva (+3,7%) kao i djelatnosti javnog sektora (+1,2%), dok su najveći pad zabilježile djelatnosti trgovine na veliko i na malo, prijevoza i skladištenja, te smještaja, pripreme i usluživanja hrane (-21,0%).

Unatoč nešto boljem rezultatu u četvrtom tromjesečju, pad BDP-a na razini cijele 2020. je među najdubljima u EU. Prema procjeni godišnjeg rasta za 2020. koju je objavio Eurostat, na temelju sezonski i kalendarski prilagođenih tromjesečnih podataka, BDP je pao za 6,6% u eurozoni i 6,2% u EU. U četvrtom tromjesečju 2020., sezonski prilagođeni BDP smanjio se za 0,7% u europodručju i za 0,5% u EU, u usporedbi s prethodnim tromjesečjem. U usporedbi s istim tromjesečjem prethodne godine, sezonski prilagođeni BDP smanjio se za 4,9% u europodručju i za 4,6% u EU u četvrtom tromjesečju 2020.

Više pročitajte u DOKUMENTU- HUP ekonomski pregled; ožujak 2021

vrh stranice
vrh stranice