Ekonomski pregled: veljača 2021.

10.02.2021.

Unatoč standardno potrošačkom mjesecu, realni promet u trgovini na malo u prosincu 2020. pao je i na godišnjoj i na mjesečnoj razini. Naime, ukupan sezonski i kalendarski prilagođeni promet od trgovine na malo realno je pao za 0,8% u usporedbi sa studenim 2020. Od toga je promet od trgovine na malo prehrambenim proizvodima porastao za 1,1%, a promet od trgovine na malo neprehrambenim proizvodima (osim trgovine motornim gorivima i mazivima) pao za 3,4%. 

U usporedbi s istim mjesecom prethodne godine, kalendarski prilagođeni promet od trgovine na malo realno je pao za 3,2%. Pritom je promet od trgovine na malo hranom, pićem i duhanskim proizvodima porastao za 4,7%, dok je promet od trgovine neprehrambenim proizvodima (osim trgovine motornim gorivima i mazivima) pao za 5,5%. U 2020. realni, kalendarski prilagođeni promet od trgovine na malo pao je za 5,8% u odnosu na godinu prije. Prema objavi DZS-a, samo su tri trgovačke struke u 2020. ostvarile porast prometa u odnosu na godinu prije, i to trgovina na malo internetom ili poštom (za 12,6%), ljekarne, medicinski i ortopedski proizvodi, kozmetički i toaletni proizvodi (za 5,8%) te nespecijalizirane prodavaonice pretežno živežnim namirnicama (za 0,2%). Prema objavi Eurostata, prosječni godišnji obujam trgovine na malo za 2020. godinu u usporedbi s 2019. pao je za 1,2% u eurozoni i za 0,8% u EU (pad od 4,1% u Hrvatskoj).

Više pročitajte u DOKUMENTU- HUP ekonomski pregled; veljača 2021

vrh stranice
vrh stranice