Državne potpore: Komisija mijenja Komunikaciju o kratkoročnom osiguranju izvoznih kredita zbog gospodarskih posljedica pandemije koronavirusa

30.03.2020.

Europska komisija odlučila je privremeno skinuti sve države s popisa država s „utrživim rizikom” iz Komunikacije o kratkoročnom osiguranju izvoznih kredita. Time će se povećati dostupnost javnog kratkoročnog osiguranja izvoznih kredita u kontekstu trenutačne krize povezane s pandemijom koronavirusa. Tom se izmjenom dodatno povećava fleksibilnost za državne osiguravatelje u pogledu pružanja osiguranja kratkoročnih izvoznih kredita, koja je uvedena Komisijinim privremenim okvirom za mjere državne potpore.

Margrethe Vestager, izvršna potpredsjednica nadležna za politiku tržišnog natjecanja, izjavila je: Moramo brzo djelovati kako bismo ublažili gospodarske posljedice pandemije koronavirusa. Danas smo donijeli sveobuhvatno rješenje za kratkoročno osiguranje izvoznih kredita. Zahvaljujući današnjoj izmjeni poduzeća pogođena pandemijom koronavirusa moći će dobiti kratkoročno osiguranje izvoznih kredita od javnih osiguravatelja. Surađujemo s državama članicama kako bismo osigurali da se što brže i djelotvornije uvedu nacionalne mjere potpore u skladu s pravilima EU-a.

Izvozni krediti omogućuju stranim kupcima robe i/ili usluga da odgode plaćanje. Odgoda plaćanja znači kreditni rizik za prodavatelje i izvoznike, od kojeg se oni štite osiguranjem, obično kod privatnih osiguravatelja (tzv. osiguranje izvoznih kredita).

Komunikacijom o kratkoročnom osiguranju izvoznih kredita, koja je na snazi od 2013., utvrđuje se da trgovina unutar 27 država članica EU-a i devet država članica OECD-a iz njezina Priloga uz maksimalno razdoblje rizika kraće od dvije godine podrazumijeva utržive rizike, koje u načelu ne bi trebali osiguravati državni osiguravatelji ili osiguravatelji koji pružaju osiguranje uz potporu države.

Nakon što su neke države članice navele da očekuju globalni pad gospodarske aktivnosti na tržištu privatnog osiguranja za izvoz u sve države zbog pandemije koronavirusa, Komisija je 23. ožujka 2020. pokrenula hitno javno savjetovanje.

Tim se savjetovanjem nastojala ocijeniti dostupnost kapaciteta privatnog kratkoročnog osiguranja izvoznih kredita za izvoz u sve države s popisa „država s utrživim rizikom” iz Komunikacije o kratkoročnom osiguranju izvoznih kredita, s ciljem eventualne privremene izmjene tog popisa.

Rezultati javnog savjetovanja upućuju na skoru nedostatnost kapaciteta privatnog osiguranja za izvoz u sve države. Istodobno se očekuje da će zbog trenutačne krize potražnja za osiguranjem znatno porasti.

Na temelju rezultata javnog savjetovanja i relevantnih gospodarskih pokazatelja Komisija je odlučila sve države iz Priloga navedenoj komunikaciji privremeno smatrati državama s neutrživim rizikom te ih skinuti s popisa „država s utrživim rizikom” do 31. prosinca 2020. Radi pravne sigurnosti Komisija će prije tog datuma ponovno procijeniti situaciju i dati jasne informacije o tome koje se države smatraju „državama s utrživim rizikom” nakon 31. prosinca 2020.

 

Privremenim okvirom za mjere državne potpore u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemiji covida-19 donesenim 19. ožujka 2020. već je uvedena dodatna fleksibilnost kad je riječ o dokazivanju nedostupnosti pokrića za neutržive rizike u nekim zemljama, čime je omogućeno da država prema potrebi pruža kratkoročno osiguranje izvoznih kredita. Izmjenom Priloga Komunikaciji o kratkoročnom osiguranju izvoznih kredita ta se fleksibilnost dodatno povećava.

Zahvaljujući izmjeni državni osiguravatelji u načelu će moći pružati osiguranje za kratkoročni izvozni kreditni rizik za sve države, bez potrebe da dotična država članica dokaže da je u određenoj državi privremeno nedostupno pokriće za utržive rizike.

 

Kontekst

Izmjena Komunikacije bit će objavljena u Službenom listu Europske unije i na internetskim stranicama Komisije posvećenima tržišnom natjecanju u odjeljku o posebnim instrumentima potpore.

 

vrh stranice
vrh stranice