Dodatno označavanje goriva

02.08.2018.

HUP- Udruga energetike je uz podršku Ministarstva zaštite okoliša i energetike izradila Vodič za dodatno označavanje goriva i vozila koji određuje oznake koje će stajati na svakom pištolju za gorivo i na mjernom uređaju za gorivo na benzinskoj postaji kako bi vozači mogli lakše identificirati koje gorivo je kompatibilno vozilu.  Dodatne oznake nalazit će se i na novo proizvedenim vozilima za cestovni promet koja će biti prvi put registrirana od 12. listopada 2018.

Naime, temeljem članka 7. Direktive 2014/94/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva, članka 9. Zakona o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva (NN 120/2016) od 21.12.2016., distributeri goriva i proizvođači/uvoznici  vozila za cestovni promet su obavezni dodatno označiti goriva i vozila,  jednoznačne oznake i dodatne mogućnosti informiranja definirane su  u normi HRN EN 16942:2016, a obveza dodatnog označavanja goriva i vozila stupa na snagu 12. listopada 2018. godine za sve članice EU i CEN-a.

Obvezni identifikacijski znakovi za goriva su:

  • Krug za motorne benzine
  • Kvadrat za dizelska goriva
  • Romb za plinovita goriva

Vodič je na svojim web stranicama objavilo Ministarstvo zaštite okoliša i energetike te Hrvatski autoklub.

 

 

Tijekom proljeća 2018. HUP- Udruga energetike je održala sastanke i informirala o obvezi dodatnog označavanja Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Hrvatski zavod za norme, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture i Hrvatski autoklub. Uz Vodič, pripremljen je i dokument Pitanja i odgovora  za distributere goriva i potrošače (dokument su na europskoj razini pripremili ACEA, ACEM, Fuels Europe i UPEI- organizacije koje predstavljaju europske proizvođače vozila, europske rafinerije i distributere goriva).

 

Članice HUP- Udruge energetike su uložile značajan trud kako bi spuštanje obveze u nacionalno zakonodavstvo bilo praktično i lako primjenjivo, uz minimalne troškove za gospodarstvo te da se distributerima goriva omogući dostatno vrijeme za označavanje .

 


vrh stranice
vrh stranice