COVID-19 u energetskom sektoru EU-a: Vijeće usvojilo zaključke

29.06.2020.

Vijeće je usvojilo zaključke o odgovoru na pandemiju bolesti COVID-19 u energetskom sektoru EU-a. Vijeće prije svega cijeni predane i učinkovite napore u energetskom sektoru kako bi se osiguralo neometano funkcioniranje europskog energetskog sustava tijekom pandemije bolesti COVID-19.

Vijeće ističe ključnu ulogu energetskog sektora u gospodarskom oporavku EU-a i napominje da europsko gospodarstvo treba postati zelenije te raspolagati izraženijom kružnom dimenzijom i višom razinom digitalizacije uz očuvanje svoje globalne konkurentnosti. Nužna gospodarska preobrazba prema održivom rastu i klimatskoj neutralnosti, utemeljena na europskom zelenom planu, velika je prilika za poticanje gospodarstava država članica. Time će se ujedno postupno smanjiti uporaba fosilnih goriva i dodatno promicati europsko vodstvo u razvoju i primjeni sigurnih i održivih tehnologija s niskom razinom emisije ugljika na troškovno učinkovit način, uz istodobno poštovanje prava država članica na odabir vlastite kombinacije izvora energije i odgovarajućih tehnologija.

Nadalje, Vijeće prima na znanje potrebu za inicijativama kojima bi se podupro čvrst plan za oporavak prema cjenovno pristupačnom, sigurnom, konkurentnom, zaštićenom i održivom energetskom sustavu. Smatra da je u trenutačnim okolnostima važno racionalizirati pravila o državnim potporama za zaštitu okoliša i energiju kako bi se olakšala potpora za ulaganja koja su potrebna za energetsku tranziciju.

Ujedno navodi da je potrebno dodatno poticati buduća ulaganja u dekarbonizaciju, među ostalim unapređenjem tržišta ugljika u EU-u uz istodobni razvoj mehanizma za graničnu prilagodbu emisija ugljika u skladu s pravilima WTO-a.

Vijeće u svojim zaključcima poziva Komisiju da u suradnji s državama članicama nastavi raditi na inicijativama planiranima u okviru europskog zelenog plana i njegova plana ulaganja, kao što su val obnove, strategija EU-a za integraciju energetskih sustava, strategija za obnovljivu energiju na moru, preispitivanje Uredbe o smjernicama za transeuropsku energetsku infrastrukturu (TEN-E) i mehanizam za financiranje obnovljive energije.

 

Osim toga, Vijeće poziva Komisiju da predstavi akcijski plan i program za vodik s naglaskom na obnovljivom vodiku kako bi se doprinijelo energetskoj tranziciji.

 

Vijeće je te zaključke usvojilo pisanim postupkom.

vrh stranice
vrh stranice