COVID-19: Komisija predstavlja smjernice za zaštitu zdravlja, repatrijaciju i putne aranžmane osoba na brodovima

10.04.2020.

Od putnika na brodovima za kružna putovanja do posada teretnih brodova, mnogi su se od izbijanja pandemije koronavirusa zatekli blokirani na moru ili u karanteni u lukama. Smjernice koje je objavila Europska komisija osiguravaju potporu tim osobama te daju preporuke za zaštitu zdravlja, repatrijaciju i putne aranžmane. U njima se najavljuje i uspostava mreže luka određenih za zamjenu posada.

Sva su komercijalna kružna putovanja do daljnjega obustavljena. Međutim, Europska agencija za pomorsku sigurnost obavijestila nas je da će se u razdoblju od 8. do 11. travnja Europi približiti 11 brodova za kružna putovanja, na kojima se nalazi oko 8000 ljudi. Još se više građana EU-a, članova posade i putnika, nalazi drugdje na brodovima u iščekivanju povratka kući.

 

Na teretnim brodovima prevozi se svakojaka roba, od sirovina u rasutom stanju, nafte i plina pa do kontejnera punih elektronike i aktivnih farmaceutskih sastojaka potrebnih za proizvodnju lijekova. Pomorski promet ima ključnu ulogu u međunarodnoj trgovini robom EU-a: čak 75 % robe kojom se trguje u EU-u prevozi se morem. Kako bi naše gospodarstvo i dalje funkcioniralo u ovim teškim vremenima, od najveće je važnosti da brodovi i dalje plove te da luke normalno rade.

 

Luke određene za zamjenu posade i zašto treba uspostaviti mrežu takvih luka

U smjernicama se preporučuje da države članice i Komisija usklađeno rade na tome da se u Uniji odredi niz luka u kojima bi se provodila brza zamjena posade. Te posebno određene luke trebale bi geografski obuhvatiti čitavu Uniju i biti povezane s operativnim zračnim lukama i željezničkim postajama. Prometne veze za dolazne i odlazne posade te brza repatrijaciju pomoraca mogle bi se osigurati u namjenskom ili redovitom zračnom i željezničkom prometu.

U blizini luka određenih za zamjenu posade trebali bi postojati smještajni kapaciteti gdje bi pomorci mogli čekati brod na koji se trebaju ukrcati ili prijevoz kući zrakoplovom, vlakom ili brodom. Ti bi smještajni kapaciteti trebali imati odgovarajuće prostore u kojima bi pomorci mogli provesti 14 dana samoizolacije prije ukrcaja i nakon iskrcaja ako to predmetna država članica zahtijeva i ako testiranje nije dostupno.

U interesu je država članica da uspostave mrežu takvih luka i od njih EK traži da ih predlože.

 

U smjernicama se državama članicama predlaže da od brodara zahtijevaju da dostave određene podatke o osobama na brodu, uključujući planirano odredište, prije nego što brod stigne u luku. Tako će nacionalna tijela imati više vremena da stupe u kontakt s konzulatima i veleposlanstvima kako bi se olakšala repatrijacija tih osoba.

 

Za repatrijaciju pomoraca ponajprije je odgovoran brodovlasnik; ako on ne poduzme odgovarajuće mjere, odgovorna je država zastave broda. Ako je pomorac zdrav i na njegovu brodu nema oboljelih od bolesti COVID-19, brodovlasnik je na temelju Konvencije o radu pomoraca dužan vratiti pomorca u matičnu zemlju i pokriti troškove repatrijacije. Ako pomorac ima simptome bolesti COVID-19 i ne može se vratiti kući, brodovlasnik mora pokriti troškove zdravstvene skrbi, prehrane i smještaja sve dok pomorac ne ozdravi.

Ovdje potražite više informacija o pravima pomoraca.

 

Pristaništa za brodove za kružna putovanja (kruzere)

Ako brod plovi pod zastavom države članice EU-a, država zastave trebala bi putnicima i posadi dopustiti da se iskrcaju u nekoj od njezinih luka te pomoći pri organiziranju repatrijacije i omogućivanju pristupa medicinskoj skrbi, prema potrebi.

Ako država zastave ne može ili joj nije praktično primiti brod, trebala bi brodaru koji je organizirao kružno putovanje pomoći da dogovori aranžmane s drugim državama članicama EU-a ili trećim zemljama. Pod tim se podrazumijeva da brod na moru bude što kraće te da se za repatrijacije osiguraju dobra medicinska infrastruktura i prometne veze.

Ako brod plovi pod zastavom zemlje koja nije članica EU-a, države članice trebale bi ga primiti iz humanitarnih razloga, pri čemu se preporučuje da se s brodarom koji je organizirao kružno putovanje prije pristajanja dogovore o financijskim i logističkim aspektima (npr. potrebna osobna zaštitna oprema, objekti za karantenu, najam autobusa, čarter letovi). Ako takav dogovor izostane, države članice trebale bi u svakom slučaju razmotriti siguran i brz iskrcaj svih putnika i članova posade te im omogućiti povratak kući.

 

Karantena za putnike/članove posade

Zahtjeve u pogledu karantene određuje svaka pojedina država članica EU-a.

Ako tijekom pristajanja bilo tko na brodu ima simptome kompatibilne sa simptomima bolesti COVID-19 (uključujući nenadanu pojavu barem jednog od sljedećih simptoma: kašalj, vrućica ili otežano disanje), o tome treba odmah obavijestiti nadležno tijelo.

Osobe za koje se sumnja da imaju virus trebale bi se iskrcati i izolirati te liječiti na kopnu, ili ih treba izolirati na brodu (prema postupcima opisanima u savjetima konzorcija „EU Healthy Gateways”) do nestanka simptoma, osim ako im se stanje pogorša i zahtijeva hospitalizaciju na kopnu. Odluke o pojedinačnim slučajevima donijet će nadležno tijelo države luke na temelju procjene rizika i stanja u zajednici (faza ograničavanja ili faza ublažavanja).

Od svih pojedinaca koji napuštaju brod treba zatražiti da prije napuštanja broda ispune obrazac za lociranje putnika/člana posade, a kapetan bi taj dokument trebao čuvati na plovilu najmanje mjesec dana. Nadležno tijelo trebalo bi prije iskrcaja bilo kojeg pojedinca dati odobrenje na temelju procjene zdravlja te osobe.

U nekim bi slučajevima doista moglo biti bolje za članove posade i/ili putnike da ostanu na brodu, pod uvjetom da su poduzete odgovarajuće sanitarne mjere. Kapetan broda i nadležna tijela države luke moraju zasebno procijeniti svaki slučaj. Kad je riječ o brodovima za kružna putovanja, primjerice, trebalo bi procijeniti može li se zrak za sustav klimatizacije uzimati isključivo izvana (čime se smanjuje mogućnost širenja virusa) ili on recirkulira u unutrašnjosti broda, što bi u nekim slučajevima moglo dovesti do zaraze dotad zdravih putnika,

 

Uspostavljene jasne procedure

Kako bi se osiguralo pristajanje brodova za kružna putovanja Zaandam i Rotterdam na Floridi 2. travnja, brodar je preuzeo odgovornost za organiziranje repatrijacije i medicinske skrbi, dok je država zastave (Nizozemska) pružila diplomatsku pomoć. Na temelju dogovora između organizatora kružnog putovanja i lokalnih i saveznih tijela SAD-a svi su putnici najprije pregledani, a zatim se zdravim putnicima dopustio povratak kući.

 

Ribarstvo

U ribarstvu je zaposlen znatan broj međunarodnih članova posade, građana EU-a i građana trećih zemalja; procjenjuje se da 8 % članova posade dolazi iz zemalja izvan EU-a/EGP-a. Tim bi kritičnim radnicima trebalo olakšati putovanje do i od ribarskih plovila te prelazak granice. Stoga se u smjernicama podsjeća na važnost primjene nedavno donesenih Smjernica za mjere upravljanja granicama radi zaštite zdravlja i dostupnosti robe i osnovnih usluga. Države članice trebale bi olakšati tranzit ribara iz EU-a i ribara iz trećih zemalja koji imaju boravište u EU-u kako bi se mogli vratiti kući.

 

Dodatne informacije dostupne su na poveznici:

Smjernice Komisije za zaštitu zdravlja, repatrijaciju i putne aranžmane pomoraca, putnika i drugih osoba na brodovima

Povezan članak: https://www.euractiv.com/section/shipping/news/europe-braces-for-cruise-ship-arrivals/

 

vrh stranice
vrh stranice