Coca-Coli HBC Hrvatska dodijeljen znak tvrtke prijatelja obitelji u Hrvatskoj

22.07.2014.

Pravo korištenja znakom Mamforce Company dodjeljuje se
za provođenju obiteljski osviještenih praksa upravljanja ljudskim potencijalima i
izvrsnost u omogućavanju ravnopravnoga usavršavanja i napredovanja

Zagreb, 21. srpnja 2014. – Institut za istraživanje i edukaciju Zaposlena mama dodijelio je prestižno pravo korištenja znakom Mamforce Company tvrtki Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o., koja odgovorno provodi obiteljski osviještene prakse upravljanja ljudskim potencijalima i time svojim zaposlenicima olakšava uravnoteženost poslovnoga i obiteljskoga života. Certifikat Mamforce Company svečano su uručili Davor Majetić, glavni direktor HUP-a i Dijana Kobas Dešković, predsjednica Instituta za istraživanje i edukaciju Zaposlena mama glavnome direktoru Coca-Cole HBC Hrvatska d.o.o. Mircei Draji i direktorici Odjela za ljudske potencijale Sanji Jovanović. Svečanoj dodjeli prisustvovala je Maja Pokrovac, predstavnica HUP-a i Global Compacta u Republici Hrvatskoj (United Nations Global Compact – UNGC). Osim Coca-Cole HBC u Hrvatskoj su certifikat i pravo korištenja znakom Mamforce Company stekle tvrtke Vipnet d.o.o i Privredna banka Zagreb d.d.(PBZ).

„Važnost projekta i stjecanja znaka kvalitete Mamforce Company očituje se u javnome prepoznavanju onih tvrtka koje svojim zaposlenicima omogućuju razvoj karijere bez obzira na različitosti i rodno podijeljene uloge koje su, nažalost, još uvijek prisutne u našem društvu. Takve pozitivne primjere treba sustavno isticati jer s dobrim praksama potičemo i druge na promjenu koja je nužna za daljnji razvoj društva“, istaknuo je Davor Majetić, glavni direktor HUP-a. Idejna začetnica projekta i predsjednica Instituta Zaposlena mama koji provodi vrednovanje postojećih uvjeta rada u organizacijama i daje preporuke za poboljšanje, Dijana Kobas Dešković, izrazila je zadovoljstvo s uključenjem još jedne vodeće kompanije: „Drago nam je da je i tvrtka Coca Cola HBC Hrvatska prepoznala prednosti uključenja u MAMFORCE inicijativu te time dodatno potvrdila svoju lidersku poziciju u promjenama koje mijenjaju ustaljene obrasce ponašanja i donose boljitak, u ovom slučaju obiteljima i zdravlju, ali i time povezanoj produktivnosti kompanija “.

Proces certifikacije provodi se vanjskim vrednovanjem tvrtka pri kojemu se ocjenjuje mogućnost daljnjega usavršavanja i napredovanja, zastupljenost žena i muškaraca na najvišim upravljačkim položajima te radni uvjeti zaposlenika s posebnim naglaskom na njihovu prilagođenost roditeljima s malom djecom i mogućnost postupnoga vraćanja s rodiljnoga/roditeljskoga dopusta.

Coca-Cola HBC Hrvatska osigurava mnogobrojne pogodnosti prilagođene potrebama svojih zaposlenika. Treba napomenuti da je riječ o različitim potrebama jer je broj zaposlenika velik, a jedan je od takvih primjera sustav brzoga nagrađivanja koji omogućuje rukovoditeljima nagrađivanje pojedinačnih doprinosa prilagodbom nagrade potrebama zaposlenika. Također, unutrašnjim inicijativama poput Tjedna kretanja te obrazovnim radionicama nastoji se potaknuti zaposlenike da se češće kreću na radnome mjestu s namjerom da takve navike usvoje dugoročno radi poboljšanja zdravlja te podizanja razine zadovoljstva radom u tvrtki. Coca-Cola HBC Hrvatska posebno je ponosna na zastupljenost žena u upravljačkim tijelima – čak 57 % članova tih tijela su žene, što je posljedica razvijene korporacijske kulture u kojoj je osigurana mogućnost ravnopravnoga stručnog usavršavanja i napredovanja.

„Coca-Cola HBC Hrvatska godinama je među najpoželjnijim poslodavcima u Republici Hrvatskoj te među vodećim tvrtkama u upravljanju ljudskim potencijalima. Dodjelom prestižnoga prava korištenja znakom Mamforce Company potvrdili smo postojeće dobre prakse te se obvezali na daljnje prilagođavanje radnoga okružja roditeljima, osobito zaposlenim majkama. Kao jedna od tvrtka predvodnica u uvođenju pozitivnih promjena želimo stvoriti nove i konkurentne prakse kako bismo omogućili još produktivnije radno okružje te dodatno povećali motiviranost zaposlenika. Smatramo, naime, da tek s jednakim mogućnostima za sve te s odgovarajućom podrškom države i poslodavaca možemo omogućiti ostvarivanje punoga potencijala zaposlenih roditelja na radnome mjestu. To je važno jer pridonosi povećanju učinkovitosti i produktivnosti, a time pozitivno utječe i na cjelokupno gospodarstvo“, izjavio je glavni direktor Coca-Cole HBC Hrvatska i Coca-Cole HBC B-H Sarajevo Mircea Draja.

Pokrovitelji projekta Mamforce Company su Ministarstvo gospodarstva, Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Hrvatska udruga poslodavaca, Hrvatska gospodarska komora i Svjetski sporazum Ujedinjenih naroda u Republici Hrvatskoj.

Za dodatne informacije obratite se Andrei Cimbal Matić na e-adresu andrea.cimbal.matic@spona.hr
091/4663-678.
Više o projektu Mamforce Company

Mamforce Company je strateški alat za upravljanje kvalitetom koji pruža podršku razvoju obiteljski osviještena modela upravljanja ljudskim potencijalima. Razvoj upravljačkoga modela usmjerena obitelji stalan je proces koji vodi računa o potrebama zaposlenika i poslodavaca uvjetovanima promjenama u poslovanju i okružju.

Znakom Mamforce Company označene su tvrtke koje:
• razvijaju obiteljski osviještenu politiku upravljanja ljudskim potencijalima
• omogućuju prilagodljivo radno vrijeme sukladno obiteljskim potrebama
• osiguravaju prikladno i prilagodljivo radno okružje
• omogućuju jednake mogućnosti razvoja i napredovanja
• stalno obavješćuju zaposlenike o mogućnostima i povlasticama
• osviještenim ponašanjem visokoga vodstva tvrtke daju dobar primjer svim zaposlenicima.

Tvrtke u prvom koraku dobiju OSNOVNI Mamforce Company standard, a za godinu dana nakon provedbe predloženih mjera ostvaruju pravo na PUNI Mamforce Company standard.


Po čemu se tvrtke koje imaju certifikat Mamforce Company razlikuju od ostalih?

• Prilagođuju postojeće i uvode nove modele upravljanja ljudskim potencijalima u cilju postizanja ravnoteže između poslovnoga i obiteljskoga života.
• Zaposlenici zahvaljujući novim mjerama lakše usklađuju privatni i poslovni život, što pozitivno utječe na odanost tvrtki, zadovoljstvo poslom i radnu motivaciju.
• Omogućuju razvoj karijere po načelu jednakih mogućnosti, čime razvijaju i zadržavaju najtalentiranije zaposlenike.
• Poželjan su poslodavac koji može zapošljavati najtalentiranije osobe.
• Poboljšavaju svoj konkurentsku položaj.
• Pomažu državi u lakšemu provođenju odgovorne nacionalne populacijske politike.
vrh stranice
vrh stranice