Bridging the Gap between Education and Employment through Modernized Maritime VET School CurriculaModernizacija postojeće računalne opreme u školama, građe i ljudskih potencijala za pripremu moderne, praktične nastave s ciljem povećanja zapošljivosti 45 učenika pomorskih strukovnih škola.

Unaprjeđenjem kapaciteta učitelja struke za pripremu modernog pristupa nastavi (e-learning, kreiranje LMS-a), usmjerenog na potrebe učenika te većom upotrebom inovativnih tehnologija za pružanje praktične edukacije postiže se poboljšanje komunikacije s regionalnim socijalnim interesnim skupinama.
Nositelj projekta:  Pomorska škola Bakar
Partneri: 
 • Srednja škola «Ambroza Haračića», Mali Lošinj 
 • Hrvatska udruga poslodavaca (HUP)
 • Sindikat pomoraca Hrvatske
Ciljevi projekta: 
 • Razviti nove inovativne mogućnosti u pomorskoj školi i podići kapacitet škole za pružanje praktične edukacije orijentirane prema potrebama tržišta rada.
 • Omogućiti učenicima stjecanje realnih kompetencija potrebnih za osiguravanje zapošljavanja u pomorstvu 
 • Pružiti učenicima pristup suvremenim tehnologijama i materijalima za e-učenje te omogućiti timsko i individualno učenje i evaluacije 
 • Ojačati kapacitete učitelja za kreiranje nastave suvremenog pristupa, fokusiranog na potrebe učenika 
 • Unaprijediti školsku građu i ljudske potencijale za pripremu moderne, praktične nastave
 • Poboljšanje komunikacije između obrazovnog i poduzetničkog sektora na županijskoj razini
Početak projekta:  21.9.2012.
Završetak projekta:  21.9.2013.
Projektni tim: 
 1. Iva Vuletić, Pomorska škola Bakar, Project Administrator 1
 2. Davor Oštrić, Pomorska škola Bakar, Project Leader 1
 3. Aleksandar Popadić, Pomorska škola Bakar, Project Accountant
 4. Darko Jureković, Pomorska škola Bakar, Project Manager
 5. Aldina Burić, Srednja škola Ambroza Haračića, Mali Lošinj, Project Leader 2
 6. Iva Krivičić, Srednja škola Ambroza Haračića, Mali Lošinj, Project Administrator 2
 7. Nenad Seifert, Hrvatska udruga poslodavaca, Project Leader 3
 8. Stefani Mikulec, Hrvatska udruga poslodavaca, Project Administrator 3
 9. Danilo Prestint, Sindikat pomoraca Hrvatske, Representative of Associate
Vrijednost projekta:  Vrijednost projekta: 211.220,17 EUR
WEB: www.e-pomorstvo.eu
vrh stranice