Bijela knjiga HUP-Udruga liječnika poslodavaca u ugovornom odnosu

17.06.2015.

Stava sam kako je primarnu zdravstvenu zaštitu potrebno organizacijski, financijski te investicijski, smjestiti u središte zdravstvene skrbi za pacijenta istovremeno prateći tehnologije u zdravstvu, a kako bi se značajno povećao potencijal zdravstvenog zbrinjavanja na razini primarne zdravstvene zaštite te povećala efikasnost ukupnog zdravstvenog sustava. Želim naglasiti kako prihodi ugovornih privatnih zdravstvenih djelatnika kao i ugovornih ustanova izvan onih ostvarenih temeljem ugovora sa HZZO-om gotovo da i ne postoje. Stoga je daleko najznačajniji dio zdravstvenog sustava izravno ovisan o financijskom poslovanju s HZZO-om. Nije dobro da gotovo cijeli zdravstveni sustav bude u financijskom pogledu ovisnik o HZZO-u već je potrebno otvarati se drugim izvorima prihoda. Također želimo naglasiti da se nikako ne smije gušiti poduzetnička inicijativa u zdravstvu i destimulirati ulaganje u opremu i edukaciju jer time srozavamo kvalitetu zdravstvene usluge i na žalost bijeg mlađih zdravstvenih stručnjaka van RH.
dr. Damir Biloglav, predsjednik Udruge


HUP - Udruga liječnika poslodavaca u ugovornom odnosu najvećim dijelom okuplja liječnike obiteljske medicine. Promjena načina ugovaranja primarne zdravstvene zaštite u djelatnosti obiteljske medicine donijela je niz novina u radu obiteljske medicine no istovremeno su do izražaja došle velike razlike u ordinacijama – što ukazuje na potrebu ujednačavanja uvjeta rada ordinacije (u pogledu prostora i opreme) i ujednačavanja edukacije ugovornih liječnika obiteljske medicine te jačanje rješavanja zdravstvenih problema pacijenata na primarnoj razini (u RH na primarnoj razini rješava se u prosjeku nešto više od 50% zdravstvenih problema dok je u razvijenim zemljama taj postotak najmanje 75%).

Problematika koju želimo iznijeti odnosi se na:
• ukoliko želimo razvijati primarnu zdravstvenu zaštitu potrebno je stvoriti osnovne preduvjete: stvoriti ekonomsku opravdanost i sigurnost ulaganja u opremu, stručnu edukaciju i prostor – započeti standardizaciju u pogledu opreme u ordinacijama PZZ;
• potrebno je riješiti pitanje vlasništva ordinacija i mogućnost prodaje ordinacije (oprema, prostor, minuli rad ... ) - ovako nedefinirani status osnovna je kočnica daljnjeg razvoja (širenje djelatnosti, osnivanje zdravstvenih ustanova, dodatna zapošljavanja, povećanje obima skrbi osiguranika)
• dozvoliti rad za svoj račun izvan vremena rezerviranog za rad s osiguranicima HZZO-a ( danas HZZO kažnjava ako bilo što naplatimo njihovim osiguranicima! I izvan radnog vremena , dakle u svoje slobodno vrijeme )

Stava smo kako je primarnu zdravstvenu zaštitu potrebno organizacijski, financijski te investicijski, smjestiti u središte zdravstvene skrbi za pacijenta istovremeno prateći tehnologije u zdravstvu, a kako bi se značajno povećao potencijal zdravstvenog zbrinjavanja na razini primarne zdravstvene zaštite te povećala efikasnost ukupnog zdravstvenog sustava.

Završno, želimo naglasiti kako prihodi ugovornih privatnih zdravstvenih djelatnika kao i ugovornih ustanova izvan onih ostvarenih temeljem ugovora sa HZZO-om gotovo da i ne postoje. Stoga je daleko najznačajniji dio zdravstvenog sustava izravno ovisan o financijskom poslovanju s HZZO-om. Nije dobro da gotovo cijeli zdravstveni sustav bude u financijskom pogledu ovisnik o HZZO-u već je potrebno otvarati se drugim izvorima prihoda. Također želimo naglasiti da se nikako ne smije gušiti poduzetnička inicijativa u zdravstvu i destimulirati ulaganje u opremu i edukaciju jer time srozavamo kvalitetu zdravstvene usluge i na žalost bijeg mlađih zdravstvenih stručnjaka van RH.

vrh stranice