Aktualno

U Osijeku održana Međunarodna konferencija „Čovjek - najvažniji resurs današnjice“

18.10.2019.

Trinaesta međunarodna konferencija o poduzetništvo ove godine nosila naziv: "Čovjek - najvažniji resurs današnjice", a održala se danas 18. listopada 2019. godine na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Hrvatska udruga poslodavaca je već tradicionalni partner Međunarodne konferencije o poduzetništvu koju su organizirali članovi HUP-a Centar za poduzetništvo Osijek i Poduzetnički inkubator BIOS d.o.o. u suradnji s partnerima.

U Osijeku održan okrugli stol „Izazovi u razvoju kompetencija za tržište rada u Osječko-baranjskoj županiji“

17.10.2019.

Okrugli stol je održan u sklopu Europskog tjedna poslodavaca u čijem su središtu mikro, mali i srednji poslodavci te razvoj vještina radne snage s aspekta obrazovanja odraslih i njihovih kompetencija za tržište rada. Cilj je informiranje poslodavaca o uslugama Zavoda za zapošljavanje, ali i mogućnostima koje se pružaju nezaposlenim osobama u zajedničkoj suradnji s posebnim naglaskom na potporu u planiranju i provedbi aktivnosti kojima se potiču razvoj vještina nezaposlenih osoba ali i zaposlenih posebno kroz mjeru aktivne politike zapošljavanja. HUP Regionalni ured Osijek u suradnji s HZZ Regionalnim uredom Osijek je organizirao okrugli stol na temu: Izazovi u razvoju kompetencija za tržište rada u Osječko-baranjskoj županiji koji se održao danas 17. listopada 2019. godine u svojim prostorijama.

U Osijeku održan traženi PUMA seminar na temu kontolinga

10.10.2019.

Na traženje članova HUP-a, HUP Regionalni ured Osijek u okviru svojeg PUMA programa u suradnji sa članicom Poslovnom učinkovitost d.o.o.  organizirao je seminar koji se održao danas 10. listopada 2019. godine u novim prostorima HUP Regionalnog ureda Osijek, Vukovarska cesta 31 (zgrada Eurodoma, IV kat, Osijek, na temu: „Balanced Scorecard – Operacionalizacija strateških planova u praksi“.

Sastanak Kluba HUP Osijek HR u Harburg-Freudenberger Belišće d.o.o.

09.10.2019.

Uz redovite aktivnosti, Klub HUP Osijek HR koji okuplja menadžere ljudskih potencijala u tvrtkama članica HUP-a, održan je 09. listopada 2019. godine sastanak kod člana Kluba, u Harburg-Freudenberger Belišće d.o.o. Domaćin je bila Sanja Foder, voditeljica HR službe u HF Belišću, koja je ukratko članove Kluba upoznala s povijesnim, kao i budućim razvojnim planovima tvrtke. Na sastanku, članovi su raspravljali teme: Plaće, nagrađivanje i fluktuacija radnika

Održana završna konferencija projekta RESPECT+

03.10.2019.

Nakon godinu dana trajanja projekta RESPECT+ - Povjerenjem do socijalnog dijaloga kojeg su provodili Općina Magadenovac uz partnere: Grad Donji Miholjac, Udruga Duga i Hrvatsku udrugu poslodavaca, u srijedu 02. listopada 2019. godine u Tehnološkom parku Osvit u Donjem Miholjcu održana je završna konferencija projekta. 

HUP Osijek preselio na novu adresu

30.09.2019.

Ovim putem Vas obavještavamo da se HUP Regionalni ured Osijek nalazi od sutra 01. listopada na novoj adresi koja glasi: Vukovarska ulica 31 (Eurodom, IV kat) te zbog nemogućnosti prenošenja starih telefonskih brojeva, novi telefonski brojevi su nam: 031/370-074 i 031/370-076, a ostali kontakt podaci ostaju isti.

vrh stranice
vrh stranice