Aktualno

 

Održana konferencija za medije HUP-UPHR

27.06.2013.

Konferencija za medije HUP-Udruge humanitarnog razminiranja održana je 27. lipnja 2013. Predstavnici HUP-Udruge humanitarnog razminiranja medijima su se obratili nakon sastanka u Vladinom uredu za razminiranje gdje se razgovaralo s predstavnicima Hrvatskog centra za razminiranje i predstavnicima sindikata.
Na konferenciji su govorili Mladen Džalto, Željko Romić, Dražen Novak i glavni direktor HUP-a Davor Majetić.

Priopćenje HUP-UPHR

25.06.2013.

U HUP-Udruzi humanitarnog razminiranja najavljeni štrajk zaposlenih na poslovima razminiranja u organizaciji Novog sindikata (NS), Samostalnog sindikata Hrvatske (SSH) i Hrvatskog sindikata humanitarnog razminiranja (HSHR) smatraju neutemeljenim i suprotnim interesu domaćeg sektora humanitarnog razminiranja, kako zaposlenih tako i poslodavaca.
Ultimativni zahtjev sindikata za povećanjem prava u kolektivnom ugovoru u ovo iznimno zahtjevno vrijeme krize i smanjenih budžeta za razminiranje ne smatraju ni realnim ni odgovornim zahtjevom socijalnog partnera.

Radna skupina za izradu Nacrta prijedloga Zakona o humanitarnom razminiranju

03.05.2013.

Ministarstvo unutarnjih poslova donijelo je Odluku o osnivanju Radne skupine za izradu Nacrta prijedloga Zakona o humanitarnom razminiranju.
U Radnu skupinu uz predstavnike Ureda za razminiranje Dijanu Pleština i Nives Barilić, predstavnike Ministarstva unutarnjih poslova i sindikata imenovani su predstavnici HUP-Udruge poslodavaca humanitarnog razminiranja Željko Romić i Dražen Novak.
vrh stranice