Aktualno

Istraživanje o poslovanju u uvjetima pandemije COVID-19

01.10.2020.

HUP- Udruga elektroindustrije pokrenula je istraživanje o poteškoćama s kojima se suočavaju njeni članovi zbog pandemije koronavirusa.
 
Rezultati istraživanja upotrijebit će se kako bi se prema vlasti i javnosti zagovarale teme i mjere koje su ključne za industriju, naročito u trenutku kad su premijer i ministar gospodarstva rekli da će proizvodnja biti u fokusu u narednom razdoblju.

 

Skraćivanje radnog vremena - rezultati ankete

28.07.2020.

Na anketu o potpori za očuvanje radnih mjesta - skraćivanje radnog vremena odazvalo se 60 poduzeća, od čega ih je do sada 26% predalo zahtjev za korištenje predmetne potpore, dok 73% nije predalo zahtjev; međutim 20% (ili 27% od onih koji nisu predali zahtjev) ipak planira predati zahtjev u nadolazećem razdoblju.

Među onima koji su do sada predali zahtjev za potporu najbrojniji su oni u prerađivačkoj industriji, nakon čega slijede stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti i trgovina. Od onih koji nisu predali zahtjev ali planiraju, najbrojniji su poslodavci koji pripadaju djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, dok su među onima koji nisu predali zahtjev za potporu te nisu naveli da planiraju predati, najbrojniji poslodavci u sektoru trgovine.

Od razloga koji su utjecali na to da se poduzeća ne prijave za mjeru navedeni su nejasnoća, nekonzistentnost i nedosljednost samih mjera koje donosi Vlada, nedostatna visina potpore, mogućnost vraćanja potpore ako se ispostavi da svi kriteriji nisu zadovoljeni, ali i primjena kriterija na razini cijele kompanije, a ne razini organizcaijskih jedinica te kriterij da za zaposlenike koji rade kod kuće (na daljinu) se ne može tražiti potpora. 

Kod onih poslodavaca koji su predali zahtjev kao najviše otežavajući, odnosno problematičan kriterij (uvjet) za provedbu mjere ističe se prezahtjevna administracija, prvenstveno tjedna dostava evidencije radnog vremena, ali i mjesečno potpisivanje evidencije od strane svih radnika, što posebice stvara probleme u velikim kompanijama. Povezano s time je svakako i nemogućnost planiranja svih detalja u vezi potpore (mjesec dana) unaprijed. Kod njih se kao otežavajući čimbenik ističe i nejasni kriteriji te nedovoljna potpora unutar samog HZZ-a u smislu poznavanja materije i pravovremenog odgovora. Tu je i općenito nejasna provedbena dokumentacija, ali i kriterij za dobivanje potpore prema NKD djelatnostima. Osim prethodno navedenog, poslodavci navode i nejasne i nelogične rokove dostave dokumentacije (npr. zahtjev za predajom PDV obrasca kao dokaz pada prihoda prilikom predaje zahtjeva i dokaza pretpostavki mjere, iako je zakonski rok za predaju PDV obrasca drugačiji), ali i neusklađenost HZZ-a i Porezne uprave oko pojedinih pitanja. 


Održana Skupština HUP- Udruge elektroindustrije

03.07.2020.

U četvrtak, 2. srpnja 2020. u 11h održana je sjednica Skupštine HUP- Udruge elektroindustrije.
 
Skupštini je predložena Izmjena i dopuna Statuta kojom se uvodi mogućnost da se sjednice svih tijela granske udruge mogu održati putem elektroničke pošte, Skype, Zoom, Microsoft Teams i sličnih komunikacijskih alata. Potreba za ovim načinom komunikacije i donošenja odluka je u skladu s vremenom u kojem živimo, a posebno se pokazala potrebnom za vrijeme pandemije COVID-19 kada je odlukom nadležnih državnih tijela zabranjeno održavanje poslovnih sastanaka za vrijeme trajanja neposredne ugroze za ljudsko zdravlje.

Ova odredba je već i bila ranije primjenjivana u praksi zbog čega se smatralo dobrim nadopuniti članak 27. Statuta Udruge na način da doda stavak 4. : 

„(4) Sjednice Skupštine Udruge i drugih tijela mogu se održavati i putem elektroničke komunikacije, pri čemu će se članove prilikom slanja poziva na sjednicu pisano obavijestiti da se sjednica održava putem sredstava elektroničke komunikacije te o načinu pristupa i glasovanja na sjednici.“ 

Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta je jednoglasno prihvaćen.


Zahtjev HUP-a: Testiranje na COVID-19 u poslovne svrhe

04.05.2020.

Uslijed pandemije COVID-19, države članice EU zatvorile su svoje granice što je uzrokovalo odgađanje i poteškoće u realizaciji projekata na inozemnim tržištima. Zastoji na projektima utječu na produženje naplate potraživanja, a poslovanje terete i neisporučeni gotovi proizvodi te je likvidnost sve veći problem što stvara velik uteg za održivost poslovanja. 

DOPIS HUP-a MINGPO-u

Dopustite odlazak naših inženjera van, da instaliraju isporučenu opremu

30.04.2020.

Svijet pokazuje kako kriza izazvana Covidom-19 zatvara granice i svaka se zemlja brine riješiti svoje probleme.

Globalna kriza iziskuje brza i pametna rješenja te orijentaciju u javnoj nabavi na domaću industriju zbog nužnosti prilagodbe u vremenima kada lanci opskrbe nisu funkcionalni jer održavanje i podrška poslovanju su najbolji način očuvanja radnih mjesta, kažu u Hrvatskoj udruzi poslodavaca (HUP) – Udruzi elektroindustrije.

Potvrde o OIB-u trebaju se izdavati online

09.04.2020.

HUP se obratio Poreznoj upravi nastavno na obavijest Porezne uprave od 30. ožujka 2020. (https://www.porezna-uprava.hr/Stranice/Vijest.aspx?NewsID=2886&List=Vijesti), o novoj proceduri za slanje Zahtjeva za određivanjem i dodjeljivanjem Osobnog identifikacijskog broja (OIB-a) stranim osobama, iznimno u vrijeme trajanja mjera zaštite od koronavirusa (COVID-19).

DOPIS HUP-a

Utjecaj koronavirusa na poslovanje metalne industrije i elektroindustrije

11.03.2020.

U utorak, 11.3.2020. među članstvom HUP- Udruge elektroindustrije i HUP- Udruge metalne industrije provedena je anketa o posljedicama koronavirusa COVID-19 na poslovanje te je zatražena procjena stanja za naredna dva do tri mjeseca. Poduzetnici su se izjasnili oko mjera koje bi u slučaju nastavka širenja zaraze i produbljenja poremećaja na tržištu mogli poduzeti.

Problemi koji su već prisutni u poslovanju

82,35% poduzetnika je navelo kako im kasne isporuke sirovina i dijelova za proizvodnju, a 70,59% ispitanih ima probleme u logistici i organizaciji prijevoza. Zbog otkazanih sajmova i izložbi, poteškoće ima 47,06%. Rast cijene sirovina i dijelova te troškova prijevoza ima 29,41%, odnosno 23,53% ispitanika.  Kod 41,18% poslodavaca kupci su odgodili isporuku, a jednak postotak bilježi pad potražnje od strane kupaca. 29,41% poduzetnika kasni u realizaciji nekih projekata, poput ugradnje opreme kod kupca, zbog zabrane putovanja. Posljedično, 35,29% poduzetnika je suočeno s produženjem naplate potraživanja, a 23,53% već ima problem s likvidnosti.  23,53% poslodavaca nam je javilo kako imaju problem u nabavi maski, zaštitne odjeće i dezinficijensa koji su im potrebni za radnike.

Rastu troškovi

41,17 poduzetnika ima povećane troškove za sirovine i dijelove za proizvodnju, a rast cijena kreće se od 5% do čak 50%. Rasla je i cijena prijevoza roba od 5% do 40%, a najveći rast troškova za prijevoz do čak 70% imaju oni poduzetnici koji su bili primorani prebaciti se na zračni prijevoz kako bi ispoštivali rokove isporuka.  Pogled poduzetnika na poslovanje u naredna 2-3 mjeseca Svi anketirani poduzetnici očekuju daljnje probleme s kašnjenjem isporuka sirovina i dijelova za proizvodnju, a 88,3% predviđa nestašicu. 94,1% predviđa nastavak rasta cijena prijevoza, dok 70,6% očekuje rast cijene sirovina. U naredna tri mjeseca čak 70,6% smatra da će doći do pada narudžbi kupaca, a isti postotak očekuje probleme u likvidnosti.

 

vrh stranice
vrh stranice