Aktualno

Sustav obveza energetske učinkovitosti

18.01.2019.

Poštovani članovi,

Pozivamo vas na sastanak s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike na temu sustava obveze energetske učinkovitosti koji će se održati u Hrvatskoj udruzi poslodavaca u Zagrebu, Radnička cesta 52 u petak, 25. siječnja 2019. godine s početkom u 14,00 sati.

U ime ministarstva na sastanku će sudjelovati pomoćnik ministra Domagoj Validžić i načelnica Kristina Čelić.

Molimo vas da svoje sudjelovanje prijavite na marija.sutina@hup.hr do srijede, 23. siječnja.

 

ACER dobio novi pravni okvir

13.12.2018.

12. prosinca 2018. Predsjedništvo Vijeća i Europski parlament usvojili su privremeni sporazum o izmijenjenoj Uredbi o osnivanju Agencije za suradnju energetskih regulatora (ACER). Sporazum još trebaju odobriti države članice.

Uredba ažurira ulogu i funkcioniranje agencije, uključujući zadaće svog direktora i upravnog odbora. Od svog osnutka 2011. godine, ACER je već odigrao važnu ulogu u olakšavanju suradnje između nacionalnih regulatora energetike. Ažuriranje zakonodavnog okvira postalo je neophodno kako bi se regulatorni nadzor mogao prilagoditi novoj stvarnosti sve više međusobno povezanog europskog energetskog tržišta.

Jedan od ključnih elemenata sporazuma odnosi se na regulatorni nadzor europskih subjekata, uključujući Europsku mrežu operatora prijenosnih sustava za električnu energiju (ENTSO-E) i entitet EU operatora distribucijskog sustava (EU DSO entitet). 
Regulatorno nadziranje već zajednički provode nacionalna regulatorna tijela i ACER, ali nove odredbe pojačavaju potpornu ulogu koju agencija ima u prepoznavanju kada je došlo do kršenja obveza i djelovanja kao arbitra u slučaju neslaganja između različitih nacionalnih regulatornih tijela o tome je li došlo do kršenja obveza. 
Međutim, nacionalna regulatorna tijela ostaju isključivo nadležna za provođenje svih odluka usmjerenih prema europskim entitetima. Provedba nadzora od strane nacionalnih regulatornih tijela regulirana je Direktivom o električnoj energiji koja se još pregovara između su-zakonodavaca. U skladu s tim, Uredba o ACER-a bit će usklađena s njome.

Nova uredba također redefinira raspodjelu kompetencija između direktora ACER-a i njezinog Odbora regulatora. Prilikom sastavljanja određenih mišljenja, preporuka i odluka agencije, ravnatelj treba uzeti u obzir moguće mišljenje, komentare ili dopune od strane Odbora regulatora ili dati opravdanje ako to ne učini. Ako Odbor regulatora ne odobri revidirani tekst, direktor ga može dodatno preispitati ili povući i ponovno poslati novi tekst.

Pozadina i sljedeći koraci u zakonodavnom procesu:
Vijeće je usvojilo svoj stav ("opći pristup") o preustroju ACER uredbe u lipnju 2018. 
Pregovori s Europskim parlamentom započeli su u jesen. 
Države članice sada će razmotriti privremeni sporazum, koji još uvijek treba odobriti Vijeće stalnih predstavnika Vijeća. 
Formalno glasovanje u Vijeću i Europskom parlamentu slijedit će u kasnijoj fazi.

Dodatne informacije nalaze se na poveznicama: 

Komisija zagovara klimatski neutralnu Europu do 2050.

28.11.2018.

Europska komisija je dana 28. studenoga 2018. donijela stratešku dugoročnu viziju za prosperitetno, moderno, konkurentno i klimatski neutralno gospodarstvo do 2050. pod nazivom „Čist planet za sve”.
Ta strategija pokazuje kako Europa može biti predvodnik u ostvarenju klimatske neutralnosti ulaganjima u izvediva tehnološka rješenja, osnaživanjem položaja građana i usklađivanjem djelovanja u ključnim područjima kao što su industrijska politika, financije ili istraživanje, uz istodobno osiguravanje socijalno pravedne tranzicije.

Na poziv Europskog vijeća iz ožujka 2018., Komisijina vizija klimatski neutralne budućnosti obuhvaća gotovo sve politike EU-a te je u skladu s ciljem održavanja povećanja temperature znatno ispod 2 °C iz Pariškog sporazuma te nastojanjem da se to povećanje održi čak i ispod 1,5 °C. Za EU biti globalni predvodnik u klimatskoj neutralnosti znači njezino postizanje do 2050.

Svrha te dugoročne strategije nije postavljanje ciljeva, već stvaranje vizije i osjećaja usmjerenosti, plana za njihovo ostvarivanje te pružanje nadahnuća i omogućivanje dionicima, istraživačima, poduzetnicima i građanima da osnivaju nove i inovativne industrije, poduzeća i s njima povezana radna mjesta. Građani su snažan mandat: prema posljednjem posebnom istraživanju Eurobarometra (studeni 2018.) 93 % Europljana smatra da su klimatske promjene uzrokovane ljudskim djelovanjem, a 85 % ih se slaže da se borbom protiv klimatskih promjena i učinkovitijom uporabom energije mogu stvoriti gospodarski rast i radna mjesta u Europi. 

Predstavljenom vizijom EU može poslati signal drugima na koji način možemo zajednički ostvariti čist planet te pokazati da je preobrazba našeg gospodarstva moguća i korisna.

U dugoročnoj strategiji razmatraju se portfelj opcija dostupnih državama članicama, poduzećima i građanima te način na koji one mogu doprinijeti modernizaciji našeg gospodarstva i poboljšati kvalitetu života europskih građana. Njome se nastoji osigurati da ta tranzicija bude socijalno pravedna i da se ojača konkurentnost gospodarstva i industrije EU-a na globalnim tržištima, osiguraju kvalitetna radna mjesta i održiv rast u Europi te da se istodobno doprinese rješavanju drugih pitanja u području okoliša, kao što su kvaliteta zraka ili gubitak biološke raznolikosti.

Za prelazak na klimatski neutralno gospodarstvo bilo bi potrebno zajednički djelovati u sedam strateških područja
1. energetskoj učinkovitosti, 
2. uvođenju obnovljivih izvora energije, 
3. čistoj, sigurnoj i povezanoj mobilnosti, 
4. konkurentnoj industriji i kružnom gospodarstvu,
5. infrastrukturi i međusobnoj povezanosti, 
6. biogospodarstvu i prirodnim ponorima ugljika te 
7. hvatanju i skladištenju ugljika kako bi se riješilo pitanje preostalih emisija. 
Postizanjem svih tih strateških prioriteta pridonijelo bi se ostvarenju vizije EU.
  
Sljedeći koraci:
Europska komisija poziva Europsko vijeće, Europski parlament, Odbor regija i Gospodarski i socijalni odbor da razmotre viziju EU-a za klimatski neutralnu Europu do 2050. Kako bi se čelnici država i vlada EU-a pripremili za oblikovanje budućnosti Europe na sastanku Europskog vijeća 9. svibnja 2019. u Sibiuu, ministri u svim relevantnim sastavima Vijeća trebali bi voditi opsežne rasprave o politikama i doprinosu svojih područja politike sveobuhvatnoj viziji.
Cilj je dugoročne strategije angažman svih institucija EU-a, nacionalnih parlamenata, poslovnog sektora, nevladinih organizacija, gradova i zajednica, kao i građana, a posebno mladih, kako bi se osiguralo da EU zadrži svoju vodeću ulogu i potakne druge međunarodne partnere da slijede njegov primjer. Na osnovi ove utemeljene rasprave na razini EU-a, EU bi trebao biti u prilici donijeti ambicioznu strategiju i dostaviti je UNFCCC-u do početka 2020., kako se zahtijeva u okviru Pariškog sporazuma.
Države članice dostavit će Europskoj komisiji do kraja 2018. svoje nacrte nacionalnih klimatskih i energetskih planova, koji su ključni za postizanje klimatskih i energetskih ciljeva do 2030. te koji bi trebali biti okrenuti prema budućnosti i u kojima bi se trebala uzeti u obzir dugoročna strategija EU-a. Osim toga, sve veći broj regija, općina i poslovnih udruženja razvija vlastitu viziju za 2050., čime će se obogatiti rasprava i pridonijeti definiranju europskog odgovora na globalne izazove klimatskih promjena.
Na međunarodnoj bi razini EU tijekom sljedeće godine trebao blisko surađivati s međunarodnim partnerima kako bi sve stranke Pariškog sporazuma do 2020. razvile i dostavile dugoročnu nacionalnu strategiju do sredine stoljeća u kontekstu nedavnog posebnog izvješća IPCC-a o 1,5 Celzijevih stupnjeva.


28.11.2018. OKRUGLI STOL: NOVI POSLOVNI MODELI ZA POSTIZANJE KONKURENTNOSTI U BIOEKONOMIJI

28.11.2018.

Okrugli stol Novi poslovni modeli za postizanje konkurentnosti u bioekonomiji nastoji potaknuti novi način promišljanja poslovanja unutar bioekonomije i inspirirati o mogućnostima prelaska s fosilnih izvora u proizvodnom procesu na obnovljivu sirovinu- biomasu. Okrugli stol održat će se u HUP-u u Zagrebu, Radnička cesta 52, 1. kat 28. studenog 2018. godine s početkom u 10,00 sati.

Događaj je organiziran pod pokroviteljstvom projekta BiogasAction i Energetskog instituta Hrvoje Požar


Zelena knjiga - poziv na dostavu mišljenja

14.11.2018.

Zelena knjiga je skup analitičkih podloga za izradu Strategije energetskog razvoja RH do 2030. s pogledom do 2050. koje obuhvaćaju segmente: sigurnosti opskrbe, energetsku učinkovitost, tržište energije i cijena, integraciju u jedinstveno tržište Europske unije, energetske tehnologije, obnovljive izvore energije, zaštite okoliša, prometa i dr. sa scenarijima razvoja za izradu Strategije.
 
Molimo Vas da svoje mišljenje dostavite na email iva.nappholz@hup.hr najkasnije 21. studenog 2018. godine.

13.11.2018. Prezentacija: Zelena knjiga - podloga za izradu Strategije energetskog razvoja RH do 2030. s pogledom do 2050., HUP, Radnička cesta 52/1, 13:00

13.11.2018.

Prezentacija Zelene knjige- analitičkih podloga za izradu Strategije energetskog razvoja RH do 2030. s pogledom do 2050. održat će se u HUP-u, Radnička cesta 52 u Zagrebu u utorak, 13. studenog 2018.g. s početkom u 13,00 sati.

Zelena knjiga obuhvaća analitičke podloge u segmentima: sigurnosti opskrbe, energetske učinkovitosti, tržišta energije i cijena, integracije u jedinstveno tržište Europske unije, energetske tehnologije, obnovljivih izvora energije, zaštite okoliša, prometa i dr. sa scenarijima razvoja za izradu Strategije.

Prezentacija je organizirana u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike i Energetskim Institutom Hrvoje Požar. 

Molimo Vas da svoje sudjelovanje prijavite na email marija.sutina@hup.hr
 

Od listopada na snazi dodatno označavanje goriva i vozila za sve distributere i uvoznike na nacionalnoj razini

11.09.2018.

HUP- Udruga energetike je u srpnju izradila „Vodič o identifikaciji kompatibilnosti odgovarajućeg goriva i vozila za cestovni promet“ koji je smjernica za primjenu obveze dodatnog označavanja goriva i vozila temeljem Direktive o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva (014/94/EU). Obveza dodatnog označavanja goriva i vozila stupa na snagu 12. listopada 2018. godine. Nova standardizacija označavanja goriva trebala bi biti pomoć potrošačima da lakše prepoznaju gorivo koje odgovara njihovom vozilu.

 

Dodatno označavanje goriva

02.08.2018.

HUP- Udruga energetike je uz podršku Ministarstva zaštite okoliša i energetike izradila Vodič za dodatno označavanje goriva i vozila koji određuje oznake koje će stajati na svakom pištolju za gorivo i na mjernom uređaju za gorivo na benzinskoj postaji kako bi vozači mogli lakše identificirati koje gorivo je kompatibilno vozilu.  Dodatne oznake nalazit će se i na novo proizvedenim vozilima za cestovni promet koja će biti prvi put registrirana od 12. listopada 2018.

Naime, temeljem članka 7. Direktive 2014/94/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva, članka 9. Zakona o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva (NN 120/2016) od 21.12.2016., distributeri goriva i proizvođači/uvoznici  vozila za cestovni promet su obavezni dodatno označiti goriva i vozila,  jednoznačne oznake i dodatne mogućnosti informiranja definirane su  u normi HRN EN 16942:2016, a obveza dodatnog označavanja goriva i vozila stupa na snagu 12. listopada 2018. godine za sve članice EU i CEN-a.

Obvezni identifikacijski znakovi za goriva su:

  • Krug za motorne benzine
  • Kvadrat za dizelska goriva
  • Romb za plinovita goriva

Vodič je na svojim web stranicama objavilo Ministarstvo zaštite okoliša i energetike te Hrvatski autoklub.

 

 

28.9.2016. Konferencija „Obnova zgrada javnog sektora ugovaranjem energetskog učinka“, HUP, Radnička cesta 52/1, 9:00

28.09.2016.

U srijedu, 28. rujna 2016. godine s početkom u 9,00 sati u Hrvatskoj udruzi poslodavaca u Zagrebu održat će se konferencija „Obnova zgrada javnog sektora ugovaranjem energetskog učinka“.
Konferencija se odvija u organizaciji Energetskog instituta Hrvoje Požar u sklopu road show-a projekta EnPC-INTRANS jačanje kapaciteta za ugovaranje energetskog učinka na europskim tržištima u tranziciji koji je financiran iz programa EU za istraživanje i inovacije Obzor 2020.
vrh stranice
vrh stranice