Aktualno

SED 2019 - Summit energetske demokracije

11.04.2019.

Pula, 10.4.2019. - Jučer je u Puli započeo trodnevni Summit energetske demokracije (SED 2019) koji pokriva sve ključne teme vezane uz sektor energetike te koji okuplja više od 300 sudionika, lidera industrije iz 13 zemalja svijeta. SED 2019 jedan je od najvećih skupova tog tipa u regiji te jedinstvena platforma za razmjenu najnovijih znanja i iskustava na temu energetskih politika, tehnološkog razvoja, budućnosti planeta te međunarodne i regionalne suradnje.

Usvojeni zahtjevi HUP-a: Donosi se Uredba za smanjenje naknade za obnovljive izvore energije za gospodarstvo

04.04.2019.

Zagreb, 4.4.2019. –. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike izradilo je Uredbu o kriterijima za umanjenje naknade za OIEiVUK u skladu sa Smjernicama o državnim potporama za zaštitu okoliša i energiju za razdoblje 2014.–2020. Ova Uredba treba predstavljati značajno rasterećenje dijela poduzetnika s visokom intenzitetom potrošnje električne energije te čiji je konkurentni položaj izložen riziku zbog troškova proizišlih iz trostrukog povećanja naknade za obnovljive izvore energije u 2017. godini. Rezultat je to napora HUP-a koji se kontinuirano zalaže za smanjenje tereta gospodarstvu zbog rasta naknade za poticanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora, s kojom je električna energija za tvrtke poskupjela čak 15% u 2017. godini.

Pravila EU o energetskoj učinkovitosti prilagođena radi Brexita

30.01.2019.

U nedavno revidiranoj direktivi o energetskoj učinkovitosti, EU je ažurirao podatke o potrošnji energije kako bi se u obzir uzelo povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz EU-a. Veleposlanici i veleposlanice pri EU-u danas su podržali tu tehničku prilagodbu koja se odnosi na projekcije potrošnje energije u EU-u u 2030., čime su pripremili teren za njezino brzo donošenje. Tim će se ažuriranjem EU-u omogućiti da mjeri svoj napredak u ostvarivanju ciljeva u pogledu energetske učinkovitosti i klime te da u Uniji s 27 država članica osigura pravnu sigurnost i za države članice i za poduzeća.

Revidiranom direktivom o energetskoj učinkovitosti utvrđuje se glavni cilj EU-a za 2030. od najmanje 32,5 % koji se izražava u apsolutnim vrijednostima od najviše 1273 milijuna tona ekvivalenta nafte (Mtoe) potrošnje primarne energije i najviše 956 Mtoe krajnje potrošnje energije u EU-u s 28 država članica. Iste takve projekcije za EU s 27 država članica, ne računajući Ujedinjenu Kraljevinu, ukazuju na razine potrošnje energije od najviše 1128 Mtoe potrošnje primarne energije i najviše 846 Mtoe krajnje potrošnje energije za 2030.

Na sličan se način ažuriraju i projekcije podataka o potrošnji energije u uredbi o upravljanju energetskom unijom.

Države članice, u skladu s direktivom o energetskoj učinkovitosti i uredbom o upravljanju, pri određivanju svojeg okvirnog nacionalnog doprinosa povećanju energetske učinkovitosti usmjerenoga na glavne ciljeve EU-a u obzir trebaju uzeti projekcije ukupne potrošnje energije. Podaci o potrošnji energije važni su i Komisiji za njezinu procjenu napretka u ostvarivanju ciljeva energetske učinkovitosti.

Dosadašnji razvoj situacije i sljedeći koraci u zakonodavnom procesu EU: 
Europski parlament donio je stajalište 14. siječnja. 
Odbor stalnih predstavnika Vijeća danas je odobrio izvješće EP-a, što znači da pregovori između suzakonodavaca neće biti potrebni ako Europski parlament na plenarnoj sjednici potvrdi svoje stajalište. 
Očekuje se da će i Europski parlament i Vijeće odluku donijeti prije kraja ožujka.

Dodatne informacije dostavljamo na poveznicama: 

Od ove godine opskrbljivači energije dužni su izvještavati o ostvarenoj energetskoj uštedi

25.01.2019.

Zagreb, 25.1.2019. – Danas su članovi HUP- Udruge energetike održali sastanak s predstavnicima Ministarstva zaštite okoliša i energetike o sustavu obveze energetske učinkovitosti. Revidiranom direktivom koja je stupila na snagu 24. prosinca 2018. za razdoblje do 2030. propisuju se načini postizanja ušteda te su pred Hrvatskom još značajniji i ambiciozniji ciljevi u smanjenju potrošnje primarne energije. U svrhu ostvarenja tih ciljeva HUP je razgovarao s Ministarstvom o povećanju opsega mjera koje se smatraju prihvatljivima za postizanje energetskih ušteda. Tu se posebice radi o povećanju energetske učinkovitosti korištenjem obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija, a trenutno se uređuje sustav s podzakonskim aktima kako bi se ostvarene uštede pratile, mjerile i verificirale. 

Stroži standardi emisije CO2 za automobile i kombije

21.01.2019.

Privremeni sporazum, koji su predstavnici Predsjedništva i Parlamenta postigli 17. prosinca 2018., odobrile su države članice 16. siječnja 2019. te će (prema revidiranim pravilima EU) biti stroži standardi emisije CO2 za nova putnička i laka gospodarska vozila. 

Nova pravila traže da od 2030. novi automobili emitiraju u prosjeku 37,5% manje CO2, a kombiji prosječno 31% manje u usporedbi s razinama iz 2021. godine.  Između 2025. i 2029. godine, i kod osobnih i kod kombi vozila će se tražiti da emitiraju 15% manje CO2.

Posebni elementi sporazuma:
Prosječne emisije CO2 novih osobnih automobila registriranih u EU morat će biti 20% niže 2025. i 37,5% manje 2030. u usporedbi s ograničenjima emisija 2021. 
Emisije CO2 za nove kombije morat će biti 15% niži 2025. i 31% niži 2030. To su ciljevi za cijelu flotu vozila na razini EU-a. Napori za smanjenje emisija CO2 raspodijelit će se između proizvođača na temelju prosječne mase njihove flote.
Postoji klauzula o reviziji koja predviđa moguću reviziju ciljeva 2030. i uvođenje obveznih ciljeva smanjenja emisija iz 2035. i 2040. godine.
Parlament i Vijeće dogovorili mehanizam za poticanje prodaje više od vozila s nultom emisijom i nisku emisiju, kao što su potpuno električnih automobila i plug-in hibridnih vozila temelji se na pristupu predložila Komisija u svom izvornom prijedlogu. Ako proizvođač ispuni određena mjerila, bit će nagrađen s manje strogim ciljevima CO2. 
Referentne razine za 2025. iznosit će 15% za automobile i kombije, a za 2030. za 35% za automobile i 30% za kamione.
 

 

Dva posebna poticaja za automobile s nula emisija štetnih plinova i nizak dogovorenih u općem pristupu Vijeća bili su održavani s nekim prilagodbama:
  • s obzirom na bolji ponder vozila s niskim emisijama, dogovoren je faktor 0,7;
  • što se tiče poticaja proizvođačima da prodaju automobile s nultom i niskim emisijama na tržištima za ulazak na niskim tržištima , dogovoren je multiplikator od 1,85. Kriterij prihvatljivosti za tržišni udio automobila s nultom emisijom i niskim emisijama automobila ispod 60% prosjeka EU-a zadržan je, ali do 2017. kao referentna godina. Uveden je drugi kriterij prihvatljivosti, odnosno maksimalno 1000 novih vozila registriranih u 2017. godini u dotičnoj državi članici. Konačno, primjenjivat će se gornja granica od 5% za korištenje sustava, tako da ako udio vozila s nultom emisijom i niskim emisijama u državi članici prelazi 5% novih automobila, poticaj će se primjenjivati na prodaju u toj državi članici.
Za kombije: Parlament i Vijeće ostavili su nepromijenjen prijedlog Komisije za poticaje za vozila s nultim emisijama i vozila s niskim emisijama.

Izuzeće od ciljeva za proizvođače koji prodaju relativno malo vozila u Europi bit će zadržano do 2028. godine.

 


Vijeće EU: nove uredba i direktiva za europsko tržište električne energije

21.01.2019.

U petak (18. siječnja 2019.) su veleposlanici država članica EU odobrili sporazum s Europskim parlamentom o direktivi i uredbi o modelu tržišta električne energije. Time je pripremljen teren za konačno donošenje tih dvaju predmeta, kao temelja paketa za čistu energiju.

Dogovor s Europskim parlamentom postignut je 19. prosinca 2018. Neki su od glavnih elemenata direktive veća prava za potrošače koji će aktivnije moći sudjelovati na tržištu te odredbe o određivanju cijena i vlasništvu postrojenja za skladištenje. 

Uredbom o električnoj energiji utvrđuju se pravila trgovanja električnom energijom kojima je cilj poboljšati funkcioniranje tržišta i olakšati prekograničnu trgovinu električnom energijom. Njome se utvrđuju i uvjeti pod kojima države članice mogu uspostaviti mehanizme za razvoj kapaciteta.

Sljedeći koraci u zakonodavnom procesu EU: 
Očekuje se da će Europski parlament o dvama predmetima glasovati u ožujku. 
Nakon toga, tekstovi će se finalno donijeti u Vijeću. 
Stupit će na snagu 20 dana nakon objave u Službenom listu Europske unije.

Dodatne informacije:

Sustav obveza energetske učinkovitosti

18.01.2019.

Poštovani članovi,

Pozivamo vas na sastanak s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike na temu sustava obveze energetske učinkovitosti koji će se održati u Hrvatskoj udruzi poslodavaca u Zagrebu, Radnička cesta 52 u petak, 25. siječnja 2019. godine s početkom u 14,00 sati.

U ime ministarstva na sastanku će sudjelovati pomoćnik ministra Domagoj Validžić i načelnica Kristina Čelić.

Molimo vas da svoje sudjelovanje prijavite na marija.sutina@hup.hr do srijede, 23. siječnja.

 

ACER dobio novi pravni okvir

13.12.2018.

12. prosinca 2018. Predsjedništvo Vijeća i Europski parlament usvojili su privremeni sporazum o izmijenjenoj Uredbi o osnivanju Agencije za suradnju energetskih regulatora (ACER). Sporazum još trebaju odobriti države članice.

Uredba ažurira ulogu i funkcioniranje agencije, uključujući zadaće svog direktora i upravnog odbora. Od svog osnutka 2011. godine, ACER je već odigrao važnu ulogu u olakšavanju suradnje između nacionalnih regulatora energetike. Ažuriranje zakonodavnog okvira postalo je neophodno kako bi se regulatorni nadzor mogao prilagoditi novoj stvarnosti sve više međusobno povezanog europskog energetskog tržišta.

Jedan od ključnih elemenata sporazuma odnosi se na regulatorni nadzor europskih subjekata, uključujući Europsku mrežu operatora prijenosnih sustava za električnu energiju (ENTSO-E) i entitet EU operatora distribucijskog sustava (EU DSO entitet). 
Regulatorno nadziranje već zajednički provode nacionalna regulatorna tijela i ACER, ali nove odredbe pojačavaju potpornu ulogu koju agencija ima u prepoznavanju kada je došlo do kršenja obveza i djelovanja kao arbitra u slučaju neslaganja između različitih nacionalnih regulatornih tijela o tome je li došlo do kršenja obveza. 
Međutim, nacionalna regulatorna tijela ostaju isključivo nadležna za provođenje svih odluka usmjerenih prema europskim entitetima. Provedba nadzora od strane nacionalnih regulatornih tijela regulirana je Direktivom o električnoj energiji koja se još pregovara između su-zakonodavaca. U skladu s tim, Uredba o ACER-a bit će usklađena s njome.

Nova uredba također redefinira raspodjelu kompetencija između direktora ACER-a i njezinog Odbora regulatora. Prilikom sastavljanja određenih mišljenja, preporuka i odluka agencije, ravnatelj treba uzeti u obzir moguće mišljenje, komentare ili dopune od strane Odbora regulatora ili dati opravdanje ako to ne učini. Ako Odbor regulatora ne odobri revidirani tekst, direktor ga može dodatno preispitati ili povući i ponovno poslati novi tekst.

Pozadina i sljedeći koraci u zakonodavnom procesu:
Vijeće je usvojilo svoj stav ("opći pristup") o preustroju ACER uredbe u lipnju 2018. 
Pregovori s Europskim parlamentom započeli su u jesen. 
Države članice sada će razmotriti privremeni sporazum, koji još uvijek treba odobriti Vijeće stalnih predstavnika Vijeća. 
Formalno glasovanje u Vijeću i Europskom parlamentu slijedit će u kasnijoj fazi.

Dodatne informacije nalaze se na poveznicama: 

vrh stranice
vrh stranice