Aktualno


ODLUKA O PRIJEMU PACIJENATA U ZDRAVSTVENE USTANOVE

24.01.2022.

Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o uvođenju posebne sigurnosne mjere koju su zdravstvene ustanove, trgovačka društva koja obavljaju zdravstven djelatnost privatni zdravstveni djelatnici obavezni provoditi prilikom prijema pacijenata objavljena je 24. siječnja 2022. 

Akvizicije u zdravstvu

03.12.2021.

U Lideru od 3. prosinca jedna od tema je bila “Spajanja i preuzimanja – Najvruća roba na domaćem tržištu sada je privatni zdrastveni sektor”. 

Split: Udruga privatnih poliklinika, bolnica, lječilišta i ustanova za zdravstvenu skrb na sastanku u Razvojnoj agenciji RERA

29.10.2020.

Na sastanku u prostorijama Regionalne razvojne agencije Splitsko-dalmatinske županije održanom krajem listopada, sudjelovali su u ime JU RERA, ravnatelj ustanove Jozo Sarač i  voditeljica odjela za pripremu programa i EU projekata Ivana Grubišić,  a u ime HUP-ove Udruge privatnih poliklinika, bolnica, lječilišta i ustanova za zdravstvenu skrb Ognjen Bagatin, ravnatelj Poliklinike Bagatin te Vesna Ivić-Šimetin, direktorica regionalnog ureda Split. 

Predstavnici HUP-UPPBLJUZS s ministricom regionalnog razvoja i fondova EU Natašom Tramišak

09.10.2020.

Predsjednica HUP-Udruge privatnih poliklinika, bolnica, lječilišta i ustanova za zdravstvenu skrb Jadranka Primorac, član Izvršnog odbora Ognjen Bagatin i direktorica granskih udruga Marijana Filipić sastali su se s Natašom Tramišak, ministricom regionalnog razvoja i fondova EU.

Sastanak je sazvan na inicijativu HUP-UPPBLJUZS, a obzirom na novo programsko razdoblje 2021. -2027. te Fond za oporavak i otpornost kroz koji je za Republiku Hrvatsku predviđeno 22 milijarde  te je važno da se plan programiranja uvrsti i privatno zdravstvo.

vrh stranice
vrh stranice