Aktualno

Privatno zdravstvo – rješenje ili problem hrvatskog gospodarstva?

16.04.2014.

Na Okruglom stolu u organizaciji zdravstvenih udruga Hrvatske udruge poslodavaca na temu: „Privatno zdravstvo – rješenje ili problem hrvatskog gospodarstva“ sudjelovali su prim. mr. sc. Marijan Cesarik, zamjenik ministra zdravlja, Vjekoslav Rakamarić pomoćnik ministra poduzetništva i obrta, Božica Lapić, pomoćnica ministra turizma te Nevenka Kovač, predsjednica HUP-Udruge privatnih poliklinika, bolnica, lječilišta i ustanova za zdravstvenu skrb.

Održana radionica o mogućnosti financiranja privatnih zdravstvenih ustanova iz EU fondova

17.03.2014.

U organizaciji HUP-Udruge privatnih poliklinika, bolnica, lječilišta i ustanova za zdravstvenu skrb održana je 15. ožujka 2014. radionica o mogućnosti korištenja EU fondova za privatni zdravstveni sektor.

U interaktivnoj radionici sudionici su imali priliku upoznati se sa strukturom i smjernicama EU strukturnih i investicijskih fondova, upoznati se s drugim EU programima i fondovima te su dobili informacije i konkretne savjete kako se pripremiti za natječaje.
Radionicu je vodila Mirna Karzen iz konzultantske tvrtke ACE Adriatic. Gospođa Karzen ima dvadeset godina iskustva u međunarodnom, regionalnom i lokalnom razvoju sa fokusom na ekonomski i društveni razvoj, EU fondove, strateško i poslovno planiranje, razvoj ljudskih resursa i organizacijski razvoj.

NOVA PLATFORMA ZAJEDNIČKOG DJELOVANJA LIJEČNIKA POSLODAVACA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

02.09.2013.

NOVA PLATFORMA ZAJEDNIČKOG DJELOVANJA LIJEČNIKA POSLODAVACA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, 24. rujna 2012. godine
Na inicijativu HUP-Udruge liječnika poslodavaca u ugovornom odnosu u prostorijama HUP-a okupili su se 24. rujna 2012. godine predstavnici 11 udruga/komora. Predstavnici Hrvatske udružbe obiteljske medicine, Hrvatske liječničke komore, Koordinacije hrvatske obiteljske medicine, Udruge poslodavaca u zdravstvu, Organizacije i ekonomike medicinskih struka, Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskog društva obiteljskih doktora, Sekcije ginekologa u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, Hrvatske komore dentalne medicine i Hrvatskog društva za socijalnu preventivu i pedijatriju usuglasili su se oko uspostave partnerskih odnosa i nužnosti uspostavljanja dijaloga s resornim ministarstvom radi sudjelovanja u kreiranju zdravstvenih politika koje direktno utječu na poslovanje. Ovaj proces mora biti transparentan i usuglašen s realnim prihodima, kako bi se osigurala najbolja moguća zdravstvena zaštita naših građana.Novoosnovana inicijativa sa zajedničkom platformom sastat će se s ministrom Rajkom Ostojićem i ravnateljem HZZO-a Sinišom Vargom kako bi pronašli zajednički model suradnje s ciljem izrade prijedloga ugovaranja za naredno ugovorno razdoblje s obzirom da su strukovne udruge važan partner, kako kod izrade, tako i u provođenju ugovaranja.


UDRUGA LIJEČNIKA POSLODAVACA U UGOVORNOM ODNOSU ODRŽALA SJEDNICU IZVRŠNOG ODBORA, 27. travnja 2012.
Udruga liječnika poslodavaca u ugovornom odnosu održala je sjednicu Izvršnog odbora krajem travnja na kojoj je raspravljala o aktivnostima posljednjih mjeseci kao i planu aktivnosti Udruge za naredno razdoblje.Tako je naglašeno kako će ulazak Hrvatske u EU utjecati na liberalizaciju tržišta osiguravateljskih institucija u zdravstvu što može utjecati i na položaj primarne zdravstvene zaštite u cjelokupnom sustavu.
Ovo je posebno važno zbog stava da je primarna zdravstvena zaštita nedovoljno iskorišten dio zdravstvenog sustava, a može postati najjeftiniji i najučinkovitiji njegov dio.Sadašnji sustav zdravstvenog osiguranja, s visokim troškovima, a istovremeno percipiran na način da krajnji korisnici ne dobiju razinu usluge koju očekuju, zahtjeva promjene. To je vrijeme u kojem ovaj važna dio zdravstva, a to je primarna zdravstvena zaštita treba prepoznati svoju ulogu te u promjenama zauzeti aktivnu ulogu.Također je naglašena potreba povezivanja s drugim udrugama koje postoje u zdravstvenom sustavu te definiranje zajedničkih tema i interesa, a ona područja u kojima postoje drugačiji ili suprotstavljeni interesi pustiti po strani. Jedno od mogućih zajedničkih interesa je, osim pitanja zdravstvenog osiguranja i liberalizacije tržišta, definiranje „košarice usluga“. Naglašeno je kako je ovo područje vrlo zahtjevno i osjetljivo, ali o kojem i postoje određena iskustva i znanja, pogotovo slijedeći neke druge dijelove primarne zdravstvene zaštite, te je poželjno da inicijativu definiranja započne HZZO.


ZDRAVSTVENE UDRUGE HUP-A ODRŽALE SASTANAK S MINISTROM ZDRAVLJA RAJKOM OSTOJIĆEM, 23. veljače 2012. godine
Predstavnici zdravstvenih udruga HUP-a održali su zajednički sastanak s Ministrom zdravlja Rajkom Ostojićem, 23. veljače 2012. godine. Ispred HUP-a sastanku su prisustvovali Bernard Jakelić, zamjenik glavnog direktora, Maša Smokrović, predsjednica Udruge zdravstvene njege, rehabilitacije i socijalne skrbi, Saša Cvetojević, predsjednik Udruge ljekarnika, Sonja Stublić, predsjednica Koordinacije ljekarni u zakupu, Nevenka Kovač, predsjednica Udruge poliklinika, bolnica lječilišta i ustanova za zdravstvenu skrb, Boris Budan, predsjednik Koordinacije specijaliziranih prodavaonica medicinskim pomagalima i Mario Malnar ispred Udruge liječnika poslodavaca u ugovornom odnosu. Uz ministra sastanku je prisustvovala i Ljubica Đukanović, pomoćnica ministra koja je delegirana ispred ministarstva za sve kontakte sa Hrvatskom udrugom poslodavaca. više


UDRUGA LIJEČNIKA POSLODAVACA U UGOVORNOM ODNOSU ODRŽALA REDOVNU SKUPŠTINU I DEFINIRALA TEMELJNE ODREDNICE RADA, 17. veljače 2012. godine
HUP-ova Udruga liječnika poslodavaca u ugovornom odnosu održala je redovnu Skupštinu Udruge 17. veljače 2012. godine na kojoj je definirala temeljne odrednice rada za naredno razdoblje.
Predsjednik Udruge dr. med. Damir Biloglav u uvodnom dijelu Skupštine ukratko je prezentirao rad Udruge od studenog 2009. godine do siječnja 2012. godine.
Tijekom 2010. i 2011. godine Udruga je i dalje jačala svoju prepoznatljivost u javnosti, sačuvala duh konstruktivne suradnje te podržala inicijative s ciljem stvaranja boljeg poslovnog okruženja u djelatnosti kao i boljeg promicanja interesa liječnika poslodavaca u ugovornom odnosu.
Od značajnijih aktivnosti Udruge u prethodnom razdoblju istaknuo je sudjelovanje u izradi zakonske regulative, a najvećim dijelom stoga što je cijelo izvještajno razdoblje bilo obilježeno reformom zdravstvenog sustava. Najveći dio novina za ovo područje zdravstvenog sustava odnosile su se na primjenu koncesija u obavljanju javne zdravstvene službe, koja je u svojim začecima primjene predstavljala velik izazov za sve sudionike sustava i na čijem rješavanju Udruga aktivno sudjelovala.
Udruga je sudjelovala u izradi svih zakona iz zdravstvene domene ali isto tako i svih drugih zakonskih prijedloga koje su bili u fazi izrade/donošenja, a od interesa su bili za rad ove Udruge.

ODRŽANO SUČELJAVANJE ŠEST POLITIČKIH STRANAKA NA TEMU HRVATSKOG ZDRAVSTVA, 24. studenoga 2011.
24. studenog 2011. u organizaciji zdravstvenih udruga Hrvatske udruge poslodavaca održano sučeljavanje šest političkih stranaka na temu hrvatskog zdravstva i smjernice za razvoj zdravstvenog sustava u Hrvatskoj. Cilj sučeljavanja bio je dobiti odgovore na pitanja kakva nam reforma zdravstva treba, kakav će biti odnos privatnog i javnog zdravstva, kako financirati zdravstvenih sustav i druga pitanja vezan uz zdravstvene politike.
U panelu su sudjelovali ispred Kukuriku koalicije Rajko Ostojić, HDZ-a Ante Zvonimir Golem, državni tajnik za zdravstvo, HSS-a Ana Stavljenić Rukavina, bivša ministrica zdravstva, HSLS-a Dorica Nikolić, bivša državna tajnica za socijalnu skrb, ispred HSP-a Antun Kljenak i ispred Hrvatskih laburista – stranke rada Stipe Drmić.

SASTANAK PREDSTAVNIKA ZDRAVSTVENIH UDRUGA HUP-a S MINISTROM MILINOVIĆEM, 1. ožujka 2011. godine
U prostorijama HUP-a 1. ožujka 2011. godine ministar zdravstva i socijalne skrbi Darko Milinović s najbližim suradnicima, državnim tajnicima Draženom Jurkovićem, Antom Zvonimirom Golemom i direktorom HZZO-a Tihomirom Strizirepom sastao se s predstavnicima zdravstvenih udruga HUP-a, Udrugom ljekarnika, Udrugom zdravstvene njege, rehabilitacije i socijalne skrbi, Udrugom liječnika poslodavaca u ugovornom odnosu, Udrugom proizvođača lijekova i Koordinacijom specijaliziranih prodavaonica medicinskim proizvodima.

Ministar je ukratko prezentirao učinke reforme zdravstvenog sustava koja je započela prije dvije godine s ciljem smanjenja troškova, učinkovitije organizacije i bržih i kvalitetnijih zdravstvenih usluga. Ministar je prisutne upoznao i s daljnjim smjerom provođenja zdravstvene reforme i reforme socijalne skrbi. Kako se radi o Udrugama kojima je dio interesa zajednički - unapređenje i uređenje zdravstvene i socijalne politike u RH, a dijelom imaju potpuno različite interese, predstavnici Udruga imali su priliku upoznati ministra s aktivnostima i problemima, te prijedlozima rješenja za svaku djelatnost.

ZDRAVSTVENE UDRUGE HUP-a UPUTILE ZAHTJEV ZA UKLJUČIVANJEM U PREGOVORE, 15. veljače 2010.
Članovi zdravstvenih udruga HUP-a (Udruga ljekarnika, Udruga zdravstvene njege i rehabilitacije, Udruga liječnika poslodavaca u ugovornom odnosu) uputili su Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi te sindikatima u zdravstvu zahtjev za uključivanje u pregovarački tim za nastavak pregovora o produljenju kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja s obzirom na to da će se kolektivni ugovor za djelatnosti zdravstva i zdravstvenog osiguranja primijenjivati i na članove zdravstvenih udruga HUP-a. Kolektivni ugovor za djelatnosti zdravstva i zdravstvenog osiguranja uređuje prava i obveze radnika u zdravstvenim ustanovama, čiji su osnivači RH ili županija, odnosno grad, i koje obavljaju zdravstvenu djelatnost sukladno odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti na temelju sklopljenog ugovora s HZZO-om. Zakonom je propisano da ugovor o koncesiji koji se sklapa s fizičkom osobom obvezno sadrži i odredbu o obvezi koncesionara da će plaće radnika u svom timu usklađivati s odredbama kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja.


HUP U MINISTARSTVU ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI RADI KONCESIJA U ZDRAVSTVU, 9. prosinca 2009. godine
Damir Biloglav, predsjednik HUP-Udruge liječnika poslodavaca u ugovornom odnosu, Maša Smokrović, predsjednica HUP-Udruge zdravstvene njege, Anny Brusić i Marijana Filipić, direktorice granskih udruga HUP-a sastali su se s Draženom Jurkovićem, državnim tajnikom u Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi i njegovim suradnicima vezano uz izmjene i dopune Zakona o zdravstvenoj zaštiti, odnosno koncesija za obavljanje javne zdravstvene službe i s obzirom na zahtjeve raznih interesnih grupa.

Udruga liječnika poslodavaca u ugovornom odnosu održala redovnu Izbornu Skupštinu 17. listopada 2009. godine - Damir Biloglav novi predsjednik Udruge liječnika poslodavaca u ugovornom odnosu
Nakon četverogodišnjeg mandata Marijan Balen je predao svoju dužnost dr. med. Damiru Biloglavu. U Izvršni odbor izabrani su: Damir Biloglav, Marijan Balen, Josipa Rodić, Sunčica Zelić Bardak, Predrag Vučković, Davor Markoč, Suzana Posavčević, Marijana Panijan Romić, Mario Malnar, Damir Sviben i Gordana Prljević.
vrh stranice