7. sastanak partnera i Međunarodna konferencija projekta skillME u Ljubljani

11.10.2017.

Početkom listopada 2017. godine u Ljubljani u Sloveniji održani su 7. sastanak i završna konferencija projekta skillME.

Na posljednjem, 7. sastanku u projektu skillME održanom u GZS u Ljubljani dana 03. listopada 2017. , prezentiran je konačni tekst ugovora o osnivanju Saveza za unapređenje strukovnog obrazovanja u metalnoj industriji i elektroindustriji, a koji je potpisalo svih 12 partnera. Savezom se namjerava ojačati suradnju dionika u metalnoj industriji i elektroindustriji, promovirati razmjenu informacija o nesrazmjeru vještina i budućim potrebama među ključnim akterima na nacionalnoj i europskoj razini . Savez je oblik podrške u razvoju novih kurikuluma koji će biti kreirani na principu koji je postavljen u skillME projektu- kroz međusobnu suradnju poslodavaca, škola i nadležnih agencija. Partneri su suglasni kako je zajednički interes svih promovirati strukovno obrazovanje kao prvi izbor. Članstvo u Savezu je otvoreno za druge zainteresirane dionike u metalskom i elektro sektorima te je dobrovoljno i besplatno.
Sudionici sastanka su upoznati s Nacionalnim akreditacijskim strategijama koje su pripremljene od strane nacionalnih regulatornih agencija (CPI, VISC, SIOV, ASOO). Svrha strategija je da se ovisno o nacionalnom sutavu, akreditiraju svi kurikulumi koji su razvijeni u projektu skillME:
- CAD/CAM
- Sustavi strojnog vida
- Kompozitni materijali
- Čitanje tehničke dokumentacije- elektro
- Čitanje tehničke dokumentacije- metal

Međunarodna konferencija "Dobre prakse u razvoju vještina u metalnoj i elektro industriji" održana je u GZS u Ljubljani dana 04. listopada 2017. godine. Konferencija je označila kraj projekta skillME i završno okupila obrazovne institucije, profesore, trenere, regulatorna tijela, agencije za zapošljavanje, veleposlanike, stručnjake i poslodavce iz metalne industrije i elektroindustrije.
Uzvanike je uvodno pozdravio Samo Hribar Milič, generalni direktor Gospodarske komore Slovenije (GZS) koji je čestitao partnerima na uspješno provedenom projektu. Sudionicima su se obratili Jurij Snojo iz Ministarstva rada Slovenije te Urška Marentič iz Instituta za VET u Sloveniji, dok je o stanju na slovenskom tržištu rada za metalnu i elektro industriju govorila Vlasta Stojak. 
Ključna ostvarenja u projektu skillME prezentirala je Janja Petkovšek, direktorica Udruženja metalne industrije u GZS, a Laura Strode, Marija Šutina, Nino Buić i Andrej Lasz su dali osvrt na rezultate projekta i pregled strukovnog obrazovanja u svojim državama. Predstavnici partnera iz obrazovnih institucija prikazali su primjere dobre prakse u implementaciji kurikuluma, odnosno provedenim pilot edukacijama. Učenici su demonstrirali primjenu kurikuluma Sustavi strojnog vida u nastavi.
Svi prisutni su se složili kako je završna konferencija uspjela u namjeri da približi dobru praksu i predstavi inovativan pristup u rješavanju praznina u vještinama kroz zajednički suradnju država članica u razvoj novih kurikuluma, kako je to provedeno u projektu skillME.

Projekt skillME je sufinanciran od strane Europske komisije i dio je Erasmus+ programa.
Materijali za učenje za razvijene kurikulume mogu se preuzeti na web stranicama HUP-a uz poštivanje obaveznih propisanih uvjeta korištenja.

vrh stranice
vrh stranice