24.03.2023. PUMA seminar: Izaslani radnici; HUP Reg. ured Osijek, Vukovarska ulica 31, (zgrada Eurodoma, IV. kat), Osijek, 10:00

24.03.2023.

Na traženje članova HUP-a sa s ciljem što bolje informiranosti poslodavaca o propisima koji imaju otežanu primjenu u praksi, HUP Regionalni ured Osijek u okviru svojeg PUMA programa organizira seminar na temu: „Izaslani radnici“ koji će se održati u petak 24. ožujka 2023. godine s početkom u 10 sati u prostorijama HUP Reg. ureda Osijek, Vukovarska ul. 31 (Eurodom, IV. kat), Osijek.

Sadržaj:

Porezni aspekti izaslanih radnika:

             Porez na dohodak i izbjegavanje dvostrukog oporezivanja;

             Obvezni doprinosi;

             Radne dozvole i druga radno-pravna pitanja;

             Praksa i trendovi.

Seminar je zamišljen kao interaktivna radionica u kojoj će polaznici moći postavljati pitanja predavačima.

Seminar će održati predstavnici Mazars Hrvatska:

Vladimir Nol, direktor u društvu Mazars Hrvatska. Ima višegodišnje iskustvo rada u poreznom odjelu Big Four-a te je jedan od vodećih stručnjaka za pitanja poreza na dohodak i doprinosa, te međunarodnih ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Tijekom karijere je bio zadužen za mnoge projekte optimiziranja poreznog položaja poduzeća i fizičkih osoba u zemlji i inozemstvu, kao i projekte poreznih pregleda i dubinskih snimanja (due diligence) te pomoći prilikom poreznih nadzora i sudskih postupaka.

Sebastijan Dučkić, menadžer u društvu Mazars Hrvatska, specijaliziran za pitanja obračuna plaća i savjetovanja u području poreza na dohodak i obveznih doprinosa. Prije Mazarsa, radio je 4 godine u poreznom odjelu Big Four gdje je bio posebno fokusiran na pitanja prekograničnog kretanja radnika te sudjelovao u mnogim projektima optimiziranja primanja izaslanih radnika.

Sudjelovanje na seminaru je besplatno za članove HUP-a.

Zbog ograničenog broja mjesta, prijave će zaprimati redoslijedom te molimo da svoje sudjelovanje prijavite putem prijavnice (u prilogu) do četvrtka 23. ožujka 2023. godine do 12 sati elektronskim putem na: hup-osijek@hup.hr

vrh stranice