21.11.2013. Opatija - Seminar o zapošljavanju mladih, Opatija, Hotel Ambasador, 09:30 h

21.11.2013.

Seminar se organizira u okviru EU projekta CEE Youth. Cilj projekta j podizanje svijesti, znanja i razumijevanja između poslodavaca i radnika o prednostima zapošljavanja mladih, postizanje bolje sinergije između svijeta obrazovanja i svijeta rada te poticanje poslodavaca da ponude radno iskustvo, praksu i naukovanje i mogućnost zapošljavanja mladima.

Jedan od gorućih problema Europske unije je nezaposlenost mladih, pa tako i u Hrvatskoj. Danas je 5,6 milijuna mladih u EU bez posla, a stopa nezaposlenosti mladih od 23,5% je dvostruko veća od stope nezaposlenosti ukupnog stanovništva te gotovo tri puta veća u odnosu na nezaposlenost aktivnog dijela radne populacije. U Hrvatskoj je u rujnu 2013. zabilježena stopa nezaposlenosti mladih od čak 52,8%, što nas svrstava na 3. mjesto po nezaposlenosti mladih u EU, iza Grčke i Španjolske.
Ova strukturno visoka razina nezaposlenosti mladih pokazuje da postoje prepreke za njihovu integraciju na tržište rada. Ekonomska kriza ističe dugotrajniju potrebu za reformama, kao i poboljšanu podršku i realizaciju programe za zapošljavanje mladih. Stoga je EU je u borbi s tim problemom osmislila poseban instrument „Jamstvo za mlade“(engl. „Youth Guarantee“) iz kojeg Hrvatska u sljedeće dvije godine može dobiti 66 milijuna eura.

Na seminaru će se Vam predstaviti mjere i poticaje za zapošljavanje mladih i mogućnosti za poslodavce, program „Jamstvo za mlade“, EU pozicije socijalnih partnera - stavove poslodavaca i sindikata o ljudskim potencijalima i mladima na tržištu rada, a govorit će se i o utjecaju krize na tržište rada i mogućim prioritetima u zapošljavanja mladih te slovenskim iskustvima u ovom području.

Ljubazno molimo da potvrdu sudjelovanja pošaljete do 20. studenoga 2013. na e-mail natali.komen@hup.hr.

PROGRAM
vrh stranice
vrh stranice