20.05.2022. PUMA seminar: Analiza financijskih izvještaja; Velika vijećnica Brodsko-posavske županije, Petra Krešimira IV 1, Slavonski Brod, 10:00

20.05.2022.

Na traženje članova HUP-a, HUP Regionalni ured Osijek organizira koristan seminar na temu: Analiza financijskih izvještaja - Neophodno menadžersko znanje u svrhu prevencije i minimalizacije rizika i donošenja dobrih odluka koji će se održati u petak 20. svibnja 2022. godine s početkom u 10 sati u Velikoj vijećnici Brodsko-posavske županije, Petra Krešimira IV 1, Slavonski Brod. 

U uvjetima nesigurnosti i značajnog utjecaja nepredvidivih događaja jedna od važnih preporuka je raditi na širenju i izoštravanju financijske slike o sebi i poslovnim partnerima, kupcima i dobavljačima, a isto tako i o konkurentima. Saznanja o tome kako se kod pojedinih poslovnih subjekata iz pojedinih skupina dionika razvija komercijalni potencijal i održava financijska snaga, omogućiti će donošenje dobrih odluka, izbjegavanje ili minimalizaciju rizika. 

Poznavanje izvora podataka i informacija, izračunavanje, umrežavanje i očitavanje kvalitativnih i kvantitativnih pokazatelja, izvođenje preporuka što i s kim raditi (i pod kojim uvjetima) a što i s kim ne raditi, vrednovanje podataka i financijskih pokazatelja, kao i njihovih trendova, u usporedbi sa liderima i/ili standardima u djelatnosti, predstavlja neophodno znanje za većinu poduzetnika i menadžera, neovisno o poslovnoj funkciji.

Seminar ima za cilj upoznati polaznike sa znanjima iz ekonomske analitike i financijskog kontrolinga koja omogućuju pravovremeno donošenje ekonomski opravdanih odluka vezanih na tržište, ulaganja i optimizaciju internih procesa.

Sadržaj

Temeljna financijska izvješća (račun dobiti i gubitka, bilanca stanja, izvješće o novčanom tijeku, bilješke)

Ključni pokazatelji poslovanja (područja, ciljane veličine, namjene), horizontalne i vertikalne analize

             Likvidnost

             Aktivnost

             Zaduženost

             Rentabilnost

             Produktivnost

Dodatni indikatori, pokazatelji i modeli (BEX, DuPont, Kraliček …)

Povezivanje pokazatelja u svrhu izvođenja preporuka

Seminar je zamišljen kao interaktivna radionica, a namijenjen je poduzetnicima, visokom i srednjem menadžmentu, kontrolerima, specijalistima za računovodstvo.

Predavač je Nikola Nikšić, savjetnik za menadžment (CMC) licenciran pri ICMCI (The International Council of Management Consulting Institutes), ovlašteni procjenitelj poslovne izvrsnosti pri EFQM (European Foundation for Quality Management) i ovlašteni računovođa. Od ukupno 40 godina radnog staža u zemlji i inozemstvu, 28 je radio na pozicijama menadžera za upravljanje strategijom, financijama i računovodstvom te kontrolingom. Od toga, kao djelatnik Geotehnike 6 godina u inozemstvu na međunarodnim hidro-energetskim projektima. a 12 kao menadžer u hrvatskim poduzećima - članicama međunarodnih grupacija (WLW, Bisnode). Kao su-osnivač poduzeća Konter, dugi niz godina se bavi poslovima menadžerskog savjetovanja na području organizacije i ekonomike poslovanja, te edukacije. Dobitnik je nagrade Primus 2011., za najboljeg poslovnog savjetnika u Hrvatskoj za područje strateškog menadžmenta i organizacijskog razvoja.

Sudjelovanje na seminaru je besplatno za članove HUP-a.

Molimo da svoje sudjelovanje prijavite do četvrtka 19. svibnja 2022. godine do 12 sati elektronskim putem na: hup-osijek@hup.hr

vrh stranice