12. i 13.10.2017. Najava konferencije INTRANSLAW Zagreb

13.10.2017.

Poznavanje i razumijevanje pravnih propisa koji uređuju transportnu industriju, industriju transportnog osiguranja i prateće djelatnosti uvjet su očuvanja konkurentnosti ove strateški važne grane gospodarstva, ali i povjerenja u pravni sustav. Dinamičan razvoj transportnog prava, složena struktura međunarodnih konvencija i brojne izmjene hrvatskih transportnih propisa zbog usklađivanja s europskim pravom nametnuli su potrebu otvaranja specijaliziranog znanstveno – stručnog foruma posvećenog upravo unapređenju znanja, rasprave i razmjene najboljih praksi u okviru transportnog prava i svih grana prijevoza: pomorskog, zračnog i kopnenog, kao i u području prava transportnog osiguranja.
Međunarodna znanstveno-stručna konferencija transportnog prava i prava osiguranja – INTRANSLAW svake dvije godine pruža priliku stranim i domaćim stručnjacima i znanstvenicima u području transporta i osiguranja da se okupe i razmijene specijalizirana znanja i iskustva, te da kroz argumentiranu raspravu pomognu u rješavanju otvorenih problema.

Transport je danas dominantno intermodalan, i odvija se sinergijom usluga različitih grana prometa. Cilj je konferencije INTRANSLAW kreirati forum za protok i razmjenu informacija, znanja i iskustava između privatnog i javnog sektora, između struke i znanosti i među svim granama transporta. Naša je želja, stoga, na konferenciji INTRANSLAW održavati kvalitetan prostor za okupljanje stručnjaka svih profila: prijevoznika i operatera u svim vrstama prijevoza, upravitelja infrastrukture, pomorskih i transportnih osiguratelja, pratećih investitora (bankarskog sektora), djelatnika državne uprave, međunarodnih organizacija, tijela Europske unije, regulatornih agencija, znanstvenika, sudaca, odvjetnika i strukovnih udruga i svih drugih subjekata u području transporta i pratećih djelatnosti. Vjerujemo da će svi oni međusobnim umrežavanjem, informiranjem i razmjenom znanja o brojnim otvorenim pitanjima transportnog prava doprinijeti unaprjeđenju vlastitog poslovanja, ali i konkurentnosti domaće i regionalne industrije transporta i osiguranja u oštroj tržišnoj utakmici na svjetskom i jedinstvenom europskom tržištu transportnih usluga.

Prva konferencija INTRANSLAW Zagreb 2015 održana 15. i 16. listopada 2015 g. polučila je izuzetan uspjeh i ostvarila cilj zbog kojega je ovaj projekt i pokrenut – okupila je sve sudionike zainteresirane za pitanje unaprjeđenja i primjene transportnog prava i prava transportnog osiguranja u svim granama prometa, a sve u cilju unaprjeđenje ovih grana industrije. Već na prvom izdanju konferencije sudjelovalo čak 198 sudionika iz 20 zemalja, a odazvalo se 40 vrhunskih predavača i 12 sudionika tematskih panela, redom vrhunskih stručnjaka iz redova sudstva, odvjetništva, znanosti i gospodarstva, koji su omogućili održavanje čak 30 sati programa u 2 dana.

Druga konferencija INTRANSLAW Zagreb 2017 održat će se 12. i 13. listopada 2017. godine u Zagrebu, u organizaciji Hrvatskog društva za transportno pravo, koje je ujedno glavni organizator Konferencije, uz Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Institut de Droit International des Transport et de la Logistique (IDIT), Rouen, Francuska.. Hrvatska udruga poslodavaca organizacijski je partner Konferencije.

PROGRAM

OBRAZAC ZA REGISTRACIJU

vrh stranice
vrh stranice