12. 11. 2019. HUP Rijeka, održana radionica: E-račun u javnoj nabavi,

12.11.2019.

HUP Regionalni ured Rijeka u partnerstvu s FINA-om organizirao je radionicu na temu:
E-račun u javnoj nabavi.
Radionica je održana 12. studenoga  2019. godine od 10.00-13.00 sati u prostorima Ekonomskog fakulteta Rijeka (dvorana Aneks), Ul. Ivana Filipovića 4

Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/2018, u daljnjem tekstu: Zakon) u punoj primjeni je od 01.07.2019. godine. Od navedenog  datuma svi obveznici javne nabave moraju račune u postupcima javne nabave slati i zaprimati putem centralne platforme prema Europskoj normi o elektroničkom izdavanju računa 16931-1:2017. 

Svi obveznici javne nabave su od 01.12.2018. godine trebali biti spremni za zaprimanje e-računa preko Centralne platforme, a u skladu s navedenom Normom, a od 01.07.2019. godine račune proizašle iz javne nabave će morati zaprimati isključivo u elektroničkom obliku preko Centralne platforme, u skladu s Normom.

FINA kao provoditelj Zakona, vodi i održava Servis e-Račun za državu kao Centralnu točku preko koje se razmjenjuju svi računi s osnove javne nabave. Na radionici je bio prezentiran koncept rada sustava kao i uloga pojedinih sudionika u funkcioniranju sustava.

Na radionici se raspravljalo o  iskustvima iz primjene e-računa nakon stupanja na snagu zakonskog roka te o probleme sa kojima se susreću korisnici, a predavači na radionici su predstavnici FINA-e.


 

vrh stranice
vrh stranice