10. veljače održana je zajednička sjednica svih dionika u tesktilnoj i kožnoj industriji

03.03.2015.

ODRŽANA JE ZAJEDNIČKA SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA HUP-UDRUGE TEKSTILNE I KOŽNE INDUSTRIJE, UDRUŽENJA ZA TEKSTILNU I ODJEVNU INDUSTRIJU PRI HGK TE KLASTERA KONKURENTNOSTI INDUSTRIJE TEKSTILA, KOŽE I OBUĆE.

10. veljače  2015.g. u 12h u HUP-u Zagreb održana je zajednička sjednica Izvršnog odbora HUP-Udruge tekstilne i kožne industrije, Udruženja za tekstilnu i odjevnu industriju pri HGK te Klastera konkurentnosti industrije tekstila, kože i obuće. 

Na sjednici se je raspravljalo o stanju u djelatnosti, koje je ocjenjeno lošim. HGK je dala pregled s osnovnim parametrima  vezanim za granu u 2014. Zabilježen je konstantan pad zaposlenih, najniže plaće u prerađivačkom sektoru, velik rast izvoza za koji je zaključeno da je moguće je da se radi o provozu, ili da je takav rast (40%) moguć ako se je promijenila metodologija izračuna. Ne očekuje se boljitak u 2015.

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom stupio je na snagu 01.01.2015. unatoč otporu gospodarstva i nepripremljenosti sustava. Smanjena je  predviđena obvezna kvota s 6% na 3% osoba s invaliditetom od ukupnog broja zaposlenih u prerađivačkoj industriji što je uspjeh pregovaračkog tima HUPa. Moguća je suradnja s zaštitnim radionicama.

Implementacija Zakona se percipira kao novi namet gospodarstvu, a kriteriji za priznavanje invalidnosti su vrlo visoki.

Provedene su sve inicijative vezane za set fiskalnih mjera koje bi pomogle da sustav bolje funkcionira. Iako se svi slažu da je to dobar smjer- vladajući nisu donijeli odluke po tom pitanju. Ponovno ćemo se obratiti na nadležne- s istim zahtjevima. U predizbornoj godini trebalo bi se pokušati vezati za postojeća predizborna rasterećenja građana.

Problem tekstilne industrije treba postaviti  ne kao individualni problem jedne grane prerađivačke industrije, već u socijalnom kontekstu zadržavanja zaposlenosti i povećanja  nove zaposlenosti- kao vertikalni problem. Nadalje, sektor je izvozno orijentiran, ali to nadležni ne prepoznaju.

Zaključeno je da će iz sredstava koji su namijenjeni klasterima konkurentnosti trebati načiniti analizu sektora od strane meritorne institucije i poduprijeti težnje argumentacijom meritorne institucije.

Nastavlja se projekt koji uvodi uštede energije u proizvodnji u tekstilnoj industriji ( SET Saving Energy in Textile) te je odobren projekt Unaprjeđenje kvalitete u visokom obrazovanju uz primjenu HKOu suradnje s TTFom-  „Razvoj standarda kvalifikacija i preddiplomskih studijskih programa na Tekstilno- tehnološkom fakultetu“.

vrh stranice
vrh stranice