08.11.2018. PUMA seminar: GDPR u praksi – izazovi u primjeni i praktična iskustva kao pomoć pri usklađivanju; Velika vijećnica Brodsko-posavske županije, Petra Krešimira IV 1, Slavonski Brod, 10:00

08.11.2018.

Na traženje članova HUP-a sa s ciljem što bolje informiranosti poslodavaca o propisima koje imaju otežanu primjenu u praksi, HUP Regionalni ured Osijek u okviru svojeg PUMA programa organizira seminar na temu: „GDPR u praksi – izazovi u primjeni i praktična iskustva kao pomoć pri usklađivanju“ koji će se održati u četvrtak 08. studenoga 2018. godine s početkom u 10 sati u Velikoj vijećnici Brodsko-posavske županije, Petra Krešimira IV 1, Slavonski Brod.

Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka ima snagu zakona u Republici Hrvatskoj, te se primjenjuje od 25.5.2018. godine. Poznatija pod nazivom GDPR – General Data Protection Regulation, a donijela je brojne promjene u poslovanju privatnih tvrtki, kao i javnih ustanova. Nakon više od stotinu dana primjene Uredbe, prema nekim aktualnim anketama više od polovine poslovnih subjekata nije izvršilo usklađivanje s GDPR-om. U međuvremenu je, Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP) izdala brojna službena mišljenja i preporuke tumačenja odredbi GDPR-a, no usklađenje s istima odnosno provedba istih  u praksi i dalje zahtijeva specifična znanja. Za one koji su započeli provedbu, došlo je vrijeme za procjenu novonastalog stanja i utvrđivanje onih zahtjeva koji trenutno predstavljaju najveće izazove u postupku usklađivanja.

Kratki opis seminara

Osmišljena kao prezentacija dosadašnjih slučajeva u praksi uz obradu stvarnih situacija i iskustava stečena kroz brojne implementacije GDPR-a, kako u Republici Hrvatskoj, tako i u inozemstvu. Seminar će pokriti niz zanimljivih i aktualnih tema poput:

             kako voditi evidencije aktivnosti obrade,

             kada se mogu javno objaviti osobni podaci,

             kada je potreban službenik za zaštitu osobnih podataka,

             zaštita podataka radnika,

             kako nadzirati elektroničku komunikaciju radnika,

             kada je moguće snimanje i fotografiranje na javnom mjestu,

             kako pravilno izdavati članske iskaznice i organizirati loyalty programe,

             IT provedba GDPR-a – što je potrebno za usklađivanje web stranica (izjave o privatnosti, obavijesti o kolačićima).

Posebno napominjemo da teme predstavljaju kostur seminara, a značajan dio seminar biti će posvećen odgovorima na prethodno postavljena pitanja koja možete postaviti u prijavnici za seminar ili u mail-u zajedno s prijavnicom.

 

Ovaj interaktivni seminar posebno je namijenjen poslodavcima koji nisu započeli provedbu kao pomoć pri praktičnom započinjanju, kao i svim ostalim poslodavcima koji su započeli, odnosno smatraju da su završili provedbu kako bi kroz praktične primjere i savjete osigurali usklađenost.

Predavač na seminaru je Ozren Ćuk, stručnjak na području privatnosti koji posjeduje certifikate CIPP/E i CIPM koje dodjeljuje International Association of Privacy Professionals (IAPP), najveća svjetska međunarodna organizacija na području privatnosti i sigurnosti podataka, te će predavanje održati u ime tvrtke Crionis, koja uređuje GDPRinformer, jedan od najvećih portala na svijetu posvećen isključivo temama vezanim uz GDPR, kojeg možete pronaći na adresi GDPRinformer.com.

Sudjelovanje na seminaru je besplatno za članove HUP-a.

Prijave su otvorene do popunjenja kapaciteta dvorane, a najkasnije do utorka 06. studenoga 2018. godine.

vrh stranice
vrh stranice