Zdravstvene udruge s ravnateljem HZZO-a

12.04.2012.

Predsjednici HUP-Udruge ljekarnika Saša Cvetojević, HUP-Udruge zdravstvene njege, rehabilitacije i socijalne skrbi Maša Smokrović i HUP-Udruge privatnih poliklinika, bolnica, lječilišta i ustanova za zdravstvenu skrb održali sastali su se s ravnateljem HZZO-a Sinišom Varga, u petak, 6. travnja 2012. godine.

Nakon predstavljanja Hrvatske udruge poslodavaca i zdravstvenih udruga okupljenih u HUP-u ravnatelj HZZO-a g. Varga upoznao je nazočne sa planovima HZZO-a prvenstveno da će se rokovi plaćanja najkasnije do 10. mjeseca ove godine svesti do 60 dana, do kraja godine planira se uvesti e- poslovanje čime više ne bi postojalo šaltersko poslovanje. Unutar HZZO-a osnovano je interno stručno vijeće kako bi se dobio bolji uvid u stanje, potrebe i probleme na terenu i kako bi se odmah dale smjernice i upute za postupanje. Redovno će se organizirati i održavati sastanci sa udrugama, u ugovornim subjektima kako bi se što kvalitetnije rješavali poslovi u nadležnosti Zavoda I iznalazila najbolja rješenja. Saša Cvetojević zamolio je da se preispita odluka ukidanje ljekarničke usluge za izdavanje pomagala obzirom da se radi o zdravstvenim radnicima i zdravstvenoj usluzi. Vezano uz rokove plaćanja i odstupanje od ugovorenih rokova plaćanja ravnatelj je uvodno naglasio da će se rokovi plaćanja najkasnije do 10. mjeseca svesti do 60 dana.
vrh stranice
vrh stranice