Završna konferencija projekta New STEP

09.10.2014.

U okviru konferencije održano predavanje o novom Zakonu o radu

U Vukovaru, 07. listopada 2014. godine održana je završna konferencija projekta „NEW STEP - Novi korak u jačanju partnerstva za zapošljavanje“ financiranog od strane Europske unije u okviru Europskog socijalnog fonda. 
Riječ je o projektu koji provodi Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Vukovar u partnerstvu s Agencijom za razvoj Vukovarsko-srijemske županije HRAST i Vukovarsko-srijemskom županijom, a aktivnosti na projektu su prvenstveno usmjerene na osnaživanje partnerske suradnje između institucija, odnosno članova Lokalnog partnertsva za zapošljavanje u županiji te organizacija različitih radionica namijenjenim poduzetnicima. Sukladno tome, logično se nametnulo da se na završnoj konferenciji projekta predstavi i novi Zakon o radu koji je već dva mjeseca u primjeni. Predavanje o novom Zakonu o radu, kao i o obvezama poslodavaca pri zapošljavanju osoba s invaliditetom i provedba novog ZPRZ-a održao je Ivan Sarić, pravni savjetnik HUP Regionalnog ureda Osijek.
vrh stranice
vrh stranice