Zašto je važno čuvati poslovne tajne?

16.12.2019.

Zagreb, 16.12.2019. - Danas je u HUP-u održan seminar na temu zaštite poslovne tajne, a predavanje je održala Marija Bošković Batarelo, osnivačica Parser compliance d.o.o., pravnica koja je diplomirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te magistrirala na smjeru Prava i tehnologija na Sveučilištu u Tilburgu u Nizozemskoj, s temom iz područja zaštite osobnih podataka i nove Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR).

Poslovnu tajnu predstavljaju podaci koji su kao poslovna tajna određeni zakonom, drugim propisom ili općim aktom trgovačkog društva, ustanove ili druge pravne osobe, a koji predstavljaju proizvodnu tajnu, rezultate istraživačkog ili konstrukcijskog rada te druge podatke zbog čijeg bi priopćavanja neovlaštenoj osobi mogle nastupiti štetne posljedice za njezine gospodarske interese.

Na predavanju je naglašeno kako svaka tvrtka mora za sebe izraditi klasifikaciju informacija te izraditi vlastiti sustav odnošenja prema zaštiti istih, s obzirom na to da su zakoni koji pokrivaju ovo područje vrlo široko i općenito napisani. Važno je u zaštiti poslovnih tajni voditi računa i o kulturi organizacije, a ne samo tehničkoj sigurnosti jer se često većina odluka prelama na samim zaposlenicima koji moraju biti adekvatno educirani i upoznati sa svim mogućim rizicima. Podatci poput intelektualnog vlasništva koji su zaštićeni patentom nisu predmet zaštite poslovnih tajni jer se radi o javno objavljenim podatcima, a osobni podatci su specifični jer se radi o miksu poslovnih i osobnih podataka o osobi koje je potrebno štititi.

  

vrh stranice
vrh stranice