Zaštita osobnih podataka - GDPR

OBAVIJEST O OBRADI PODATAKA

21.05.2018.

HRVATSKA UDRUGA POSLODAVACA

Mi smo Hrvatska udruga poslodavaca (dalje: Udruga), krovna udruga koja okuplja granske udruge poslodavaca, te obrađujemo Vaše osobne podatke u svojstvu voditelja obrade. Udruga poštuje Vašu privatnost te se obvezuje na zaštitu Vaših osobnih podataka. Udruga obrađuje Vaše podatke u skladu s odredbama Uredbe EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka), Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018) i ostalih relevantnih propisa koji se primjenjuju u Republici Hrvatskoj.


vrh stranice
vrh stranice