Zapošljavanje stranaca iz trećih zemalja: smjernice

08.12.2017.

Smjernice o zapošljavanju stranaca sukladno Odluci Vlade RH o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2018. ne odnose se na zapošljavanje građana država članica Europske unije niti visokokvalificiranih državljana trećih država koji se zapošljavaju putem EU plave karte.
Jedno od najčešćih pitanja članova HUP-a vezano je uz popunjavanje kvote. Kvota se popunjava redoslijedom zaprimljenih zahtjeva za izdavanjem radne dozvole, odnosno svaki podneseni zahtjev „rezervira“ određeni broj radnih dozvola na koje aplicira.

Stoga je uputno što prije pripremiti potrebnu dokumentaciju i pri nadležnom uredu MUP-a pokrenuti proceduru za izdavanjem dozvole za rad stranca unutar godišnje kvote.

Ova procedura i dokumentacija propisana je Zakonom o strancima te Pravilnikom o statusu i radu stranaca u Republici Hrvatskoj (zadnje izmjene Pravilnika objavljene su 11. listopada 2017., NN 100/17)

Dokumentacija koju poslodavac ili strani radnik moraju priložiti prilikom predaje zahtjeva:
• ispunjeni zahtjev za izdavanjem dozvole za boravak i rad (obrazac 9a)
• fotografiju u boji veličine 35x45 mm
• presliku važeće putne isprave
• dokaz o osiguranom zdravstvenom osiguranju
• dokaz o osiguranim sredstvima za uzdržavanje
• ugovor o radu, odnosno pisanu potvrdu o sklopljenom ugovoru o radu ili drugi odgovarajući ugovor
• dokaz o stečenoj obrazovnoj kvalifikaciji i osposobljenosti stranca
• dokaz o registraciji trgovačkog društva, podružnice, predstavništva, obrta, obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, udruge ili ustanove u Republici Hrvatskoj (izvatci iz odgovarajućeg registra ne smiju biti stariji od 6 mjeseci)

Dokumentacija se podnosi policijskoj upravi/postaji prema mjestu boravišta odnosno namjeravanog boravka stranca (alternativno, postoji mogućnost da stranac podnese zahtjev u diplomatskoj misiji, odnosno konzularnom uredu RH) te policijska uprava/postaja odlučuje o tome hoće li se odobriti izdavanje dozvola.

Dozvole se izdaju na rok od godinu dana, nakon čega postoji mogućnost produženja dozvole.

Više informacija dostupno je na web stranici MUP-a.
vrh stranice
vrh stranice